نرم‌افزار حسابداری نوسا


تعريف درخت حساب ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا

در اين ويدئوي آموزشي با نحوه ي تعريف ساختار حساب ها به عنوان بخشي از پيش نيازهاي کار با نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا آشنا خواهيد شد.12
 
','','');InsertFP('
','/Portals/0/EasyGalleryImages/2/3/video.jpg','','','','','در اين ويدئوي آموزشي با نحوه ي تعريف ساختار حساب ها به عنوان بخشي از پيش نيازهاي کار با نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا آشنا خواهيد شد.
');SetupSocialSharing();//]]>