چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 11 خرداد 1398 02:53 ب.ظ توسط روزبه
حفاظت وضعیت سیستم اموال از اصلاح - نسخه 8.02
�0 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
روزبه
کاربر با تجربه
کاربر با تجربه

--
11 خرداد 1398 02:53 ب.ظ

  حفاظت وضعیت سیستم اموال از اصلاح

  مستند تکمیلی امکانات نسخه 8.02


  یک گزینه به همین نام به منوی اموال اضافه شده است. با انتخاب این گزینه محاوره‌ای برای دریافت یک تاریخ ظاهر خواهد شد. همانطور که در محاوره آمده است، وضعیت سیستم اموال (در تاریخ مزبور و پیش از آن) از هر نوع اصلاحی محافظت خواهد شد. منظور این است که همه‌ی گزارش‌های ناشی از وضعیت دارایی‌ها (اعم از مالی یا آماری یا جمعداری) که به این تاریخ یا تاریخ‌های پیش از آن تهیه شده باشند به همان صورت باقی می‌مانند و کاربران نمی‌توانند با تغییر داده‌ها محتوای گزارش‌های مزبور را تغییر دهند. طبیعی است که با حذف تاریخ حفاظت سیستم در این محاوره، محدودیت‌های پیش‌گفته رفع خواهند شد.

  در حفاظت داده‌ها همزمان به دارایی‌ها و رخدادهای آنها توجه شده است. در مورد رخدادهای دارایی‌ها طبیعی است که افزودن رخداد جدید در محدوده‌ی حفاظت شده (در همان تاریخ یا پیش از آن) و یا حذف و اصلاح رخدادهای موجود در آن محدوده غیرمجاز خواهد بود. همچنین نمی‌توان تاریخ رخدادی که در محدوده‌ی آزاد قرار دارد را به نحوی تغییر داد که در محدوده‌ی حفاظت شده قرار بگیرد. در مورد رخدادهای حفاظت شده فقط یک استثنا وجود دارد: تعیین طرف حساب اختصاصی رخدادهای حفاظت شده با استفاده از ابزارهای ویژه‌ی سیستم مجاز خواهد بود.

  در مورد دارایی‌ها از تاریخ شروع بهره‌برداری به عنوان تاریخ قابل مقایسه با محدوده‌ی حفاظت شده استفاده شده است. تعریف دارایی‌های جدید با تاریخ شروع بهره‌برداری در محدوده‌ی حفاظت شده ممنوع است. همچنین حذف دارایی‌هایی که تاریخ شروع بهره‌برداری آنها در محدوده‌ی حفاظت شده باشد نیز ممنوع است. در مورد اصلاح مشخصات دارایی‌ها، برای مشخصات استاتیک سخت‌گیری نشده است و اصلاح آنها مجاز شمرده شده است اما اصلاح مشخصات دینامیکی دارایی‌هایی که تاریخ شروع بهره‌برداری آنها در محدوده‌ی حفاظت شده باشد ممنوع است. همچنین اصلاح تاریخ شروع بهره‌برداری دارایی‌ها به صورتی که تاریخ قبلی یا جدید (اصلاح شده) در محدوده حفاظت شده باشد ممنوع خواهد بود.
  به صورت خلاصه در عملیات زیر ممکن است تاثیری از حفاظت سیستم اموال مشاهده شود (به شرطی که تاریخ حفاظت تعیین شده باشد):

  • تعریف دارایی جدید با تاریخ شروع بهره‌برداری در محدوده‌ی حفاظت شده (تاریخ حفاظت سیستم اموال و پیش از آن)

  o         تعریف دارایی در درخت دارایی‌ها

  o         کپی دارایی‌ها

  o         تکرار دارایی

  o         فراخوانی فایل صادره


  • حذف دارایی با تاریخ شروع بهره‌برداری در محدوده‌ی حفاظت شده (در درخت دارایی‌ها)
  • اصلاح تاریخ شروع بهره‌برداری دارایی به صورتی که مقدار ابتدایی یا جدید تاریخ در محدوده‌ی حفاظت شده قرار داشته باشد (در درخت دارایی‌ها)
  • اصلاح مشخصات دینامیکی دارایی با تاریخ شروع بهره‌برداری در محدوده‌ی حفاظت شده

  o         در درخت دارایی‌ها

  o         اصلاح یکباره در فهرست دارایی‌ها


  • درج رخداد جدید برای دارایی‌ها در محدوده‌ی تاریخ حفاظت شده

  o         ویرایش رخدادهای یک دارایی

  o         افزودن یکباره رخداد در فهرست دارایی‌ها

  o         فراخوانی فایل صادره


  • حذف رخداد در محدوده‌ی تاریخ حفاظت شده (در ویرایش رخدادهای یک دارایی)
  • اصلاح رخداد در محدوده‌ی تاریخ حفاظت شده

  o         ویرایش رخدادهای یک دارایی

  o         اصلاح یکباره معین‌کننده‌ها در فهرست رخدادهای دارایی‌ها

  o         اصلاح تاریخ رخداد به صورتی که پس از اصلاح در محدوده‌ی تاریخ حفاظت شده قرار گیرد

   

   

  -- پایان

  گروه توسعه سیستم‌های مالی نوسا

  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.