چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 23 آبان 1390 09:29 ق.ظ توسط Etemadi
نسخه 3.03 (303)
�0 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
Etemadi
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته

--
23 آبان 1390 09:29 ق.ظ
  سلام خدمت همکاران و دوستان گرامی

  نسخه 303 در تاریخ 1389/12/17 آماده شد و شامل امکانات زیر می باشد :  •    آرم شركت: امكان درج يك تصوير در Admin به عنوان " آرم شركت " فراهم شد. اين آرم در مولفه هاي تصوير در تعريف فرمهاي سيستم (نمايش يا چاپ) قابل استفاده است. به اين منظور يك گزينه با عنوان "آرم شركت (در صورت وجود) جايگزين تصوير شود" در حين تعريف مولفه هاي تصوير تعبيه شده است كه رفتار واضحي دارد. در پايگاه پايه نوسا، در مولفه تصوير آرم شركت در هر دو فرم چاپي عمومي سيستم كه داراي آرم شركت بودند، اين گزينه را علامتگذاري كردهايم. ميتوانيد همين كار را براي پايگاههاي موجود براي كاربران نيز انجام دهيد - يا در زمان استفاده از امكان Admin براي فراخواني تعاريف از پايگاه پايه، گزينه "اصلاح فرمهاي چاپي عمومي سيستم" را علامتگذاري كنيد. اين امكان به خصوص براي هديه كه تعريف فرمهاي چاپي عمومي در آن ميسر نيست، خيلي كاربرد خواهد داشت. همانطور كه اشاره شد، براي تعريف تصوير آرم، گزينه جديدي در Admin در منوي عمليات قرار داده شده است: "اصلاح تصوير آرم شركت در سيستم اطلاعاتي".

  •    تهيه پشتيبان همزمان از چند پايگاه اطلاعاتي: در Admin ميتوان تعدادي از سطرهاي فهرست پايگاهها را با هم انتخاب نمود و يكباره پشتيبان گرفت. نام فايل پشتيبان از يك پيشوند و نام پايگاه اطلاعاتي تشكيل خواهد شد. پيشوند مزبور به صورت يك نام فايل و مسير مشترك براي تمام پايگاهها از كاربر اخد خواهد شد.

  •    در قوانين طرف حساب رخدادهاي انبار (الگوي عمليات مالي انبار)، ترتيبي داده شد كه قوانين تعريف شده براي انواع رخدادهاي خروج، براي برگشت خروج نيز استفاده شوند. در صورت استفاده براي برگشت، به ابتداي شرح رخداد، كلمه "برگشت" اضافه خواهد شد.

  •    در زمان تعيين خودكار طرف حساب رخدادهاي انبار، براي رخدادهايي كه داراي "مرجع" هستند و طرف حساب آن رخداد مرجع نيز قابل تشخيص است (مرجع، طرف حساب اختصاصي يا عمومي داشته باشد) همان طرف حساب به عنوان طرف حساب رخداد ارجاعي استفاده خواهد شد. اين وضعيت براي برگشتهاي دوره جاري و تعديل رخ ميدهد. در صورت استفاده از اين امكان، به ابتداي شرح رخداد طرف حساب، حسب مورد كلمه هاي "برگشت" يا "تعديل" اضافه خواهند شد.

  •    در تعيين خودكار طرف حساب براي يك رخداد انبار، در صورتي كه بيش از يك طرف حساب توسط سيستم قابل تشخيص باشد، فهرستي از طرف حسابها ظاهر ميشود تا كاربر طرف موردنظر خود را انتخاب نمايد. اين فهرست ممكن است حاوي طرف حساب رخداد مرجع، يك يا چند قانون قابل انطباق و يا حالت خاص استفاده از آخرين رخداد باشد. اين امكان در تعيين يكباره طرف حساب براي چند رخداد وجود نخواهد داشت. در آنجا مناسبترين گزينه به تشخيص سيستم (همان سطر اول فهرست موارد قابل انطباق) انتخاب خواهد شد.

  •    شرح استاندارد حسابها و تفصيلي ها در فايل صادره XML درج و فراخواني ميشوند.

  •    امكاناتي كه در نسخه قبل براي شرح عمومي برگه ها و اسناد پياده شدند (جستجوي بلادرنگ در شرحهاي قبلي) براي شرح رخدادهاي درخواست كالا، درخواست خدمات، انجام خدمات و نيز ملاحظات سطرهاي پيش فاكتورها و قراردادها نيز تعبيه شدند.

  •    در Admin، در اصلاح مشخصات يك سيستم اطلاعاتي، در صفحه اسناد يك گزينه اضافه كرديم: "در تاييد اسناد ساير نرم افزارها، ترتيب اوليه سطرها در سند حسابداري حاصله حفظ شوند".

  •    در سطرهاي تعرفه، فيلدهاي كالا و خدمت را كامل كرديم. فيلدهاي شماره فني، شرح كالا و كد ميلهاي با امكانات كامل (شبيه برگههاي انبار) اضافه شدند.

  •    به فرم نهايي فاكتور فروش، فيلدهاي كد و نام انجام دهنده خدمات را اضافه كرديم.

  •    امكان ملاحظه و انتخاب بچ كالا را براي كاربران فروش (كه از انبار استفاده نميكنند) مجاز كرديم. البته به شرطي كه در امكانات كاربر نيز مجاز دانسته شده باشد و سيستم انبار، صنعتي باشد.

  •    در Admin، گزينه زير به منوي سيستم اضافه شد: "نصب سيستم يا تبديل آن به نسخه جديد (با محافظ USB براي Win64)".
  با تشکر
  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.