اخبار

اخبار و مطالب خبری

19

با استناد به بخشنامه 265344 (لینک)، افزایش حقوق پرسنل شرکت‌های خصوصی (کارگران) در سال 1401 به شرح زیر می‌باشد:

  • حداقل دستمزد سال آینده کارگران 57.4 درصد افزایش یافت و حداقل دریافتی یک کارگر با 2 فرزند به 6 میلیون و 725 هزار تومان افزایش یافته است. این رقم در سال جاری 4 میلیون و 376 هزار تومان بوده است.
  • برای خانوارهای با 3.3  نفر یعنی یک آقا، خانم و 1.3 فرزند حداقل حقوق 6 میلیون و 433 هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال جاری که 4 میلیون و 190هزار تومان بوده، حدود 2.2 میلیون تومان افزایش داشته است.
  •  برای خانواده‌های دارای یک فرزند حداقل حقوق 6 میلیون و307 هزار تومان تعیین شد که نسبت به حقوق 4 میلیون و 111 هزار تومانی امسال بالغ بر 2.2 میلیون تومان اضافه شده است.
  • دستمزد کارگران برای سایر سطوح هم 38 درصد به علاوه روزانه 17 هزار و 172 تومان افزایش یافته است. همچنین حق مسکن از 450 هزار تومان به 650 هزار تومان و  بن کارگری از 600 هزار تومان به 850 هزار تومان رسیده است.حق اولاد هم برای سال 1401 به 4.179.750 ریال برای هر فرزند رسید.

 

شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا) مسئولیت درستی جداول زیر، محاسبه شده بر اساس اخبار فوق فوق، را نمی‌پذیرد.

حداقل افزایش حقوق در تمامی سطوح مزدی که مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل نیستند، %38 مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 171،722 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1400 می‌باشد.

با تغییر در تصویب کمک هزینه مسکن توسط دولت در نسخه 2 این مستند، هزینه مسکن از 6،500،000 به 5،500،000 تغییر پیدا کرد

Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating