اخبار

اخبار و مطالب خبری

(آرشیو نویسنده روزبه)

08
با استناد به بخشنامه 276716 (لینک به بخشنامه در سایت وزارت کار) ، دستورالعمل اجرایی آن، و جدول خلاصه حقوق (لینک) افزایش حقوق پرسنل شرکت...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
با توجه به متن بودجه ابلاغی مجلس: سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان در سال 1403 (لینک مستقیم به قانون بودجه ابلاغی در سایت پایگاه اطلاع رسان...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
05

اختلال جدی در زیرساخت سامانه مودیان مالیاتی

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09

حداقل افزایش دستمزد در سال 1402

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09

سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان در سال 1402 همراه با جدول

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال 1401 محاسبه شده بر اساس جزء (۵) بند (الف)‌ تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال 1401 به شرح زیر: ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
حداقل دستمزد پرسنل در سال 1401 همراه با جدول
با استناد به بخشنامه 265344 (لینک)، افزایش حقوق پرسنل شرکت‌های خصوصی (کارگران) در سال 1401 به شرح زیر می‌باشد: حداقل دستمزد سال ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال 1400 محاسبه شده بر اساس مقررات جزء 4 بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه مصوب سال 1400و تایید شده توسط بخ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
  به استناد به مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (لینک) متن بخشنامه 251193 به شرح زیر می‌باشد:&nb...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
28
  سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال 1399 محاسبه شده بر اساس مقررات جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه مصوب سال 1399 و تایید شئه ت...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال 1398 محاسبه شده بر اساس لایحه بودجه مصوب سال 1398 (لینک) تبصره ۶- الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ما...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
28
به استناد به مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (لینک) متن این بخشنامه 6 بندی به شرح زیر می‌باشد:  شورای عالی ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |