اخبار

اخبار و مطالب خبری

(آرشیو نویسنده روزبه)

19
سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال 1401 محاسبه شده بر اساس جزء (۵) بند (الف)‌ تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال 1401 به شرح زیر: ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
حداقل دستمزد پرسنل در سال 1401 همراه با جدول
با استناد به بخشنامه 265344 (لینک)، افزایش حقوق پرسنل شرکت‌های خصوصی (کارگران) در سال 1401 به شرح زیر می‌باشد: حداقل دستمزد سال ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال 1400 محاسبه شده بر اساس مقررات جزء 4 بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه مصوب سال 1400و تایید شده توسط بخ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
  به استناد به مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (لینک) متن بخشنامه 251193 به شرح زیر می‌باشد:&nb...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
28
  سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال 1399 محاسبه شده بر اساس مقررات جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه مصوب سال 1399 و تایید شئه ت...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال 1398 محاسبه شده بر اساس لایحه بودجه مصوب سال 1398 (لینک) تبصره ۶- الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ما...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
28
به استناد به مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (لینک) متن این بخشنامه 6 بندی به شرح زیر می‌باشد:  شورای عالی ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |