فیلمهای آموزشی

شرکت نوسا در جهت غنی تر کردن محتوای آموزشی، و با هدف انتقال بهتر مفاهیم و امکانات نرم افزارهای خود به کاربران، تصمیم گرفته است از امکانات چندرسانه ای از جمله فیلمهای آموزشی استفاده نماید. این فیلمها در سه بخش آموزشی، معرفی محصولات و عمومی طبقه بندی شده است و هر طبقه از تعدادی گالری فیلم تشکیل شده است.  برای  ملاحظه هر گالری روی آیکون یا متن مربوط به آن کلیک کنید.