بررسي صحت اطلاعات در نرم‌افزار دريافت و پرداخت نوسا

آدرس اشتراک گذاری
Embed Code
اشتراک از طریق ایمیل
ارسال به وب سایت های اجتماعی
گزارش این ویدیو به عنوان محتوای نامناسب اگر محتوای این ویدئو نامناسب می باشد ، گزارش آن را ارسال کنید. انتخاب دلیل خود
Sexual Content محتوای زننده یا خشونت آمیز
Hateful or Abusive Content اعمال خطرناک و مضر
Child Abuse اسپم
آپلود شده توسط Content_Manager on 1396/08/09
در اين ويدئوي آموزشي با چگونگي بررسي صحت محتواي اطلاعات وارد شده در نرم‌افزار دريافت و پرداخت نوسا، آشنا خواهيد شد.

فیلمهای مشابه

فیلمهای مرتبط
Screenshot تهيه و آزمايش صحت پشتيبان 1,007 views | 2 سال پیش
Screenshot بازيابي پشتيبان 944 views | 2 سال پیش
Screenshot ايجاد سال مالي جديد در سيستم مالي يکپارچه نوسا 2,573 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم سند افتتاحيه دريافت و پرداخت 1,538 views | 2 سال پیش
Screenshot راهنماي تهيه پشتيبان در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 716 views | 2 سال پیش
Screenshot ثبت عملیات دریافت و پرداخت با کمک روال 211 views | 6 ماه پیش
Screenshot تعریف روال‌های جدید و اصلاح روال‌های موجود 118 views | 6 ماه پیش
Screenshot پشتیبانی از انواع مدارک و امکان چاپ چک با فرم‌های دلخواه 206 views | 6 ماه پیش
Screenshot صدور انواع رسید برای اسناد 196 views | 6 ماه پیش
Screenshot محاسبه رأس اقلام دریافتی و پرداختی 112 views | 6 ماه پیش
Screenshot تسویه رخدادهای دریافت و پرداخت با بدهی قبلی 147 views | 6 ماه پیش
Screenshot ساخت گزارش‌های پارامتریک دلخواه به صورت آماده 148 views | 6 ماه پیش
Screenshot برآورد نقدیندگی شرکت 144 views | 6 ماه پیش
Screenshot یکپارچگی کامل نرم افزار دریافت و پرداخت با حسابداری 151 views | 6 ماه پیش
Screenshot درخت حساب‌ها و تفصیلی‌ها و قالب سند یکپارچه با حسابداری 220 views | 6 ماه پیش
دات نت نیوک فارسی