تهيه و آزمايش صحت پشتيبان

آدرس اشتراک گذاری
Embed Code
اشتراک از طریق ایمیل
ارسال به وب سایت های اجتماعی
گزارش این ویدیو به عنوان محتوای نامناسب اگر محتوای این ویدئو نامناسب می باشد ، گزارش آن را ارسال کنید. انتخاب دلیل خود
Sexual Content محتوای زننده یا خشونت آمیز
Hateful or Abusive Content اعمال خطرناک و مضر
Child Abuse اسپم
آپلود شده توسط Content_Manager on 1396/08/09
در اين ويدئوي آموزشي، با نحوهي تهيه و آزمايش صحت فايل پشتيبان در سيستم مالي يکپارچه نوسا آشنا خواهيد شد.

فیلمهای مشابه

فیلمهای مرتبط
Screenshot بازيابي پشتيبان 883 views | 2 سال پیش
Screenshot انبارگرداني در نرم‌افزار انبار و کنترل موجودي نوسا 1,801 views | 2 سال پیش
Screenshot بررسي صحت اطلاعات در نرم‌افزار حسابداري نوسا 1,806 views | 2 سال پیش
Screenshot بررسي صحت اطلاعات در نرم‌افزار دريافت و پرداخت نوسا 1,018 views | 2 سال پیش
Screenshot ايجاد سال مالي جديد در سيستم مالي يکپارچه نوسا 2,466 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم سند افتتاحيه حسابداري 2,827 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم سند افتتاحيه دريافت و پرداخت 1,484 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم برگه موجودي ابتداي دوره انبار 1,315 views | 2 سال پیش
Screenshot راهنماي تهيه پشتيبان در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 657 views | 2 سال پیش
Screenshot تعريف درخت حساب ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 2,789 views | 2 سال پیش
Screenshot تعريف درخت تفصيلي ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 1,864 views | 2 سال پیش
Screenshot تعریف درخت حساب‌ها و تفصیلی‌های شناور 358 views | 5 ماه پیش
Screenshot جا‌به‌جایی حساب و تفصیلی‌ها در سطوح مختلف درخت حساب‌ها 146 views | 5 ماه پیش
Screenshot تعیین ویژگی‌های اختصاصی برای هر حساب و یا تفصیلی 167 views | 5 ماه پیش
Screenshot درج همزمان یک حساب و پنج تفصیلی شناور در هر سطر سند 163 views | 5 ماه پیش
دات نت نیوک فارسی