Go to previous topic
Go to next topic
آخرين ارسال 22 اسفند 1395 03:19 ب.ظ توسط sajjadi
عملیات مربوط به آغاز سال مالی نرم‌افزار انبار و کنترل و موجودی نوسا
�0 پاسخ
مرتب:
مولف پيغام ها
sajjadi
کاربر با تجربه
کاربر با تجربه

--
22 اسفند 1395 03:19 ب.ظ

    در شروع سال مالی جدید، فعالیتی که در نرم‌افزار انبار و کنترل موجودی نوسا به عنوان یکی از ماژول‌های سیستم مالی یکپارچه نوسا انجام می‌شود، به شرح زیر می‌باشد:

         ---