چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 11 خرداد 1398 03:07 ب.ظ توسط روزبه
درخت یک رخداد دارایی - نسخه 8.02
�0 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
روزبه
کاربر با تجربه
کاربر با تجربه

--
11 خرداد 1398 03:07 ب.ظ

  درخت یک رخداد دارایی

  مستند تکمیلی امکانات نسخه 8.02


  یک گزینه‌ی جدید در منوی متصل به تکمه‌ی ملاحظه در رخدادهای یک دارایی، فهرست رخدادهای دارایی‌ها و ریزعملیات (مالی) دارایی، با عنوان "ملاحظه درخت رخداد تحت مکان‌نما" تعبیه شده است. صدور این فرمان منجر به بازنمایی یک پنجره اختصاصی حاوی یک درخت خواهد شد. در این درخت، رخداد موضوع گزارش و سایر رخدادهای همان دارایی یا سایر دارایی‌ها که به نحوی در ارتباط با آن قرار می‌گیرند بازنمایی می‌شوند. با قرار گرفتن روی هر رخداد، اطلاعات کاملی از رخداد دارایی و نیز خود دارایی در فضاهای اختصاصی در قسمت پایین صفحه بازنمایی می‌شود.

   

  به این ترتیب این درخت حاوی تعدادی رخداد مرتبط با یکدیگر است و به روال عادی با حرکت در درخت، مکان‌نما بر روی یکی از رخدادها قرار خواهد گرفت. تکمه‌ی ملاحظه منجر به بازنمایی رخدادهای یک دارایی و بازنمایی رخداد تحت مکان‌نما (مثلا برای ویرایش) خواهد شد. یک منو نیز به این تکمه متصل است و امکان ملاحظه برگه انبار یا برگه هزینه‌ی مربوط به همان رخداد در این منو پیاده‌سازی شده است. این امکانات برای رخدادهای افزایش بهای تمام شده یا الحاق و تعمیر اساسی (که ممکن است به رخدادهای انبار یا هزینه مرتبط باشند) قابل استفاده‌اند.


  تکمه‌ی پرش برای احضار درخت رخداد تحت مکان‌نما بکار می‌رود – بدیهی است که کاربرد این تکمه، احضار درخت از دید رخداد دیگری به جز رخداد ابتدایی است. مثلا احضار رخداد اصلاح بهایی که تاثیر آنرا در رخداد خودمان مشاهده می‌کنیم و در درخت بازنمایی شده است یا رخداد طرف انتقال مربوط به یک رخداد خروج انتقالی. به صورت عادی درخت رخداد جدید در همان پنجره ابتدایی بازنمایی (جایگزین درخت رخداد جاری) خواهد شد. طبق معمول تکمه‌های اختصاصی (و کلیدهای مربوط به آنها – F6 و Shift+F6) برای بازگشت به رخداد قبلی یا احضار مجدد رخداد بعدی دارای کاربرد خواهند بود. یک منو نیز به تکمه پرش به درخت یک رخداد دیگر متصل است و امکان احضار درخت رخداد در یک پنجره جدید (به جای جایگزینی درخت جاری) را فراهم می‌کند.


  انواع ارتباط میان رخدادها به صورت زیر در درخت بازنمایی می‌شوند:

  • اصلاح بها – رخدادهای افزایش بهای تمام شده یا الحاق و تعمیر اساسی ممکن است به رخدادهای متعدد "اصلاح بها" مرتبط باشند. هر رخداد اصلاح بها در یک سطر اختصاصی در درخت بازنمایی خواهد شد.
  •  تاثیر بر سایر رخدادها – هر رخداد اصلاح  بها ممکن است در تعدادی از سایر رخدادها تاثیر گذاشته باشد. هر رخداد تاثیر در یک سطر اختصاصی و به صورت متصل به رخداد اصلاح بهای مبداء بازنمایی خواهد شد.
  •  تاثیر از سایر رخدادها – هر رخداد مالی ممکن است از تعدادی رخداد اصلاح بها تاثیر گرفته باشد. در اینجا نیز هر رخداد تاثیر در یک سطر اختصاصی ولی به صورت متصل به رخداد تاثیر پذیرفته (در مقایسه با حالت قبل که به صورت متصل به رخداد اصلاح بهای مبداء بودند) بازنمایی خواهد شد.
  •  انتقال به – هر رخداد انتقال یا خروج انتقالی دارای یک رخداد طرف انتقال است که در یک سطر اختصاصی و متصل به رخداد مرجع بازنمایی خواهد شد.
  •  انتقال از – هر رخداد طرف انتقال دارای یک رخداد انتقال یا خروج انتقالی است که در یک سطر اختصاصی و متصل به رخداد طرف انتقال بازنمایی خواهد شد.

   

  ترکیب امکانات فوق و شیوه‌ی اختصاصی بازنمایی اتصال رخدادها به یکدیگر ابزار بسیار قدرتمندی برای بررسی رخدادها، حرکت بین آنها، مرور محاسبات مربوط به انتقال، اصلاح و تاثیرات و نیز احضار برگه‌های انبار یا هزینه‌ی مربوط را فراهم می‌سازد.


   

   

  -- پایان

  گروه توسعه سیستم‌های مالی نوسا

  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.