چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 06 آذر 1390 10:00 ق.ظ توسط saffarzadeh
فرق نرم افزار سند و نرم افزار رخداد
�0 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
saffarzadeh
کاربر با تجربه
کاربر با تجربه

--
06 آذر 1390 10:00 ق.ظ
  فرق نرم افزار سند و نرم افزار رخداد:

  می دانیم که در کلیه نرم افزارهای یکپارچه نوسا همزمان با تنظیم فاکتور،برگه،دریافت و پرداخت یک سند با نام همان نرم افزار قابل مشاهده است.مثلا اگر در نرم افزار فروش فاکتوری تنظیم شود همزمان با فاکتور تنظیم شده سند فروش آن قابل مشاهده است.

  همچنین می دانیم اگر سندی از سایر نرم افزارها به حسابداری ارسال شود ، گزارشگیری از آن از طریق همان نرم افزار با شرط نخوردن تیک گزینه "اسناد تایید شده به صورت اسناد حسابداری دیده شوند"و یا سند ارسالی به حسابداری همان نرم افزار به شرط تیک خوردن گزینه"اسناد تایید شده به صورت اسناد حسابداری دیده شوند" ممکن است.

  در نهایت می دانیم این امکان جهت جلوگیری از دوبار دیده شدن سند(یکی در همان نرم افزار یکی پس از ارسال به حسابداری) است.

  برای شرکتهایی که به جز حسابداری از سایر نرم افزارهای یکپارچه نوسا استفاده می کنند نرم افزار رخداد و نرم افزار سند متفاوت است اگر در نرم افزارهای دیگر سند تنظیم گردد.

  نرم افزار رخداد :

  همواره نشان دهنده نرم افزاری است که سند در آن ایجاد شده است.مثلا در مورد برگه انبار از نوع ورود نرم افزار رخداد سند حاصل انبار و در مورد فاکتور پیش گفته نرم افزار رخداد سند حاصل فروش می باشد.

  نرم افزار سند :


  تا پیش از تایید سند نرم افزارهای دیگر(ارسال به حسابداری) نرم افزار سند همان نرم افزار رخداد است ولی پس از تایید سند نرم افزارهای دیگر(ارسال به حسابداری) می توان این اسناد را در حسابداری ملاحظه کنیم با شرط زدن تیک گزینه "اسناد تایید شده به صورت اسناد حسابداری دیده شوند".در این حالت نرم افزارسند حسابداری است هرچند نرم افزار رخداد نرم افزار دیگری است .
  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.