بررسي صحت اطلاعات در نرم‌افزار دريافت و پرداخت نوسا

آدرس اشتراک گذاری
Embed Code
اشتراک از طریق ایمیل
ارسال به وب سایت های اجتماعی
گزارش این ویدیو به عنوان محتوای نامناسب اگر محتوای این ویدئو نامناسب می باشد ، گزارش آن را ارسال کنید. انتخاب دلیل خود
Sexual Content محتوای زننده یا خشونت آمیز
Hateful or Abusive Content اعمال خطرناک و مضر
Child Abuse اسپم
آپلود شده توسط Content_Manager on 1396/08/09
در اين ويدئوي آموزشي با چگونگي بررسي صحت محتواي اطلاعات وارد شده در نرم‌افزار دريافت و پرداخت نوسا، آشنا خواهيد شد.

فیلمهای مشابه

فیلمهای مرتبط
Screenshot تهيه و آزمايش صحت پشتيبان 704 views | 2 سال پیش
Screenshot بازيابي پشتيبان 636 views | 2 سال پیش
Screenshot ايجاد سال مالي جديد در سيستم مالي يکپارچه نوسا 1,686 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم سند افتتاحيه دريافت و پرداخت 1,120 views | 2 سال پیش
Screenshot راهنماي تهيه پشتيبان در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 416 views | 2 سال پیش
Screenshot ثبت عملیات دریافت و پرداخت با کمک روال 3 views | 1 روز پیش
Screenshot تعریف روال‌های جدید و اصلاح روال‌های موجود 3 views | 1 روز پیش
Screenshot پشتیبانی از انواع مدارک و امکان چاپ چک با فرم‌های دلخواه 4 views | 1 روز پیش
Screenshot صدور انواع رسید برای اسناد 7 views | 1 روز پیش
Screenshot محاسبه رأس اقلام دریافتی و پرداختی 3 views | 1 روز پیش
Screenshot تسویه رخدادهای دریافت و پرداخت با بدهی قبلی 4 views | 1 روز پیش
Screenshot ساخت گزارش‌های پارامتریک دلخواه به صورت آماده 4 views | 1 روز پیش
Screenshot برآورد نقدیندگی شرکت 4 views | 1 روز پیش
Screenshot یکپارچگی کامل نرم افزار دریافت و پرداخت با حسابداری 4 views | 1 روز پیش
Screenshot درخت حساب‌ها و تفصیلی‌ها و قالب سند یکپارچه با حسابداری 8 views | 1 روز پیش
دات نت نیوک فارسی