انجمن‌ها

چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

عمومی
تغيير وضعيت نمايش گروه
انجمن ها
 موضوعات
 پاسخ
 آخرين ارسال
1 موضوعات and 0 پاسخ قوانین انجمن  1  0  کلیه کاربران انجمن قبل از شروع فعالیت باید مطالب این بخش را به دقت مطالعه کنند.
قوانین انجمن‌ها
توسط  Administrator Account
12 بهمن 1389 05:06 ب.ظ
1 0
قوانین انجمن‌ها
توسط  Administrator Account
12 بهمن 1389 05:06 ب.ظ
6 موضوعات and 6 پاسخ اطلاعیه‌ها  6  6  اطلاعیه‌های مهم انجمن در این بخش قرار می‌گیرد.
RE: پاسخ: روش های ثبت اسک...
توسط  sajjadi
30 مرداد 1397 05:06 ب.ظ
6 6
RE: پاسخ: روش های ثبت اسک...
توسط  sajjadi
30 مرداد 1397 05:06 ب.ظ
11 موضوعات and 26 پاسخ ارتباط با مدیران سامانه  11  26  مشکلات کاربری و نظرات خود در مورد تالارهای گفتگو و سایر بخش‌های سامانه را در این بخش مطرح کنید.
RE: پاسخ: Resource TEMPEX...
توسط  momeni
30 مرداد 1401 09:39 ق.ظ
11 26
RE: پاسخ: Resource TEMPEX...
توسط  momeni
30 مرداد 1401 09:39 ق.ظ
سیستم مالی یکپارچه نوسا
تغيير وضعيت نمايش گروه
انجمن ها
 موضوعات
 پاسخ
 آخرين ارسال
22 موضوعات and 52 پاسخ امکانات پیاده سازی شده در هر نسخه از نرم‌افزار  22  52  اطلاعات تکمیلی در رابطه با ریز امکانات نسخ در این انجمن در دسترس می‌باشند.
RE: پاسخ: نسخه 11.02 (110...
توسط  روزبه
09 مرداد 1401 12:46 ب.ظ
22 52
RE: پاسخ: نسخه 11.02 (110...
توسط  روزبه
09 مرداد 1401 12:46 ب.ظ
93 موضوعات and 300 پاسخ نصب، راه‌اندازی و پنل مدیریت نرم‌افزار  93  300  موضوعات مربوط به نحوه استفاده از امکانات و قابلیت‌های مختلف پنل مدیریت نرم‌افزار یکپارچه در این بخش مطرح می‌شود.
RE: پاسخ: upgrade ویندوز ...
توسط  shakeri
17 خرداد 1401 12:30 ب.ظ
93 300
RE: پاسخ: upgrade ویندوز ...
توسط  shakeri
17 خرداد 1401 12:30 ب.ظ
25 Topics and 104 Replies   Microsoft SQL  25  104  موضوعات مرتبط با راه اندازی SQL و مشکلات زمان نصب این نرم افزار در این انجمن در دسترس می‌باشند.
RE: پاسخ: پیغام نصب نبودن...
توسط  روزبه
16 بهمن 1400 08:33 ق.ظ
25 104
RE: پاسخ: پیغام نصب نبودن...
توسط  روزبه
16 بهمن 1400 08:33 ق.ظ
354 موضوعات and 1131 پاسخ نرم افزار حسابداری و حسابداری تعهدی (دولتی)  354  1131  موضوعات مربوط به نحوه استفاده از امکانات و قابلیت‌های مختلف نرم افزار حسابداری در این بخش مطرح می‌شود.
RE: پاسخ: سوال
توسط  Sh_Hadi
21 آبان 1401 07:10 ب.ظ
354 1131
RE: پاسخ: سوال
توسط  Sh_Hadi
21 آبان 1401 07:10 ب.ظ
112 موضوعات and 432 پاسخ نرم افزار دریافت و پرداخت  112  432  موضوعات مربوط به نحوه استفاده از امکانات و قابلیت‌های مختلف نرم افزار دریافت و پرداخت در این بخش مطرح می‌شود.
RE: پاسخ: ایجاد فرم درخوا...
توسط  momeni
28 اردیبهشت 1401 09:15 ق.ظ
112 432
RE: پاسخ: ایجاد فرم درخوا...
توسط  momeni
28 اردیبهشت 1401 09:15 ق.ظ
380 موضوعات and 1705 پاسخ نرم افزار انبار و کنترل موجودی  380  1705  موضوعات مربوط به نحوه استفاده از امکانات و قابلیت‌های مختلف نرم افزار انبار در این بخش مطرح می‌شود.
RE: پاسخ: طراحی گزارش خلا...
توسط  j-esfahani
15 آبان 1401 02:40 ب.ظ
380 1705
RE: پاسخ: طراحی گزارش خلا...
توسط  j-esfahani
15 آبان 1401 02:40 ب.ظ
270 موضوعات and 1008 پاسخ نرم افزار فروش کالا و خدمات  270  1008  موضوعات مربوط به نحوه استفاده از امکانات و قابلیت‌های مختلف نرم افزار فروش در این بخش مطرح می‌شود.
RE: پاسخ: قوانین مکمل کال...
توسط  momeni
16 آبان 1401 09:44 ق.ظ
270 1008
RE: پاسخ: قوانین مکمل کال...
توسط  momeni
16 آبان 1401 09:44 ق.ظ
105 موضوعات and 374 پاسخ نرم افزار حقوق و دستمزد و رخداد‌های پرسنلی  105  374  موضوعات مربوط به نحوه استفاده از امکانات و قابلیت‌های مختلف نرم افزار حقوق و دستمزد در این بخش مطرح می‌شود.
RE: پاسخ: درخواست تغییرات...
توسط  f.rabiezadeh
19 تیر 1400 10:39 ق.ظ
105 374
RE: پاسخ: درخواست تغییرات...
توسط  f.rabiezadeh
19 تیر 1400 10:39 ق.ظ
39 موضوعات and 97 پاسخ نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت  39  97  موضوعات مربوط به نحوه استفاده از امکانات و قابلیت‌های مختلف نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت در این بخش مطرح می‌شود.
RE: پاسخ: درخواست تغییرات...
توسط  momeni
15 آبان 1401 12:40 ب.ظ
39 97
RE: پاسخ: درخواست تغییرات...
توسط  momeni
15 آبان 1401 12:40 ب.ظ
11 موضوعات and 25 پاسخ ابزار مدیریت هزینه و خرید  11  25  موضوعات مربوط به نحوه استفاده از امکانات و قابلیت‌های مختلف ابزار مدیریت هزینه در این بخش مطرح می‌شود.
RE: پاسخ: مشکل ارزی در حس...
توسط  روزبه
11 مرداد 1401 05:01 ب.ظ
11 25
RE: پاسخ: مشکل ارزی در حس...
توسط  روزبه
11 مرداد 1401 05:01 ب.ظ
5 موضوعات and 12 پاسخ ابزار تولید گزارشات خاص  5  12  موضوعات مربوط به نحوه تولید گزارشاتی از قبیل صورت های مالی، سنا، سناما و سایر گزارشات خاص در این بخش مطرح می‌شود.
RE: پاسخ: ساخت گزارش تحری...
توسط  razineekazma
10 آبان 1399 02:19 ب.ظ
5 12
RE: پاسخ: ساخت گزارش تحری...
توسط  razineekazma
10 آبان 1399 02:19 ب.ظ
27 موضوعات and 83 پاسخ وب سرویس SOAP و ابزار ارتباطی API Server  27  83  موارد مرتبط با راه اندازی سیستم مالی یکپارچه نوسا تحت وب و ابزار ورود اطلاعات از خارج از محیط نرم‌افزار یکپارچه مالی نوسا توسط API Server
RE: پاسخ: کمرنگ شدن چاپ
توسط  eslamdust65
24 آبان 1400 02:11 ب.ظ
27 83
RE: پاسخ: کمرنگ شدن چاپ
توسط  eslamdust65
24 آبان 1400 02:11 ب.ظ
140 موضوعات and 554 پاسخ مباحث عمومی و مفاهیم  140  554  مفاهیم، استانداردها و تعاریف نظری سیستم‌های مالی یکپارچه نوسا در این بخش مطرح می‌شود.
RE: پاسخ: خطای Interface ...
توسط  Ali.Yousefi
07 آذر 1401 03:55 ب.ظ
140 554
RE: پاسخ: خطای Interface ...
توسط  Ali.Yousefi
07 آذر 1401 03:55 ب.ظ
147 موضوعات and 677 پاسخ پیشنهادها، انتقادها و گزارش خطاها  147  677  هرگونه انتقاد، پیشنهاد و گزارش خطای عمومی در رابطه با سیستم مالی یکپارچه نوسا در این بخش مطرح می‌شود.
RE: پاسخ: سطح دسترسی کارب...
توسط  روزبه
12 مرداد 1401 08:44 ق.ظ
147 677
RE: پاسخ: سطح دسترسی کارب...
توسط  روزبه
12 مرداد 1401 08:44 ق.ظ
65 موضوعات and 356 پاسخ نرم‌افزار حسابداری رایگان هدیه نوسا  65  356  مباحث مربوط به نصب و کاربری نرم افزار هدیه نوسا
RE: پاسخ: اجرای بسیار کند...
توسط  روزبه
22 شهریور 1401 01:52 ب.ظ
65 356
RE: پاسخ: اجرای بسیار کند...
توسط  روزبه
22 شهریور 1401 01:52 ب.ظ
Who's Online
-
هم اكنون 5 كاربر مهمان آنلاين مي باشند.
هم اكنون 0 نفر از اعضا از كل 9180 عضو آنلاين مي باشند.