اخبار

اخبار و مطالب خبری

19

با استناد به بخشنامه 265344 (لینک)، افزایش حقوق پرسنل شرکت‌های خصوصی (کارگران) در سال 1401 به شرح زیر می‌باشد:

  • حداقل دستمزد سال آینده کارگران 57.4 درصد افزایش یافت و حداقل دریافتی یک کارگر با 2 فرزند به 6 میلیون و 725 هزار تومان افزایش یافته است. این رقم در سال جاری 4 میلیون و 376 هزار تومان بوده است.
  • برای خانوارهای با 3.3  نفر یعنی یک آقا، خانم و 1.3 فرزند حداقل حقوق 6 میلیون و 433 هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال جاری که 4 میلیون و 190هزار تومان بوده، حدود 2.2 میلیون تومان افزایش داشته است.
  •  برای خانواده‌های دارای یک فرزند حداقل حقوق 6 میلیون و307 هزار تومان تعیین شد که نسبت به حقوق 4 میلیون و 111 هزار تومانی امسال بالغ بر 2.2 میلیون تومان اضافه شده است.
  • دستمزد کارگران برای سایر سطوح هم 38 درصد به علاوه روزانه 17 هزار و 172 تومان افزایش یافته است. همچنین حق مسکن از 450 هزار تومان به 650 هزار تومان و  بن کارگری از 600 هزار تومان به 850 هزار تومان رسیده است.حق اولاد هم برای سال 1401 به 4.179.750 ریال برای هر فرزند رسید.

 

شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا) مسئولیت درستی جداول زیر، محاسبه شده بر اساس اخبار فوق فوق، را نمی‌پذیرد.

حداقل افزایش حقوق در تمامی سطوح مزدی که مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل نیستند، %38 مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 171،722 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1400 می‌باشد.

Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating