انجمن‌ها

چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

صفحه 1 از 912345 > >>

پاسخ داده نشده

0 replies and 367 views انتقال اطلاعات وارد شده از برگ درخواست به حواله خروج  0  367 شروع شده 08 آذر 1402 @ 03:42 ب.ظ توسط بلور گچ ساوه
In: نرم افزار انبار و کنترل موجودی تولید
توسط: بلور گچ ساوه
08 آذر 1402 @ 03:42 ب.ظ
0 367
In: نرم افزار انبار و کنترل موجودی تولید
توسط: بلور گچ ساوه
08 آذر 1402 @ 03:42 ب.ظ
0 replies and 382 views مینی انبار نوسا !!  0  382 شروع شده 23 تیر 1402 @ 11:40 ب.ظ توسط abuzar1402
In: نرم افزار انبار و کنترل موجودی تولید
توسط: abuzar1402
23 تیر 1402 @ 11:40 ب.ظ
0 382
In: نرم افزار انبار و کنترل موجودی تولید
توسط: abuzar1402
23 تیر 1402 @ 11:40 ب.ظ
0 replies and 432 views اعلام آلارم در زمان ثبت درخواست خرید، ثبت کالا و...  0  432 شروع شده 25 اردیبهشت 1402 @ 10:44 ق.ظ توسط sasanjavadi
In: نرم افزار انبار و کنترل موجودی تولید
توسط: sasanjavadi
25 اردیبهشت 1402 @ 10:44 ق.ظ
0 432
In: نرم افزار انبار و کنترل موجودی تولید
توسط: sasanjavadi
25 اردیبهشت 1402 @ 10:44 ق.ظ
0 replies and 528 views بروزرسانی تقویم قمری سال 1402  0  528 شروع شده 09 فروردین 1402 @ 12:42 ب.ظ توسط روزبه
In: مباحث عمومی و مفاهیم مرتبط
توسط: روزبه
09 فروردین 1402 @ 12:42 ب.ظ
0 528
In: مباحث عمومی و مفاهیم مرتبط
توسط: روزبه
09 فروردین 1402 @ 12:42 ب.ظ
0 replies and 1794 views نسخه 11.09 (1109)  0  1794 شروع شده 30 آذر 1401 @ 03:40 ب.ظ توسط روزبه
0 1794
0 replies and 700 views انبار  0  700 شروع شده 27 آذر 1401 @ 09:47 ق.ظ توسط m.moghadasizadeh
In: نرم افزار انبار و کنترل موجودی تولید
توسط: m.moghadasizadeh
27 آذر 1401 @ 09:47 ق.ظ
0 700
In: نرم افزار انبار و کنترل موجودی تولید
توسط: m.moghadasizadeh
27 آذر 1401 @ 09:47 ق.ظ
0 replies and 733 views مغایرت گیری مشغله ی عموم حسابداران (منوی تصفیه)  0  733 شروع شده 20 مهر 1401 @ 03:09 ب.ظ توسط ab.amanat
In: نرم افزار حسابداری و حسابداری تعهدی (دولتی)
توسط: ab.amanat
20 مهر 1401 @ 03:09 ب.ظ
0 733
In: نرم افزار حسابداری و حسابداری تعهدی (دولتی)
توسط: ab.amanat
20 مهر 1401 @ 03:09 ب.ظ
0 replies and 1544 views میز کار شخصی (تکمه های میان بر) در نوسا  0  1544 شروع شده 06 بهمن 1399 @ 03:43 ب.ظ توسط m.goudarzi
In: نرم افزار حسابداری و حسابداری تعهدی (دولتی)
توسط: m.goudarzi
06 بهمن 1399 @ 03:43 ب.ظ
0 1544
In: نرم افزار حسابداری و حسابداری تعهدی (دولتی)
توسط: m.goudarzi
06 بهمن 1399 @ 03:43 ب.ظ
0 replies and 3748 views ماتریس SQL و ویندوز های قابل نصب و پشتیبانی  0  3748 شروع شده 26 آبان 1399 @ 03:24 ب.ظ توسط روزبه
In: مباحث مرتبط با Microsoft SQL
توسط: روزبه
26 آبان 1399 @ 03:24 ب.ظ
0 3748
In: مباحث مرتبط با Microsoft SQL
توسط: روزبه
26 آبان 1399 @ 03:24 ب.ظ
0 replies and 1539 views تعیین یکباره طرف حساب اختصاصی در رخدادهای اموال  0  1539 شروع شده 29 مهر 1399 @ 12:25 ب.ظ توسط f.rabiezadeh
In: نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
توسط: f.rabiezadeh
29 مهر 1399 @ 12:25 ب.ظ
0 1539
In: نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
توسط: f.rabiezadeh
29 مهر 1399 @ 12:25 ب.ظ
0 replies and 1300 views تغییر رفتار در کنترل‌های پیش از ایجاد برگه موجودی انتهای دوره‌ انبار - نسخه 9.02  0  1300 شروع شده 05 مرداد 1399 @ 11:39 ق.ظ توسط روزبه
In: نرم افزار انبار و کنترل موجودی تولید
توسط: روزبه
05 مرداد 1399 @ 11:39 ق.ظ
0 1300
In: نرم افزار انبار و کنترل موجودی تولید
توسط: روزبه
05 مرداد 1399 @ 11:39 ق.ظ
0 replies and 2188 views تشکیل سند اموال از سرجمع رخدادهای دارایی‌ها - نسخه 9.02  0  2188 شروع شده 04 مرداد 1399 @ 03:54 ب.ظ توسط روزبه
In: نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
توسط: روزبه
04 مرداد 1399 @ 03:54 ب.ظ
0 2188
In: نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
توسط: روزبه
04 مرداد 1399 @ 03:54 ب.ظ
0 replies and 1812 views سوابق حذف برگه‌ها و رخدادهای نرم‌افزار - امکان آزمایشی - نسخه 9.02  0  1812 شروع شده 19 تیر 1399 @ 11:36 ق.ظ توسط روزبه
In: مباحث عمومی و مفاهیم مرتبط
توسط: روزبه
19 تیر 1399 @ 11:36 ق.ظ
0 1812
In: مباحث عمومی و مفاهیم مرتبط
توسط: روزبه
19 تیر 1399 @ 11:36 ق.ظ
0 replies and 1861 views اطلاعات سال قمری مربوط به سال 1399  0  1861 شروع شده 31 اردیبهشت 1399 @ 09:44 ق.ظ توسط e.torabizadeh
In: مباحث عمومی و مفاهیم مرتبط
توسط: e.torabizadeh
31 اردیبهشت 1399 @ 09:44 ق.ظ
0 1861
In: مباحث عمومی و مفاهیم مرتبط
توسط: e.torabizadeh
31 اردیبهشت 1399 @ 09:44 ق.ظ
0 replies and 2076 views حذف مدارک دریافت و پرداخت فاقد عملیات  0  2076 شروع شده 23 مرداد 1398 @ 11:58 ق.ظ توسط h.zekri
In: نرم افزار دریافت و پرداخت (خزانه)
توسط: h.zekri
23 مرداد 1398 @ 11:58 ق.ظ
0 2076
In: نرم افزار دریافت و پرداخت (خزانه)
توسط: h.zekri
23 مرداد 1398 @ 11:58 ق.ظ
0 replies and 2506 views درخت یک رخداد دارایی - نسخه 8.02  0  2506 شروع شده 11 خرداد 1398 @ 03:07 ب.ظ توسط روزبه
In: نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
توسط: روزبه
11 خرداد 1398 @ 03:07 ب.ظ
0 2506
In: نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
توسط: روزبه
11 خرداد 1398 @ 03:07 ب.ظ
0 replies and 2436 views حفاظت وضعیت سیستم اموال از اصلاح - نسخه 8.02  0  2436 شروع شده 11 خرداد 1398 @ 02:53 ب.ظ توسط روزبه
In: نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
توسط: روزبه
11 خرداد 1398 @ 02:53 ب.ظ
0 2436
In: نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
توسط: روزبه
11 خرداد 1398 @ 02:53 ب.ظ
0 replies and 2527 views گزارش سرجمع از رخدادهای هزینه - نسخه 8.02  0  2527 شروع شده 11 خرداد 1398 @ 02:24 ب.ظ توسط روزبه
In: ابزار مدیریت هزینه و خرید
توسط: روزبه
11 خرداد 1398 @ 02:24 ب.ظ
0 2527
In: ابزار مدیریت هزینه و خرید
توسط: روزبه
11 خرداد 1398 @ 02:24 ب.ظ
0 replies and 2478 views فیلدهای فروشنده و طرف بستانکار در رخدادهای هزینه - نسخه 8.02  0  2478 شروع شده 11 خرداد 1398 @ 02:12 ب.ظ توسط روزبه
In: ابزار مدیریت هزینه و خرید
توسط: روزبه
11 خرداد 1398 @ 02:12 ب.ظ
0 2478
In: ابزار مدیریت هزینه و خرید
توسط: روزبه
11 خرداد 1398 @ 02:12 ب.ظ
0 replies and 3109 views ارتباط سیستم‌های اموال با سیستم‌های مدیریت هزینه و انبار - نسخه 8.02  0  3109 شروع شده 11 خرداد 1398 @ 02:05 ب.ظ توسط روزبه
In: نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
توسط: روزبه
11 خرداد 1398 @ 02:05 ب.ظ
0 3109
In: نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
توسط: روزبه
11 خرداد 1398 @ 02:05 ب.ظ