چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 08 آبان 1390 09:44 ق.ظ توسط saffarzadeh
تسعیر ارز
�8 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
saadat
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته

--
09 مهر 1390 03:17 ب.ظ
  تعريف :

  در استاندارد شماره 16 حسابداري  تعاريف زير براي اصطلاحات مروبط به ارز بكار رفته است

  1.    واحد پول گزارشگري - عبارت است از واحد پول مورد استفاده در ارائه صورتهاي مالي .
  2.    ارز – عبارت است از هر واحد پولي به غير از واحد پول گزارشگري
  3.    تسعير*- فرايندي است كه از طريق آن اطلاعات مالي مبتني بر ارز برحسب واحد پول گزارشگري بيان شود واژه تسعير ، گزارش معاملات منفرد ارزي برحسب واحد پول گزارشگري و همچنين برگردان يك مجموعه كامل صورتهاي مالي تهيه شده بر حسب ارز به واحد پول گزارشگري را در بر مي گيرد. (بند 7 استاندارد شماره 16)
  4.    نرخ تسعير – عبارت است از نرخ تبديل دو واحد پول به يكديگر (شامل انواع نرخهاي برابري رسمي و قراردادي و غيره ) كه در فرايند تسعير بكارگرفته ميشوند.
  5.    تفاوت تسعير – عبارت است از تفاوت ناشي از تسعير ميزان معيني از يك ارز به واحد پول گزارشگري با نرخهاي تسعير متفاوت .
  a.    تفاوت ناشي از از تسويه يا تسعير اقلام پولي ارزي با نرخهاي كه در ثبت اوليه اين اقلام يا در تسعير اين اقلام در صورتهاي مالي دوره قبل بكار رفته است بايد به عنوان در آمد يا هزينه دوره وقوع شناسائي شود. (بند 16 از استاندارد 16)
  6.    اقلام پولي – عبارت است از وجه نقد و دارائيها و بدهيهاي كه قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت و پرداخت شود .
  7.    معاملات ارزي – معامله ارزي معامله است كه به ارز انجام ميشود يا مستلزم تسويه به ارز است . (معاملات ارزي در زمان شناخت اوليه بايد براساس نرخ تسعير در تاريخ انجام معامله به ريال ثبت شود)
  ...........................................................................
  *: تسعیر در لغت : به معنای نرخ نهادن، قیمت گذاری می باشد. (فرهنگ لغت دهخدا).

  آموزش حسابداری با نگرش سیستمی Accplus.blog.ir
  saadat
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  09 مهر 1390 03:19 ب.ظ
  انواع ارز

   هر موسسه بايد انواع ارزهائي را كه مورد استفاده قرار ميدهد را تعيين و تعريف نمايد ضمنا در تعريف اين ارزها بايد به واحدهاي كوچكتر آن ارز و واحدهاي مبادله آنها توجه داشته باشد.
  •         منظور از واحد مبادله تعداد واحدهاي از ارز مورد نظر است كه در زمان اعلام نرخ ارز بعنوان يك واحد معامله در نظر گرفته ميشود مثلا يك صد ين ژاپن يا سي پزو مكزيك و ...
  •         منظور از واحدهاي كوچكتر هر ارز منظور واحدهاي كوچكتر از واحد اصلي آن ارز ميباشد و رابطه مقداري واحدهاي كوچكتر با واحد اصلي است مثلا دلار دارائي واحد كوچكتري بنام سنت است كه هر يكصد سنت معادل يك دلار ميباشد و يا مثلا دينار كويت كه داراي يك واحد كوچكتر است هر هزار واحد معادل يك واحد ميباشد.

  آموزش حسابداری با نگرش سیستمی Accplus.blog.ir
  saadat
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  09 مهر 1390 03:20 ب.ظ
  عمليات اجرائي :
  برخي از شركتها و سازمانها در اجراي عمليات خود بدليل ارتباط با اشخاص حقيقي يا حقوقي ساير كشورها نياز به ارزهاي مختلف بخصوص ارزهاي معتبر جهاني دارند در اين راستا طبعا بايد اطلاعات مروبط به اين عمليات ارزي علاوه بر ريال بايد برحسب ارز مروبطه نيز در حسابها نگهداري شود و در نهايت در مقاطع خاصي با توجه به استاندارهاي حسابداري عمليات تسعير براي آنها صورت گيرد .
  براي اينمنظور شركتها در حسابهاي خود علاوه بر مبلغ ريالي عمليات بايد مقدار ارز و نوع ارز و نرخ آن را نگهداري نمايند. قبلا در رابطه با نوع ارز توضيحاتي داده شده حال در رابطه با نرخ ارز ، محاسبه مبلغ تسعير و ساير مواردي كه در عمل پيش مي‌آيد بحث مي كنيم .

  آموزش حسابداری با نگرش سیستمی Accplus.blog.ir
  saadat
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  09 مهر 1390 03:21 ب.ظ
  نرخ ارز

  نرخ ارز منظور مبلغي به پول ملي است كه بابت خريد يك واحد مبادله از هر ارز پرداخت ميشود .

  تعيين نرخ ارز در هر كشور تابع قوانين همان كشور ميباشد  مثلا در كشورهاي پيشرفته تعيين نرخ ارز در بازار ارز تعيين ميشود و دولتها چنانچه نياز به تغيير در نرخ ارز داشته باشند براي دخالت همانند يك مشتري در بازار اقدام به افزايش تقاضا يا عرضه مي نمايند تا با اين كار قيمت را  بالا يا پائين بياورند . در برخي از كشورها تعيين نرخ ارز توسط بانك مركز بعنوان اصلي ترين عرضه كننده ارز در كشور تعيين ميشود در اين حالت تعيين نرخ از آزادي عملي كمتري برخوردار است و در برخي از كشورها بصورت چند نرخي يا تك نرخي توسط بانك مركزي نرخ ارز كنترل ميشود.
  در كشور ما نرخ ارز هر روزه توسط بانك مركزي بصورت نرخ خريد و نرخ فروش اعلام ميشود ضمنا در كنار بانك مركزي صرافي ها هم نرخ ديگري را  كمي متفاوت با نرخ بانك مركزي است اعلام مي نمايند بهر حال در هر روز حداقل دو نرخ خريد و فروش ارز وجود دارد كه تفاوت جزئي را دارد.
  سازمانهائي كه داراي عمليات ارزي هستند به روشهاي مختلفي بشرح زير با نرخ ارز برخورد ميكنند .

  1.       برخي از شركتها يك نرخ ارز در ابتداي دوره مالي براي عمليات خود تعيين مي كنند و تا پايان سال مالي يا حداقل تا زماني كه نرخ ارز تغييرات قابل ملاحظه ننموده است با همان نرخ كليه عمليات خود را ثبت و نگهداري مي كنند و در پايان سال اقدام به تسعير مانده حسابهاي خود مي نمايند.
  a.       مزيت استفاده از اين روش سهولت كاربري آن است بدليل عدم وجود نرخهاي متفاوت .
  b.       ايراد اين روش اين است كه چنانچه تغييرات نرخ ارز نسبتا زياد باشد قسمتي از هزينه‌هاي و درآمدهاي عملياتي  به حساب سود و زيان تسعير ارز منتقل ميشود.

  2.       برخي از شركتها در ابتداي هر ماه يا دوره هاي مشخص نرخ ارز را تغييرداده و عمليات ماه يا دوره قبل را با نرخ جديد تسعير مي نمايند.
  a.       مزيت استفاده از اين روش هم سهولت كاربري آن است
  b.       در اين روش هم چنانچه تغييرات نرخ ارز نسبتا زياد باشد باز هم مقدار البته كمتراز روش قبل هزينه و درآمدهاي عملياتي به سود و زيان تسعير منتقل ميشود

  3.       برخي از شركتها بصورت روزانه از نرخهاي جاري استفاده مي كنند و در پايان سال يا مقاطع مورد نظر اقدام به تسعير ارز مي نمايند.
  a.       مزيت اين روش اينست كه كليه عملياتي كه به قيمت‌تمام‌شده تاريخي بايد ثبت شوند مثل خريد مواد اوليه و دارائي ثابت به روش صحيح ثبت ميشوند.
  b.       ايراد اين روش وجود نرخ هاي متعدد ارز است كه هزينه و زمان زيادي را براي كنترل مي طلبد.

  آموزش حسابداری با نگرش سیستمی Accplus.blog.ir
  saadat
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  09 مهر 1390 03:57 ب.ظ
  محاسبه تسعير ارز:

  نحوه محاسبه تسعير ارز براي هر ارز براساس فرمول زير صورت ميگيرد.*

  مانده ارز در زمان تسعير :   C
  نرخ تسعير:     R
  مانده ريالي قبل از تسعير (مجموع گردش ريالي ارز مزبور بعلاوه مبالغ تسعير قبلي):    M
  مبلغ تسعير:     N
  مبلغ ريالي كه بعد از تسعير ارز بايد در حساب ثبت گردد:    T

  C*R=T 
   T-M=N

  مبلغ محاسبه شده بايد به حساب سود (زيان) تسعير ارز و حساب تسعير شده منظور گردد.
  .................
  * ساده ترین حالت.
  آموزش حسابداری با نگرش سیستمی Accplus.blog.ir
  saadat
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  09 مهر 1390 03:59 ب.ظ
  در اين قسمت به مواردي كه در عمل به نحوي بر عمليات شركتها يا موسساتي تاثير مي گذارد مورد بررسي قرار مي گيرد اين موارد  معمولا بر اثر عمليات ساير سازمانها موثر در بازار ارز باشد.

  انتقال ارز از حسابهاي ارزي به حسابهاي ريالي در بانكها

   شركتهاي كه داراي عمليات ارزي هستند معمولا نزد بانكها حسابهاي را براي عمليات ارزي- بانكي خود افتتاح مي كنند و معمولا بعد از تحصيل ارز اقدام به تبديل آن به ريال مي نمايد . براي تبديل معمولا به بانك دستور مي دهند كه مبلغي ارز را  از حساب ارزي آنها به حساب ريالي آنها انتقال دهند و بانكها نيز براساس نرخهاي مصوب بانك مركزي يا بانك مروبطه اقدام به تبديل ارز به ريال نموده به حساب مورد نظر انتقال ميدهند. كارمزد مربوط به عمليات تبديل در بانكها براساس مقررات تعيين شده محاسبه ميگردد در اين مرحله بانكها به دو گونه عمل مي نمايد .
  1.       كارمزد محاسبه شده بصورت يك سند هزينه جداگانه از حساب ريالي كسر مي گردد و مبلغ تبديل شده نيز به حساب ريالي واريز ميگردد. در اين صورت مبلغ كارمزد به حساب هزينه هاي مالي كارمزد بانكي منظور شده  و در نهايت در عملكرد سال جاري بعنوان بخشي از هزينه هاي دوره در نظر گرفته ميشود و حساب ريالي نيز بصورت صحيح نمايش دهنده عمليات تبديل مي باشد.
  2.       كارمزد محاسبه شده از مبلغ تبديل كسر گرديده و سپس مبلغ جديد به حساب ريالي واريز ميگردد. در اين صورت هزينه مروبط به كارمزد عملا  قابل شناسائي نيست و در نهايت در سود و زيان تسعير ارز تاثير خود را ميگذارد. در اين حالت رابطه بين مقدار ارز و ريال و نرخ تبديل ديگر برقرار نيست و شركتها مجبور ميشوند كه مبلغ ارز را بر مبلغ ريال تقسيم نموده و يك نرخ جديد براي خود در نظر بگيرند.  منطقا شركتها بايد با بانكهائي كه بدينگونه عمل مي نمايد به يك توافق منطقي برسند تا بانكها بگونه اول عمل نمايند در صورت گردش عمليات زياد مبلغ نسبتا زيادي از هزينه و درآمدها احتمالي با هم تهاتر ميگردد.

  تبديل ارزها به يكديگر

   گاهي شركتها در عمليات خود با مشتريان قرار داد را با يك نوع ارز منعقد مي‌نمايد كه بعنوان ارز پايه در نظر گرفته ميشود.
  ولي در زمان تسويه حساب ، تسويه حساب با يك ارز ديگر كه بعنوان ارزش جايگزين در نظر گرفته ميشود ، صورت ميگيرد.
  در اين حالت عمليات كمي پيچيده تر ميگردد. بدين معنا كه علاوه بر نگهداري رابطه ارز پايه با ريال بايد رابطه بين ارز پايه و جايگزين را نيز نگهداري و در زمان تبديل و تسعير در نظر گرفت. در كشور ما چون رابطه بين هر ارزها با ريال تعريف ميشود (نرخ ارز) به همين خاطر رابطه بين ارز پايه و جايگزين نيز عملا براساس تناسب بين نرخ هاي آنها به ريال بايد نگهداري شود  و در زمان محاسبه مانده بدهي يا طلب مشتريان بايد با توجه به نسبتهاي زمان تسويه ، عمل تسويه حساب صورت گيرد .  نكته قابل توجه در اين حالت اين استكه در اين حالت معمولا مبلغ تسعير تحت تاثير رابطه بين ارزها در كشور مشتري با رابطه بين ارز در كشور ما قرار گرفته و ممكن است باعث سود و زياني بيشتر يا كمتر از حالت تك ارزي شود .

  .........


  آموزش حسابداری با نگرش سیستمی Accplus.blog.ir
  saadat
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  09 مهر 1390 04:05 ب.ظ
   چند نکته کلی :

  معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه، باید بر اساس نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود( استاندارد شماره16 بند9)
  از آنجا که  تعیین نرخ لحظه ای ارز دشوار است، بنا به ملاحظات عملی از نرخی استفاده میشود که تقریبی از نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله باشد.. برای مثال ، کلیه معاملاتی که طی یک هفته یا یک ماه انجام می شود بر  اساس میانگین هفتگی یا ماهانه تسعیر میشود. لیکن چنانچه نوسانات نرخ ارز قابل توجه باشد ، استفاده از نرخ میانگین برای تسعیر معاملات ارزی انجام شده طی دوره قابل اتکا نخواهد بود( استاندارد 16 بند10 )

  تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری  به نرخهای متفاوت با نرخهایی که در ثبت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورتهای مالی دوره قبل به کاررفته است، باید به عنان در آمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود.( استاندارد 16 بند 17)
  سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی، در آمد یا هزینه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل ازتسعیر دارایی ها و بدهیهای مذکور باید در حساب  ذخیره تسعیر دارایی ها وبدهی های ارزی منظور شود.( استاندارد شماره 16بند20)

  آموزش حسابداری با نگرش سیستمی Accplus.blog.ir
  saadat
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  09 مهر 1390 04:17 ب.ظ
  این اطلاعات بصورت مختصر از اینترنت و کتاب استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی جمع آوری شد.
  لطفا اگر دوستان اطلاعات کامل تر و جامع تر ، بخصوص در مورد نحوه محاسبه تسعیر ارز دارند در اختیار قرار دهند.
  با تشکر.
  آموزش حسابداری با نگرش سیستمی Accplus.blog.ir
  saffarzadeh
  کاربر با تجربه
  کاربر با تجربه

  --
  08 آبان 1390 09:44 ق.ظ
  با عرض تشکر از آقای سعادت بابت مطالب مفید بالا

  معامله‌ ارزي‌ معامله‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ ارز انجام‌ مي‌ شود يا مستلزم‌ تسويه‌ به‌ ارز است‌. نمونه‌هايي‌ از معاملات‌ ارزي‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
  الف- خريد و فروش‌ كالاها و خدماتي‌ كه‌ قرار است‌ بهاي‌ آنها به‌ ارز پرداخت‌ يا دريافت‌ شود.
  ب- استقراض‌ يا اعطاي‌ تسهيلاتي‌ كه‌ قرار است‌ تسويه‌ آنها به‌ ارز صورت‌ گيرد.
  ج‌- معاملات‌ ناشي از قراردادهاي‌ ارزي‌ اجرا نشده‌ كه‌ يك‌ طرف‌ آن‌ واحد تجاري‌ باشد.
  د- معاملات‌ مربوط‌ به‌ تحصيل‌ يا فروش‌ داراييها و تقبل‌ يا تسويه‌ بدهيها به‌ ارز.

  تسعير اقلام‌ ارزي‌ :
   در تاريخ‌ ترازنامه‌:
  الف‌.اقلام‌ پولي‌ ارزي‌ بايد با استفاده‌ از نرخ‌ تسعير در تاريخ‌ ترازنامه‌ تسعير شود: حسابهای دریافتنی ، پرداختنی و ... .
  ب‌‌.اقلام‌ غير پولي‌ كه‌ به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ تاريخي‌ برحسب‌ ارز ثبت‌ شده‌ است‌ بايد با استفاده‌ از نرخ‌ تسعير در تاريخ‌ انجام‌ معامله‌ تسعير شود: موجودی کالا، موجودی اموال و ... .
   
  مثال :
  ما کالایی را در چندین نوبت فروخته ا یم و قرار است مبلغ آنرا به دلار دریافت نماییم. به فرض انتهای سال مالی است و می خواهیم طلبمان را در تاریخ ترازنامه تسعیر نماییم.قابل توجه اینکه تسعیر ارزی مشابه کلیه تعدیلات مالی انتهای سال (شناسایی هزینه استهلاک داراییهای ثابت، هزینه موجودی ملزومات، درآمد پیش دریافت، هزینه پیش پرداخت و ...) ضروری است. در مقاله دیگری تعدیلات مالی توضیح داده می شود.

  در تاریخ 1390/05/15 حسابهای دریافتنی به مبلغ 30000 ریال معادل 20دلار بدهکار(نرخ تسعیر1500ریال) و در تاریخ 1390/07/10 به مبلغ 48000 ریال معادل 30دلاربدهکار (نرخ تسعیر1600ریال) شده است.

  مانده ارز در زمان تسعیر: 20+30=50دلار
  نرخ تسعیر: 2000 ریال در انتهای سال مالی
  مبلغ ریالی پس از تسعیر ارز(این مبلغ باید در حسابهای دریافتنی به تاریخ ترازنامه منظور گردد): 2000*50=100000 ریال.
  تفاوت تسعیر: در تاریخ 1390/05/15 اختلاف 2000*20=40000 و30000 برابر 10000 ریال است و در تاریخ 1390/07/10 این اختلاف 2000*30=60000 و 48000 برابر 12000 ریال می باشد.از آنجاییکه مبلغ دریافتنی ما پس از تسعیر بیشتر از مبلغ واقعی دریافتنی ماست این اختلاف 78000-100000= 22000 ریال بعنوان درآمد ناشی از تسعیر ارز شناسایی می شود.

  سند حاصل در انتهای سال مالی:
  حسابهای دریافتنی22000ریال بدهکار (معادل50دلاراست)
                                درآمد ناشی از تسعیر 22000 ریال بستانکار

  قابل ذکر است از لحاظ ریالی حسابهای دریافتنی افزایش یافته است در حالیکه از لحاظ دلاری هیچ تغییری پیدا نکرده است.

  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.