چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 15 فروردین 1390 02:04 ب.ظ توسط mansouri_hoda
برگه تعدیل
�0 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
mansouri_hoda
کاربر
کاربر

--
15 فروردین 1390 02:04 ب.ظ
  میدانیم که برگه  تعدیل به منظور افزایش یا کاهش مقدار کالا جهت  ثبت درست تعداد کالا در برگه مرجع می باشد . فرض کنیم کاربر تعداد 2 عدد کالای الف را به قیمت واحد 100 ریال با ثبت ذیل میبایست رسید میکرده:
  موجودی انبار بابت 2 عدد کالا 200  ریال    بدهکار
                           طرف حساب (صندوق) 200 ریال    بستانکار
  به اشتباه ثبت تعداد رسید شده کالا 1 عدد درج شده ولی با بهای درست 200 ریال ، یعنی ثبت ذیل
  موجودی انبار بابت 1 عدد کالا 200 ریال    بدهکار
                           طرف حساب (صندوق) 200 ریال بستانکار
  بعد از مدتی کاربر متوجه میشود که تعداد اشتباه رسید شده و می بایست 2 عدد رسید می کرده. چنانچه برگه تعدیل را لحاظ نماید با عملیاتی نمودن برگه تعدیل با ثبت ذیل مواجه خواهد شد.
  موجودی انبار بابت 1 عدد کالا 200 ریال    بدهکار
                          طرف حساب (صندوق) 200 ریال بستانکار
  و این در حالی است که این مبلغ قبلا از حساب صندوق کسر شده بوده.

  پاسخ: در ثبت اولیه برگه مرجع درست است که تعداد اشتباه بوده ولی در حقیقت بها نیز به اشتباه ثبت شده و فی واحد هر کالا 200 ریال منظور شده. لذا در ابتدای امر میبایست برگه اصلاح بها ثبت گردد و در مرحله بعد برگه تعدیل ثبت شود.
  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.