راهنمای نرم‌افزار مالی نوسا

پروژه‌ نوسا ویکی، به عنوان یکی از فازهای تکمیلی سامانه‌های پشتیبانی، با هدف فراهم آوردن بستری قابل گسترش، سلسله مراتبی و در دسترس، جهت آموزش مفاهیم و مباحث مرتبط با نرم افزار مالی یکپارچه نوسا آغاز گردیده و مطابق وظیفه‌ی ذاتی خود، گسترده‌ و بروزرسانی خواهد شد.

  • انجمن‌ها

     این انجمن‌ها محلی جهت تبادل اطلاعات و بیان سوال، اشکال یا ابهام در مورد مفاهیم مرتبط با نرم افزار مالی نوسا، نصب یا کاربری آن‌ها است.

  • فیلم‌های آموزشی

    جستجو، ملاحظه و دریافت فیلم‌های آموزشی مربوط به نرم افزار مالی یکپارچه نوسا

  • ضوابط فروش و خدمات نوسا

    معرفی ضوابط فروش و انواع خدمات پس از فروش برای مشتریان نرم افزار مالی یکپارچه نوسا 

آخرین موضوع‌ها در انجمن‌های نرم‌افزار مالی

خطا در زمان بازخوانی تعریف از سیستم پایه مشکلات متداول در هنگام نصب سیستم
تصفیه و صورت مغایرت نرم افزار حسابداری و حسابداری تعهدی (دولتی)
درخت یک رخداد دارایی - نسخه 8.02 نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
حفاظت وضعیت سیستم اموال از اصلاح - نسخه 8.02 نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
گزارش سرجمع از رخدادهای هزینه - نسخه 8.02 ابزار مدیریت هزینه و خرید
فیلدهای فروشنده و طرف بستانکار در رخدادهای هزینه - نسخه 8.02 ابزار مدیریت هزینه و خرید
ارتباط سیستم‌های اموال با سیستم‌های مدیریت هزینه و انبار - نسخه 8.02 نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
تشخیص تفاوت تفصیلی در رخدادهای فروش با تفصیلی طرف بدهکار - نسخه 8.02 نرم افزار فروش کالا و خدمات
دات نت نیوک فارسی