اخبار

اخبار و مطالب خبری

26

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به دفاعیات سازمان تامین اجتماعی در کمیته ۷۶ قانون برنامه پنجم، کسر حق بیمه از بن نقدی کارگران، قانونی اعلام شد. 


محمدحسن زدا در گفتگو با تامین ۲۴  گفت: طی چند هفته گذشته کمیته ای به نام ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم برای بررسی کسر حق بیمه از بن نقدی کارگران در اتاق بازرگانی برگزار شد که در این جلسه نمایندگانی از سه قوه حضور داشتند؛الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس و نوروز کهزادی معاون اداری مالی قوه قضائیه.

زدا افزود: در این جلسه دادخواستی علیه سازمان تامین اجتماعی قرائت شد که دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران غیرقانونی است.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ادامه داد:خوشبختانه با توجه به دفاعیات سازمان تامین اجتماعی و با استناد به ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی و ردیف ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و همچنین با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۷۲ و مصوبه شورای عالی کار در اسفندماه ۹۳ ،قانونی بودن این اقدام سازمان تامین اجتماعی اثبات شد و براین اساس هرگونه مزایای مستمر بخصوص مزایای نقدی مشمول حق بیمه است.

وی گفت: جالب اینجاست که شورای عالی کار که نمایندگان کارفرمایی نیز در آن حضور دارند در تصویب این قانون نقش داشتند اما حالا علیه قانون تصویب شده خود اعتراض دارند!

زدا خاطرنشان کرد: البته این نکته را هم باید متذکر شد که در اکثر مواقع این حق بیمه را ۱۱۰ هزار تومان اعلام می کنند در حالیکه ۱۱۰ هزار تومان مبلغ بن است و سهم کارفرمایی آن تنها ۲۵ هزار تومان بوده به عبارت دیگر جنجال ها به خاطر ۲۵ هزار تومان است! به نظر نمی رسد که این میزان اندک از سهم بیمه کارفرمایی خللی در روند تولید ایجاد کند.

 

 

منبع: http://www.accpress.com


Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating