چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 21 آبان 1390 04:32 ب.ظ توسط Etemadi
نسخه 2.03 (203)
�0 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
Etemadi
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته

--
21 آبان 1390 04:32 ب.ظ
  سلام خدمت همکاران و دوستان گرامی

  نسخه 203 در تاریخ 1386/10/02 آماده شد و شامل امکانات زیر می باشد :  تنظيمات سيستم (براي كاربر فعلي)

  مجموعه امكانات جديدي در اين بخش اضافه شده است. اينها تنظيماتي هستند كه در كل نرم‌افزار و مثلا براي اخذ گزارش‌ها و مانند آنها بايد هر بار توسط كاربر انجام مي‌شده است. ترتيبي داده شده كه كاربر بتواند تنظيمات مزبور را يكبار در اينجا انجام دهد و در تمام بخش‌هاي سيستم از آنها استفاده نمايد. همانند تنظيماتي كه پيش از اين براي فرم‌ها وجود داشت، در اين مورد نيز امكان اعمال دائمي يا اعمال موقتي تنظيمات انجام شده وجود دارد. نيز امكاني براي "برگشت به پيش‌فرض‌هاي سيستم" نيز تعبيه شده است.

  بخش‌هايي از سيستم، از قبل قادر به نگهداري تنظيمات به صورت موقت بودند – مثلا تنظيم صفحه به صفحه يا متوالي چاپ شدن گزارش‌هاي دفترگونه به صورت موقت نگهداري مي‌شدند. تمامي آن تنظيمات به همان ترتيب و به صورت موقت در سيستم نگهداري مي‌شوند با اين تفاوت كه كاربر قادر است با مراجعه به امكان "تنظيمات سيستم (براي كاربر فعلي)" در صورت تمايل آنها را بررسي و به صورت دائمي اعمال كند.

  پياده‌سازي اين امكان، تغييرات عمده‌اي را تقريبا در تمامي بخش‌هاي سيستم بوجود آورده است – در ساير بخش‌هاي سيستم بايد از پيش‌فرض‌هايي كه در اينجا تعيين شده‌اند استفاده شود. به همين دليل توضيحات مفصل‌تري ارائه مي‌كنيم و موارد به ترتيب از روي درخت تنظيمات تعقيب مي‌شوند.

  •    چاپ درخت‌ها: براي حساب، تفصيلي، كالا و مركز مطرح است. توجه شود كه در هر مورد روش‌هاي مختلفي براي چاپ وجود دارند. در حساب و تفصيلي‌ها، در تمام حالت‌ها (درختي، عملياتي، يك سطح خاص، دو سطحي، 3 سطحي) "كنترل بخش" مطرح است. كالا و مركز فاقد داستان بخش هستند. در هر 4 موضوع، يك چاپ درخت داريم كه در آنجا "فرورفتگي متن" مطرح مي‌شود.

  •    انتخاب سند: در اينجا "اسناد تمام بخش‌ها" را داريم. عمدتا يك كد براي انتخاب سند اجرا مي‌شد كه درست شده است. با دو انتخاب سند استثنايي – يكي براي كپي سند و ديگري براي انتخاب سند مربوط به يك "رسيد" نيز مواجه شدم كه آنها را نيز تغيير دادم (تا از اين تنظيم استفاده كنند). ممكن است موارد ديگري جا مانده باشند.

  •    مدارك دريافت و پرداخت: دو تنظيم مهم داريم؛ علاوه بر فهرست مدارك، در روال‌هاي دريافت و پرداخت (در زمان انتخاب مدرك موجود) هم تاثير دارند.

  •    سال مالي و بخش در گزارش‌هاي حسابداري و دريافت و پرداخت: اين، شايد مهم‌ترين تنظيم باشد. در تمام گزارش‌هايي كه به نوعي با محدوده اسناد مواجه‌اند (مثل دفتر يا تراز) با اين دو پارامتر سروكار داريم. در 3 كاربرد زير، برعكس عمل كرده‌ايم ؛ يعني ترتيبي داده‌ايم كه مستقل از تنظيم انجام شده، به صورت پيش‌فرض فقط اسناد يك سال مالي لحاظ شوند:

  o    تصفيه رخدادهاي مالي
  o    تنظيم خودكار اسناد اختتاميه و سود و زيان
  o    اصلاح يكباره اسناد


  •    تنظيمات برگه‌ها و رخدادهاي انبار در گزارش‌ها: اين تنظيمات در فهرست برگه‌ها و رخدادهاي انبار و نيز تنظيمات صفحات برگه‌ها و رخدادها در تمامي گزارش‌هاي انبار (دفتر و تراز) استفاده مي‌شوند.

  •    چاپ گزارش‌هاي متوالي: منظور انواع گزارش‌ها (و فهرست‌هاي چاپي) هستند كه در آنها يك "موضوع" و اطلاعات اضافي در مورد آن موضوع قابل تشخيص است. مثلا ريزعمليات حساب داراي چنين حالي است. در اين گزارش، حساب، موضوع گزارش است و سطرهاي ريزعمليات همان اطلاعات اضافي هستند. در چاپ تمامي اين گزارش‌ها 3 داستان تكراري داريم: موضوعات فاقد اطلاعات چاپ نشوند (مثلا حسابهاي فاقد عمليات چاپ نشوند)؛ هر موضوع در يك صفحه جداگانه چاپ شود؛ شماره صفحه براي هر موضوع از يك آغاز شود. به جز اين در بسياري از اين گزارش‌ها، اطلاعات سطرهاي گزارش، رخدادهاي مالي هستند كه هر يك بدهكار يا بستانكار مي‌باشند. براي اين گزارش‌ها، ميزان فرورفتگي سطرهاي بستانكار برحسب ميلي‌متر نيز مطرح است. فرض كرده‌ايم كه فرم دلخواه كاربر براي اين گزارش‌ها در تمام موارد يكسان است و براي سادگي كار (خودمان و كاربر) تمام تنظيمات را با هم دريافت كرده‌ايم – اما در عمل به صورت مستقل در بخش‌هاي مختلفي از آنها استفاده شده است. در ضمن برخي از فهرست‌هاي چاپي (كه حالت گزارشي هم ندارند) داراي تنظيمات مشابهي بودند (مثل چاپ واحدهاي فرعي يا بهاي استاندارد كالاها). در آنها نيز از همين تنظيمات استفاده شده است. موارد زير تحت تاثير اين داستان بوده‌اند (البته در برخي از موارد مثل مجموعه‌ها يا تركيب حساب و تفصيلي، اين پارامترها در عمل بكار نمي‌روند):

  o    ريزعمليات حساب، تفصيلي، مجموعه حساب، مجموعه تفصيلي، نهاد دريافت و پرداخت
  o    دفتر حساب، تفصيلي، نهاد دريافت و پرداخت
  o    خلاصه عمليات حساب، تفصيلي، مجموعه حساب، مجموعه تفصيلي، نهاد دريافت و پرداخت
  o    تراز مجموعه حساب و مجموعه تفصيلي
  o    تفكيك مجموعه حساب به تفصيلي و برعكس
  o    تفكيك عمليات برحسب سررسيد براي حساب، تفصيلي و نهاد دريافت و پرداخت
  o    خلاصه وضعيت سررسيد حساب، تفصيلي، مجموعه حساب، مجموعه تفصيلي، نهاد دريافت و پرداخت
  o    تفكيك عمليات به مدارك دريافت و پرداخت (سرجمع و گروه‌بندي شده) براي حساب، تفصيلي و نهاد
  o    عمليات كالا، مركز، بچ، مجموعه كالا، تركيب حساب و تفصيلي
  o    ارتباط كالا با انبارها
  o    بهاي استاندارد كالاها
  o    واحدهاي فرعي كالاها
  o    خلاصه اطلاعات كالاهاي عملياتي
  o    گزارش‌هاي تحليلي حساب و تفصيلي‌ها (سرجمع و گروه بندي شده) شامل حساب به شماره تفصيلي، حساب به طبقات تفصيلي، تفصيلي به حساب، تفصيلي به شماره تفصيلي، تفصيلي به طبقات تفصيلي


  •    عمليات كالا(بچ، مركز، مجموعه): اين پارامترها به صورت مشترك در تمام گزارش‌هاي مزبور در فرم‌هاي بدون سرجمع و در انواع حالت‌هاي سرجمع شونده تاثير دارند.

  •    گردش‌هاي وابسته به انبار (در بخش تراز): اين تنظيمات به تفكيك براي انواع گزارش‌هاي اينچنيني تعريف شده‌اند.

  •    خلاصه عمليات يك حساب (تفصيلي، نهاد، مجموعه): توجه كنيد كه اين تنظيمات در تعداد زيادي گزارش اعمال مي‌شوند. همچنين است خلاصه مانده يك مجموعه (حساب و تفصيلي)؛ تفكيك عمليات برحسب تاريخ سررسيد (حساب، تفصيلي و نهاد)؛ خلاصه وضعيت سررسيد (حساب، تفصيلي، مجموعه حساب، مجموعه تفصيلي، نهاد)

  •    تفكيك حساب به تفصيلي (و برعكس): اين تنظيمات به صورت مشترك در هر 10 گزارش سرجمع و تفكيك استاندارد اين بخش بكار مي‌رود. توجه كنيد كه "عمليات فاقد تفصيلي در گزارش ظاهر شوند" براي گزارش‌هاي تفكيك تفصيلي به حساب مطرح نمي‌باشد.

  •    تفكيك عمليات به مدارك دريافت و پرداخت: به صورت جداگانه براي مدل‌هاي سرجمع و گروه‌بندي شده تعريف شده‌اند. هر مورد، براي حساب، تفصيلي و نهاد استفاده مي‌شوند. تنظيمات مدل سرجمع، براي گزارش‌هاي پيگيري مدارك دريافت و پرداخت نيز بكار مي‌رود.
  <!--[if gte mso 9]> Normal 0 unctuationKerning/> false false false oNotPromoteQF/> EN-US X-NONE FA ontGrowAutofit/> ontVertAlignCellWithSp/> ontBreakConstrainedForcedTables/> ontVertAlignInTxbx/> MicrosoftInternetExplorer4
  با تشکر
  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.