حداقل افزایش دستمزد کارگران در سال 1403

اخبار

اخبار و مطالب خبری

08

با استناد به بخشنامه 276716 (لینک به بخشنامه در سایت وزارت کار) ، دستورالعمل اجرایی آن، و جدول خلاصه حقوق (لینک) افزایش حقوق پرسنل شرکت‌های خصوصی (کارگران) در سال 1403 به شرح زیر می‌باشد:

  • حداقل دستمزد کارگران (بخش خصوصی) در سال 1403 با 35% افزایش به تصویب رسیده.
  • حداقل حقوق دریافتی در سال 1403 برای افراد بدون فرزند و بدون سابقه 94،661،840 ریال بوده که این مبلغ از سال پیش 29.5% افزایش داشته. 
  •  برای افراد متاهل دارای یک فرزند بی سابقه حداقل حقوق 106،828،024 ریال تعیین شد که نسبت به سال 1402 حدود 36.3% افزایش داشته
  • دستمزد کارگران برای سایر سطوح هم حداقل 22% به علاوه روزانه 230،026 ریال افزایش یافته است.

 

شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا) مسئولیت درستی جداول زیر، محاسبه شده بر اساس بخشنامه فوق، را نمی‌پذیرد.

لطفا بخشنامه و قوانین حقوق را بصورت کامل مطالعه کرده و اطلاعات را تایید فرمایید.

حداقل افزایش حقوق در تمامی سطوح مزدی که مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل نیستند، %22 مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 230،026 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1402 می‌باشد.

Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating