اخبار

اخبار و مطالب خبری

22

بنا به بخشنامه ۲۴۷۱۳۲ مورخ ۹۴/۱۲/۱۹ متن کامل مصوبه شورای عالی کار برای حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ به شرح زیر می باشد.

لینکهای مرتبط :

1 - وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

2 - حقوق و دستمزد سال 95 پورتال نوسا


Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating