چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 11 اردیبهشت 1390 05:13 ب.ظ توسط alamdari
نحوه تنظیم برگه موجودی انتهای دوره
�0 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
alamdari
کاربر با تجربه
کاربر با تجربه

--
11 اردیبهشت 1390 05:13 ب.ظ
  برگه موجودی انتهای دوره چه کاربردی دارد و چگونه می توان یک برگه موجودی انتهای دوره تنظیم نمود؟


   برگه موجودی انتهای دوره انبار در واقع مانند سند اختتامیه حسابداری می باشد . در برگه موجودی انتهای دوره ، ما تمامی کالاها را از انبار خارج می کنیم تا به برگه ای برسیم که بعد از آن ، موجودی تعدادی و ریالی تمام کالاها صفر شود . با این توصیف ، ماهیت برگه انتهای دوره ، خروج از انبار می باشد.
  پس از تنظیم برگه انتهای دوره ، می توان آن را به صورت معکوس در برگه ابتدای دوره منعکس کرد .
  پیشنهاد می شود که برگه انتهای دوره پس از انبار گردانی تنظیم شود تا موجودی واقعی کالاها به عنوان موجودی انتهای دوره در نظر گرفته شوند .
   برگه انتهای دوره حتما به صورت عملیاتی در سیستم درج می شود و فقط می تواند طرف حساب عمومی داشته باشد . تنظیم برگه انتهای دوره برای هر انبار به صورت جداگانه انجام می شود و نمی توان برای کالایی که در انبارهای مختلف قرار دارد ، یک برگه انتهای دوره تنظیم کرد . منظور این است که برگه انتهای دوره برای انبار تنظیم می شود ، نه برای کالا .
  حال به بررسی روش تنظیم این برگه می پردازیم . پس از انتخاب گزینه موجودی انتهای دوره از منوی برگه های انبار جدید ، صفحه محاوره برگه موجودی انتهای دوره مانند شکل زیر باز می شود .


   

  ابتدا باید انباری را که می خواهیم برای آن برگه انتهای دوره تنظیم کنیم را انتخاب کنیم .


   

  پس از انتخاب انبار ، لازم است که طرف حساب عمومی برگه را نیز انتخاب کنیم .


   

  پس از تصویب محاوره ابتدایی ، وارد برگه انتهای دوره می شویم ، این برگه به دلیل اینکه عملیاتی ذخیره می شود ، لازم است که تمامی برگه های قبل از آن نیز به صورت عملیاتی باشند . یا اگرکالاهایی داریم که در برگه هایی که عملیاتی نشده اند استفاده شده اند ، باید با استفاده از محدوده و یا الگو ، این کالاها را مشخص کنیم و در برگه انتهای دوره از آنها استفاده نکنیم .  باید توجه داشته باشیم که این برگه باید طوری تنظیم شود که کالاها با الگوهای عملیاتی مختلف ، به صورت صحیح از انبار خارج شوند تا هنگام فراخوانی برگه انتهای دوره در برگه ابتدای دوره سال بعد ، به صورت صحیح وارد انبار شوند . در روشهای LIFO ، FIFO ، میانگین به تفکیک انبار و شناسایی ویژه مشکل خاصی نیست و سیستم به همان روشی که در الگوی عملیات مالی تعریف شده است ، کالاها را خارج می کند . ولی در روش میانگین (در تمام انبارها) کمی فرق دارد که به بررسی آن می پردازیم .
   فرض کنید که کالایی داریم که در دو انبار از آن موجودی داریم . روش قیمت گذاری میانگین (در تمام انبار ها ، نه میانگین به تفکیک انبار) می باشد .

  انبار شماره 1

  01/01/1386           موجودی ابتدای دوره            100       به قیمت واحد     10       کل بها          1000  
  01/02/1386           ورود                                    100        به قیمت واحد    30        کل بها         4000  
  15/02/1386         خروج                                    50          به قیمت واحد     35       کل بها         1750


   15/02/1386         مانده                                   150     بهای موجودی       2250       بهای قابل خروج         5250

  انبار شماره 2

  01/01/1386           موجودی ابتدای دوره          100       به قیمت واحد      40        کل بها       4000  
  01/02/1386           ورود                                 100       به قیمت واحد       60         کل بها       10000      
  15/02/1386          خروج                                 50         به قیمت واحد      35         کل بها         1750  

   15/02/1386       مانده                                  150        بهای موجودی    8250         بهای قابل خروج         5250


  اگر قرار باشد کالا با بهای میانگین هر انبار خارج شود ، باید کالا از انبار شماره 1 با بهای واحد 20 خارج شود و از انبار شماره 2 با بهای واحد 100 . در حالی که می بینیم کالا از هر دو انبار با بهای واحد 35 خارج می شود .
  با توجه به این موضوع که برگه موجودی انتهای دوره برای انبار ثبت می شود ، اگر قرار باشد که برای انبار شماره 1 برگه موجودی انتهای دوره تنظیم کنیم ، این انبار باید به مبلغ 5250 باید بستانکار شود در حالی که بهای موجودی آن 2250 است . اگر هنگام تنظیم برگه انتهای دوره ، گزینه مانده حسابهای موجودی کالاهای "میانگین" صفر شوند ، انتخاب شده باشد ، حساب اصلی انبار به مبلغ 5250 بستانکار می شود و طرف حساب به مبلغ 2250 بدهکار می شود . ما به التفاوت این مبلغ که 3000 می باشد در سطرهای آزاد برگه منظور می شود و حساب اصلی انبار به مبلغ 3000 بدهکار می شود که نهایتا جمع مبالغ بدهکار و مبلغ بستانکار با هم برابر می شود .
   
  حال اگر برای انبار شماره 2 برگه موجودی انتهای دوره تنظیم کنیم ، حساب این انبار به مبلغ 5250 بستانکار می شود و طرف حساب آن به مبلغ 8250 بدهکار می شود مابقی مبلغ آن که 3000 می باشد ، در سطرهای آزاد برگه و برای حساب اصلی انبار و به صورت بدهکار درج می شود . نهایتا جمع مبالغ بدهکار و بستانکار سند با هم برابر می شود .
   در زیر گردش حساب اصلی انبار و طرف حساب انبار در برگه موجودی انتهای دوره نمایش داده شده است . 

  حساب                                                                 بدهکار                                                         بستانکار   

  طرف حساب انبار  1                                             2250
  حساب اصلی انبار (سطر آزاد)                            3000
  حساب اصلی انبار  1                                                                                                                 5250


  طرف حساب انبار   2                                             8250
  حساب اصلی انبار (سطر آزاد)                                                                                                  3000
  حساب اصلی انبار 2                                                                                                                   5250


  پس از تایید صفحه برگه انتهای دوره ، سیستم به صورت خودکار ، یک برگه عملیاتی به برگه های موجود اضافه می کند . برگه انتهای دوره مانند برگه ابتدای دوره می باشد که حتما باید طرف حساب عمومی داشته باشد . این برگه مرکز تامین یا مصرف ندارد و قابل اصلاح نیز نمی باشد . 
  در ادامه شکل ظاهری برگه انتهای دوره برای یک انبار نمایش داده شده است .

  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.