چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 29 آذر 1390 09:34 ق.ظ توسط alipour
صورتهای مالی
�12 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
alipour
کاربر
کاربر

--
17 آبان 1390 10:54 ق.ظ

  با سلام
  در این تاپیک می خواهیم خلاصه اطلاعاتی در مورد صورتهای مالی و نکاتی در مورد نحوه ارائه آن مطرح کنیم.

   درابتدا یادآور می شوم که مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با هیئت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است.
   هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌
   هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌، ارائه‌ اطلاعاتي‌ خلاصه شده و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌ تا‌ براي‌ طيفي‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مفيد واقع‌ شود. صورتهاي‌ مالي‌ همچنين‌ نتايج‌ ايفاي‌ وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ يا حسابدهي‌ آنها را در قبال‌ منابعي‌ كه‌ در اختيارشان‌ قرار گرفته‌ است‌، نشان‌ مي‌دهد. به منظور دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌، در صورتهاي‌ مالي‌ يك‌ واحد تجاري‌ اطلاعاتي‌ درباره‌ موارد زير ارائه‌ مي‌شود :
  الف. داراييها،
  ب . بدهيها،
  ج . حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌،
  د . درآمدها،
  ﻫ . هزينه‌ها،
   و
  و . جريانهاي‌ نقدي‌.

  اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ .
   مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ اجزاي‌ زير است‌ :
  الف ‌. صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ :

  . ترازنامه‌،
   . صورت‌ سود و زيان‌،
  . صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌، و
   . صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد .

  ب‌ . يادداشتهاي‌ توضيحي‌.

  alipour
  کاربر
  کاربر

  --
  19 آبان 1390 09:13 ق.ظ

  یکسری استاندارد برای صورتهای مالی وجود دارد که باید برای ارائه آن رعایت شود.هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز مبنايي‌ براي‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ يك‌ واحد تجاري‌ به منظور حصول‌ اطمينان‌ از قابليت‌ مقايسه‌ با صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌هاي‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهاي‌ مالي‌ ساير واحدهاي‌ تجاري‌ مي‌باشد. در اين‌ استاندارد ملاحظات‌ كلي‌ درخصوص‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌، رهنمودهايي‌ درباره‌ ساختار آنها و حداقل‌ الزامات‌ درخصوص‌ محتواي‌ صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ شده‌ است‌. در این پست و پست های بعدی به این استانداردها می پردازیم.

  تشخيص‌ صورتهاي‌ مالي‌

  صورتهاي‌ مالي‌ بايد به وضوح‌ از ساير اطلاعاتي‌ كه‌ همراه‌ آن‌ در يك‌ مجموعه‌ انتشار مي‌يابد قابل‌ تشخيص‌ و متمايز باشد. . الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تنها در مورد صورتهاي‌ مالي‌ كاربرد دارد و درخصوص‌ ساير اطلاعاتي‌ كه‌ در گزارش‌ سالانه‌ يا ساير مدارك‌ يا گزارشهايي‌ از اين‌ قبيل‌ ارائه‌ مي‌شود، كاربرد ندارد. بنابراين‌، اين‌ موضوع‌ اهميت‌ دارد كه‌ استفاده‌كنندگان‌ بتوانند اطلاعاتي‌ كه‌ برمبناي‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ مي‌شود را از ساير اطلاعات‌ تميز دهند. . هر يك‌ از اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ بايد به وضوح‌ مشخص‌ شود. به علاوه‌، اطلاعات‌ زير بايد به گونه‌اي‌ بارز نشان‌ داده‌ شود و در صورت‌ لزوم‌ براي‌ درك‌ صحيح‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌، تكرار شود :
  الف . نام‌ واحد گزارشگر و شكل‌ حقوقي‌ آن‌،
  ب . اينكه‌ صورتهاي‌ مالي‌ مربوط‌ به‌ يك‌ واحد تجاري‌ يا مربوط‌ به‌ گروه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ است‌،
  ج‌ . تاريخ‌ ترازنامه‌ يا دوره‌ مالي‌ هر كدام‌ كه‌ با اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ مناسبت‌ داشته‌ باشد،
  د . واحد پول‌ گزارشگري‌، و
  ﻫ . سطح‌ دقت‌ به‌ كار رفته‌ در ارائه‌ ارقام‌ صورتهاي‌ مالي‌. 

  alipour
  کاربر
  کاربر

  --
  29 آبان 1390 03:49 ب.ظ

  رويه‌هاي‌ حسابداري‌ :
  مديريت‌ واحد تجاري‌ بايد رويه‌هاي‌ حسابداري‌ را به گونه‌اي‌ انتخاب‌ و اعمال‌ كند كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با تمام‌ الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد. در صورت‌ نبود استاندارد خاص‌، مديريت‌ بايد رويه‌ها را به گونه‌اي‌ تعيين‌ كند تا اطمينان‌ يابد صورتهاي‌ مالي‌ اطلاعاتي‌ را فراهم‌ مي‌آورد كه :
  الف . به‌ نيازهاي‌ تصميم‌گيري‌ استفاده‌كنندگان‌ مربوط‌ است‌، و
  ب‌ . قابل‌ اتكاست‌ به گونه‌اي‌ كه‌ :
  1 . وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ را صادقانه‌ بيان‌ مي‌كند،
   2 . منعكس‌ كننده‌ محتواي‌ اقتصادي‌ و نه‌ فقط‌ شكل‌ حقوقي‌ معاملات‌ و ساير رويدادهاست‌،
  3. بيطرفانه‌ يعني‌ عاري‌ از تمايلات‌ جانبدارانه‌ است‌،
   4 . محتاطانه‌ است، و
  5 . از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌، كامل‌ است‌.

  alipour
  کاربر
  کاربر

  --
  03 آذر 1390 08:51 ق.ظ

  ثبات‌ رويه‌ در نحوه‌ ارائه‌

  نحوه‌ ارائه‌ و طبقه‌بندي‌ اقلام‌ در صورتهاي‌ مالي‌ از يك‌ دوره‌ به‌ دوره‌ بعد نبايد تغيير كند مگر در مواردي‌ كه‌ :
  الف . تغييري‌ عمده‌ در ماهيت‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ يا تجديد نظر در نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ حاكي‌ از اين‌ باشد كه‌ تغيير مزبور به‌ ارائه‌ مناسبتر معاملات‌ يا ساير رويدادها منجر شود، يا
  ب‌ . تغييري‌ در نحوه‌ ارائه‌، به‌ موجب‌ يك‌ استاندارد حسابداري‌ الزامي‌ شود.

  alipour
  کاربر
  کاربر

  --
  03 آذر 1390 09:08 ق.ظ

  اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌

  صورتهاي‌ مالي‌ بايد در برگيرنده‌ اقلام‌ مقايسه‌اي‌ دوره‌ قبل‌ باشد به‌ جز در مواردي‌ كه‌ يك‌ استاندارد حسابداري‌ نحوه‌ عمل‌ ديگري‌ را مجاز يا الزامي‌ كرده‌ باشد. اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌ تشريحي‌ تا جايي‌ بايد افشا شود كه‌ جهت‌ درك‌ صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ جاري‌ مربوط‌ تلقي‌ گردد.
  درمواردي‌، اطلاعات‌ تشريحي‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ (هاي‌) قبل‌ به‌ دوره‌ مالي‌ جاري‌ نيز مربوط‌ است‌. براي‌ نمونه‌، جزئيات‌ يك‌ دعواي‌ حقوقي‌ كه‌ نتيجه‌ آن‌ در تاريخ‌ ترازنامه‌ قبلي‌ مشخص‌ نبوده‌ و تاكنون‌ حل‌ و فصل‌ نشده‌ است‌، در دوره‌ جاري‌ افشا مي‌شود. ارائه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ابهامات‌ موجود در تاريخ‌ ترازنامه‌ قبلي‌ و اقدامات‌ انجام‌ شده‌ طي‌ دوره‌ جاري‌ جهت‌ رفع‌ ابهام‌ آنها، براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مفيد است‌.

  alipour
  کاربر
  کاربر

  --
  13 آذر 1390 10:32 ق.ظ
  دوره‌ گزارشگري‌  :

  . صورتهاي‌ مالي‌ بايد حداقل‌ به طور سالانه‌ ارائه‌ شود. در شرايط‌ استثنايي‌ كه‌ تاريخ‌ ترازنامه‌ واحد تجاري‌ تغيير مي‌كند و صورتهاي‌ مالي‌ براي‌ دوره‌اي‌ كوتاه‌تر از يكسال‌ ارائه‌ مي‌شود، واحد تجاري‌ بايد علاوه‌ بر دوره‌ زماني‌ تحت‌ پوشش‌ صورتهاي‌ مالي‌، موارد زير را افشا كند :
  الف‌ . دليل‌ بكار گرفتن‌ دوره‌ كمتر از يكسال‌، و
  ب‌ . اين‌ واقعيت‌ كه‌ مبالغ‌ مقايسه‌اي‌ مربوط‌ به صورت‌ سود و زيان‌، صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌، صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد و يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مربوط‌ قابل‌ مقايسه‌ نيست‌.
  alipour
  کاربر
  کاربر

  --
  13 آذر 1390 10:34 ق.ظ
  به موقع‌ بودن‌

   چنانچه‌ صورتهاي‌ مالي‌ ظرف‌ مدت‌ معقولي‌ بعد از تاريخ‌ ترازنامه‌ در اختيار استفاده‌كنندگان‌ قرار نگيرد، مفيد بودن‌ آن‌ كاهش‌ مي‌يابد. واحد تجاري‌ بايد صورتهاي‌ مالي‌ خود را حداكثر ظرف‌ مهلت‌ مقرر در قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ منتشر كند. عواملي‌ نظير پيچيدگي‌ عمليات‌ واحد تجاري‌، دليل‌ كافي‌ براي‌ خودداري‌ از گزارشگري‌ به موقع‌ محسوب‌ نمي‌شود.
  saadat
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  13 آذر 1390 11:15 ق.ظ
  با سلام؛
  در چه مواقعی صورت های مالی در بازه زمانی کمتر از یک سال ارائه میشود؟ آیا می‌تواند روال کاری یک شرکت صورت های مالی کوتاه مدت باشد؟
  .....
  از مطالب مفید شما متشکر
  آموزش حسابداری با نگرش سیستمی Accplus.blog.ir
  shakeri
  کاربر با تجربه
  کاربر با تجربه

  --
  16 آذر 1390 09:28 ق.ظ

  سلام

  مراجع قانونی ، آن گروه از واحدهای تجاری را که اوراق سهام یا مشارکت آنها به عموم عرضه می شود ملزم به تهیه و ارائه گزارش مالی میان دوره ای می کنند ؛ به عنوان مثال تهیه صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه وحتی 3 ماهه  جزو روال های کاری شرکت های بورسی است.

  saadat
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  16 آذر 1390 10:06 ق.ظ
  با تشکر از پاسخ شما جناب شاکری عزیز؛
  آموزش حسابداری با نگرش سیستمی Accplus.blog.ir
  alipour
  کاربر
  کاربر

  --
  23 آذر 1390 05:13 ب.ظ
  ترازنامه

  ‌  ترازنامه‌ بايد حداقل‌ حاوي‌ اقلام‌ اصلي‌ زير باشد :
  الف . داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود،
  ب‌ . داراييهاي‌ نامشهود،
  ج‌ . سرمايه‌گذاريها،
  د . موجودي‌ مواد و كالا،
  ﻫ . حسابها و اسناد دريافتني‌ تجاري‌ و ساير حسابهاو اسناد دريافتني‌،
  و . موجودي‌ نقد،
  ز . حسابها و اسناد پرداختني‌ تجاري‌ و ساير حسابها و اسناد پرداختني‌،
  ح‌ . ذخيره‌ ماليات‌،
  ط‌ . ذخيره‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌،
  ي‌ . بدهيهاي‌ بلندمدت‌،
  ك‌ . سهم‌ اقليت‌، و
  ل‌ . سرمايه‌ و اندوخته‌ها.
  چ . علاوه‌ بر موارد بالا، ممكن‌ است‌ به‌ موجب‌ ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌، ارائه‌ اقلام‌ اصلي‌ و جمعهاي‌ فرعي‌ ديگري‌ در ترازنامه‌ الزامي‌ باشد يا براي‌ ارائه‌ وضعيت‌ مالي‌ واحد تجاري‌ به نحو مطلوب‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد. 
  اين‌ استاندارد ترتيب‌ يا شكل‌ ارائه‌ اقلام‌ را تعيين‌ نمي‌كند. این بند تنها فهرست‌ آن‌ گروه‌ از اقلام‌ اصلي‌ را ارائه‌ مي‌كند كه‌ به‌ لحاظ‌ ماهيت‌ يا كاركرد به اندازه‌اي‌ با يکديگر متفاوتند كه‌ ارائه‌ جداگانه‌ آنها در ترازنامه‌ ضرورت‌ مي‌يابد. واحد تجاري‌ بايد موارد زير را در ترازنامه‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا كند :
  الف‌ . براي‌ هر يك‌ از طبقات‌ سهام‌ :
   1.تعداد سهام‌ مصوب‌، 2 . تعداد سهام‌ منتشر شده‌ و ميزان‌ سرمايه‌ پرداخت‌ شده‌، 3 . ارزش‌ اسمي‌ هر سهم‌، 4 . حقوق‌، مزايا و محدوديتهاي‌ مربوط‌، و 5‌ . سهام‌ واحد تجاري‌ كه‌ در مالكيت‌ واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ است‌.
  ب‌ . مبالغ‌ دريافتي‌ بابت‌ افزايش‌ سرمايه‌ قبل‌ از ثبت‌ قانوني‌ آن‌،
  ج‌ . صرف‌ سهام‌،
  د . ماهيت‌ و موضوع‌ هر يك‌ از اندوخته‌ها، و
  ﻫ . مبالغ‌ منظور شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ بابت‌ سود سهام‌‌ .
  واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ به‌ شكلي‌ غير از شركت‌ سهامي‌ تشكيل‌ شده‌اند، بايد اطلاعاتي‌ معادل‌ با موارد پيشگفته‌ را افشا کنند.
  alipour
  کاربر
  کاربر

  --
  29 آذر 1390 08:46 ق.ظ
  صورت‌ سود و زيان‌
  اطلاعاتي‌ كه‌ در صورت‌ سود و زيان‌ ارائه‌ مي‌شود
  صورت‌ سود و زيان‌ بايد حداقل‌ حاوي‌ اقلام‌ اصلي‌ زير باشد :
  الف‌ . درآمدهاي‌ عملياتي‌،
  ب‌ . هزينه‌هاي‌ عملياتي‌،
  ج‌ . سود يا زيان‌ عملياتي‌،
  د . هزينه‌هاي‌ مالي‌،
  ﻫ . ساير درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌،
  و . ماليات‌ بردرآمد،
  ز . سود يا زيان‌ فعاليتهاي‌ عادي‌،
   ح‌ . اقلام‌ غيرمترقبه‌،
  ط‌ . سهم‌ اقليت‌،  و
  ي‌ . سود يا زيان‌ خالص‌.
  alipour
  کاربر
  کاربر

  --
  29 آذر 1390 09:34 ق.ظ
  حال توضیحاتی در مورد یادداشتهای توضیحی ای که در ترازنامه می آید:

  يادداشتهاي‌ توضيحي‌ شامل‌ اطلاعات‌ تشريحي‌ و جزئيات‌ بيشتري‌ از اقلام‌ منعكس‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ است‌ ضمن‌ اينكه‌ اطلاعات‌ ديگري‌ از قبيل‌ بدهيهاي‌ احتمالي‌ و تعهدات‌ را ارائه‌ مي‌كند.
  يادداشتهاي‌ توضيحي‌ عموماً به ترتيب‌ زير ارائه‌ مي‌شود :
  الف. تصريح‌ اينكه‌ صورتهاي‌ مالي‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌شده‌ است‌،
  ب‌ . مبنا يا مباني‌ اندازه‌گيري‌ و رويه‌هاي‌ حسابداري‌ مورد استفاده‌،
  ج‌ . اطلاعات‌ تكميلي‌ درباره‌ اقلام‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ به ترتيب‌ صورتهاي‌ مالي‌ و به ترتيب‌ اقلام‌ اصلي‌ ارائه‌ شده‌ در آنها، و
  د . ساير موارد افشا، شامل‌ :
  1 . بدهيهاي‌ احتمالي‌، تعهدات‌ و ساير اطلاعات‌ مالي‌، و
  2 .  اطلاعات‌ غيرمالي‌.
  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.