اخبار

اخبار و مطالب خبری

22

 با توجه به تغییرات ایجاد شده از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص تهیه فایلهای الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق، لازم است تا از سال 95 در فایلهای ارسالی توسط کارفرمایان این ساختار جدید اعمال شود،

لذا شرکت نوسا برای سهولت انجام این تغییرات پیش قدم شده است و با ارائه ساختار جدید فایلهای ارسالی مالیات در سیستم حقوق و دستمزد، آمادگی لازم برای ایجاد این فایلها در سیستم حقوق را فراهم کرده است.این تغییرات توسط کارشناسان نوسا بررسی گردیده است.

برای اطلاعات بیشتر، کاربران محترم نوسا می توانند با واحد فروش تماس حاصل فرمایند.


Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating