اخبار

اخبار و مطالب خبری

(آرشیو نویسنده host)

11
به پیوست آیین نامه اجرایی ماده ( ۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ موضوع تصویب نامه شماره  ۸۳...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
12
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور از فراخوان کلیه اشخاص حقوقی فعال در زمینه عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09
باعنایت به بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۳ و...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
شرکت‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دنبال این هستند که بتوانند ترازنامه خود را در وضعیت مناسب‌تری از اقلام تاریخی نشان بدهند و&n...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22
 با توجه به تغییرات ایجاد شده از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص تهیه فایلهای الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق، لازم است تا از سال 95 در فایلهای ا...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22
بنا به بخشنامه ۲۴۷۱۳۲ مورخ ۹۴/۱۲/۱۹ متن کامل مصوبه شورای عالی کار برای حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ به شرح زیر می باشد. لینکهای مرتبط : 1 - وزارت ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03
خدمات تامین اجتماعی ارتباط مستقیمی با میزان حق بیمه ای دارد که فرد در دوره کار پرداخت می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، بازنشستگی یکی از مراحل مهم ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به دفاعیات سازمان تامین اجتماعی در کمیته ۷۶ قانون برنامه پنجم، کسر حق بیمه از بن نقدی کارگران، قان...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |