چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 25 آذر 1394 01:52 ب.ظ توسط Etemadi
نوعی جدیدی از قوانین تغییر تعرفه با عنوان "جبران مالیات و عوارض"
�0 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
Etemadi
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته

--
25 آذر 1394 01:52 ب.ظ
  قانون تغییر تعرفه – جبران مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی

  در نسخه 407 یک نوع قانون تغییر تعرفه جدید به سیستم اضافه شده است. پیش از توضیح این نوع قانون جدید یادآوری می‌کنیم که انواع قوانین تغییر تعرفه عبارات‌اند از: کسر (از بهای ابتدایی می‌کاهد)، اضافه (به بهای ابتدایی اضافه می‌کند)، تخفیف مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی. بهای قوانین تغییر تعرفه با ترکیب دلخواهی از درصد، بهای ثابت و بهای وابسته به مقدار محاسبه می‌شوند. بهای وابسته به مقدار به صورت بهای واحد، بهای واحد مازاد، بهای بسته و بهای بسته مازاد محاسبه می‌شود.

  در اینجا نوع جدیدی از قانون تغییر تعرفه را معرفی می‌کنیم: "جبران مالیات و عوارض". بهای این قانون با هیچیک از روش‌هایی که تا به حال داشته‌ایم محاسبه نمی‌شود (در واقع در حین تعریف این قانون، همه مولفه‌های مربوط به نحوه محاسبه قانون غیرفعال خواهند بود). گروه هم‌پوشان هم برای این نوع قانون قابل تعریف نخواهد بود. استفاده از شرایط قوانین تغییر تعرفه در تعریف این قانون مجاز خواهد بود. به این ترتیب می‌توان از انواع شرط روی مشتری یا گروه محاسباتی یا نوع فروش یا نحوه پرداخت و مانند آنها در تعریف این قانون استفاده کرد.

  قانون تغییر تعرفه از نوع "جبران مالیات و عوارض" گونه‌ای از "کسر" خواهد بود – یعنی از بهای ابتدایی خواهد کاست. میزان کاسته شدن از بها با مکانیزمی محاسبه خواهد شد که تاثیر مبالغ ارزش افزوده در بهای نهایی سطر را خنثی نماید. فرض کنید بهای ابتدایی سطر A ریال باشد. این بها تحت تاثیر قوانین کسر و اضافه و تخفیف مستقیم بدون محاسبه ارزش افزوده به یک بهای فرضی مثلا B ریال تبدیل شود. واضح است که پس از اعمال قوانین مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی، بهای نهایی سطر متفاوت از B خواهد بود. قانون جبران مالیات و عوارض، مقداری از بهای ابتدایی A می‌کاهد. این کاهش به صورتی است که پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی، بهای نهایی سطر مجددا همان B ریال باشد.

  برای استفاده از این محاسبات کافی است یک قانون تغییر تعرفه از نوع جبران مالیات و عوارض تعریف نمایید. برای این قانون می‌توانید انواع شرایط دلخواه را تنظیم کنید و یا آنرا در وضعیت پیش‌فرض قرار دهید. در حین تنظیم پیش‌فکتور یا برگه‌های فروش، در محاوره تعیین تعرفه این قانون به همراه سایر قوانین تغییر تعرفه در فهرست مربوط بازنمایی می‌شود. علامت‌گذاری سطر حاوی این قانون منجر به انجام محاسبات لازم خواهد شد. حاصل این محاسبات، یک مبلغ برای کسر از بهای ابتدایی خواهد بود. ممکن است در اثر خطای ناشی از گرد کردن نتیجه محاسبات اعشاری، حداکثر یک ریال نسبت به بهای ابتدایی اختلاف داشته باشیم. سیستم این یک ریال را از مالیات بر ارزش افزوده خواهد کاست یا به آن اضافه خواهد کرد، به صورتی که بهای نهایی پس از خاتمه محاسبات دقیقا مساوی بهای نهایی بدون مالیات و عوارض شود.

  به یک مثال توجه کنید:

  •    درصد مالیات بر ارزش افزوده = 5 و 3 دهم
  •    درصد عوارض قانونی = 2 و هفت دهم
  •    بهای کالا = 13.520
  •    تخفیف مستقیم = 10 درصد = 1.352
  •    بهای کالا پس از تخفیف (و پیش از مالیات و عوارض) = 12.168

  حال اگر از قانون جبران مالیات و عوارض استفاده کنیم، سیستم مبلغ کسر آن قانون را 1.001 ریال محاسبه خواهد کرد.

  •    بهای کالا پس از کسر "جبران مالیات و عوارض" = 12.519
  •    تخفیف مستقیم = 10 درصد = 1.252
  •    بهای کالا پس از جبران و تخفیف (و پیش از مالیات و عوارض) = 11.267
  •    مبلغ مالیات بر ارزش افزوده = 597
  •    مبلغ عوارض قانونی = 304
  •    بهای نهایی کالا پس از اعمال همه قوانین تغییر تعرفه (جبران، تخفیف، مالیات، عوارض) = 12.168

  در همان مثال اگر از ابتدا تخفیف مستقیم نداشته باشیم، مبلغ کسر مربوط به قانون جبران مالیات و عوارض، مجددا همان 1.001 ریال محاسبه می‌شود و ادامه محاسبات به صورت زیر خواهد بود:

  •    بهای کالا پس از کسر "جبران مالیات و عوارض" = 12.519
  •    مبلغ مالیات بر ارزش افزوده = 664
  •    مبلغ عوارض قانونی = 338
  •    بهای نهایی کالا پس از اعمال همه قوانین تغییر تعرفه (جبران، مالیات، عوارض) = 13521

  یک ریال اختلاف ایجاد می‌شود که سیستم این اختلاف را از مبلغ مالیات بر ارزش افزوده می‌کاهد و آنرا به 663 تبدیل می‌کند.
  عملیات و محاسبات فوق، همزمان با اعمال قانون جبران مالیات و عوارض (در کاربردهای مختلف) در محاوره تعیین تعرفه یا در عملیات تعیین خودکار تعرفه یا قوانین تغییر تعرفه خودکار (اصلاح یکباره بهای سطرها) توسط سیستم انجام خواهد شد.
  با تشکر
  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.