چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 11 خرداد 1398 02:12 ب.ظ توسط روزبه
فیلدهای فروشنده و طرف بستانکار در رخدادهای هزینه - نسخه 8.02
�0 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
روزبه
کاربر با تجربه
کاربر با تجربه

--
11 خرداد 1398 02:12 ب.ظ

  فیلدهای جدید فروشنده و طرف بستانکار در رخدادهای هزینه (سطرهای برگه‌های هزینه)

  مستند تکمیلی امکانات نسخه 8.02


   

  تا پیش از این در هر برگه‌ی هزینه، فیلدهای تفصیلی فروشنده و تفصیلی طرف بستانکار را داشتیم. تفصیلی فروشنده اجباری بود و تفصیلی طرف بستانکار اختیاری. در کاربردهای عادی، طرف بستانکار همان فروشنده است اما اگر در مواردی (مثلا برگه‌های هزینه مربوط به گزارش تنخواه) طرف بستانکار متفاوت از فروشنده باشد، کاربر می‌تواند تفصیلی طرف بستانکار را در فیلد اختیاری مربوط تعیین نماید. در کاربردهای مالی (مثل تشکیل سند) اولویت با تفصیلی طرف بستانکار است و در کاربردهای رسمی (مثل صدور اطلاعات TTMS) اولویت با تفصیلی فروشنده. اطلاعات تلفن و نشانی نیز برای تفصیلی فروشنده (مستقل از تفصیلی طرف بستانکار) ارائه می‌گردد.

  در نسخه‌ی جدید همین فیلدها در سطرهای برگه‌های هزینه نیز تکرار شده‌اند – دو فیلد جدید با همین اسامی را در سطرهای برگه (رخدادهای هزینه) خواهیم داشت. هر دو فیلد البته اختیاری هستند و اگر وارد نشده باشند به این معنی است که رخداد (سطر) فاقد فروشنده یا طرف بستانکار اختصاصی است و لذا همان فروشنده و طرف بستانکار برگه برای آن لحاظ خواهد شد. به بیان دیگر، اگر به هر یک از تفصیلی‌های فروشنده یا طرف بستانکار به صورت مستقل توجه کنیم، تفصیلی‌های "موثر" در هر رخداد هزینه به این صورت تشخیص داده می‌شوند: اگر رخداد به صورت اختصاصی دارای تفصیلی مزبور باشد، همان تفصیلی به عنوان تفصیلی موثر رخداد لحاظ می‌شود – وگرنه، تفصیلی برگه درنظر گرفته می‌شود.

  در حین ویرایش برگه، از آنجا که فیلدهای برگه و رخداد کاملا از یکدیگر مستقل هستند، بحث تفصیلی‌های موثر مطرح نیست. در اطلاعات برگه، همان تفصیلی‌های فروشنده و طرف بستانکار (که از قبل داشتیم) مطرح هستند. اطلاعات تلفن و نشانی تفصیلی فروشنده نیز ارائه می‌گردد. در رخدادها (سطرهای برگه) فیلدهای جدید تفصیلی فروشنده رخداد و تفصیلی طرف بستانکار رخداد را خواهیم دید. اطلاعات تلفن و نشانی تفصیلی فروشنده رخداد نیز ارائه می‌گردد.

  در گزارش‌های مبتنی بر رخدادهای هزینه، 4 تفصیلی جداگانه ارائه می‌شوند: فروشنده / طرف بستانکار – برگه / رخداد. در کنار این تفصیلی‌ها، تفصیلی‌های جدیدی با عناوین تفصیلی فروشنده موثر و تفصیلی طرف بستانکار موثر ارائه می‌شوند که با همان روشی که پیش از این گفتیم محاسبه می‌شوند. اطلاعات تلفن و نشانی فقط برای تفصیلی فروشنده موثر ارائه می‌گردد. ترتیبی داده شده است که همه‌ی فیلدهایی که از قبل در سیستم داشته‌ایم (و احتمالا در تعریف فرم‌های موجود و روش‌های صدور اطلاعات TTMS بکار رفته‌اند) در وضعیت جدید بازنمایی کننده‌ی تفصیلی‌های موثر باشند. به این ترتیب برای استفاده از تفصیلی‌های موثر نیازی به تغییر فرم‌ها یا اصلاح روش‌های صدور اطلاعات نخواهیم داشت.

  در کاربردهایی مثل تشخیص تفصیلی برای درج در سند، تفصیلی‌های مندرج در سطر فقط در طرف حساب‌های اختصاصی قابل تشخیص خواهند بود. در طرف حساب‌های عمومی برگه، همیشه از همان تفصیلی‌های طرف بستانکار یا فروشنده‌ی برگه استفاده خواهد شد. در حین تشخیص تفصیلی طرف بستانکار موثر در رخدادهای هزینه از ترتیب زیر پیروی می‌شود:

  • ابتدا به تفصیلی طرف بستانکار رخداد توجه می‌شود
  • پس از آن (اگر در رخداد، تفصیلی طرف بستانکار درج نشده باشد) تفصیلی طرف بستانکار برگه لحاظ می‌شود
  • پس از آن به تفصیلی فروشنده‌ی رخداد توجه می‌شود
  • در نهایت اگر هیچیک از 3 تفصیلی پیش‌گفته تعیین نشده باشند از تفصیلی فروشنده‌ی برگه استفاده می‌شود

   

  برخی از کاربردهای قابل تصور را مرور می‌کنیم:

  • در بسیاری از کاربردها در کل برگه فقط یک تفصیلی فروشنده تعیین شده است و تفصیلی طرف بستانکار برگه خالی است و در سطرها نیز تفصیلی فروشنده یا طرف بستانکار تعیین نشده است.
  • در یک گونه از کاربردها، ممکن است هزینه‌هایی از فروشنده‌های مختلف داشته باشیم که بخواهیم هر یک را به حساب همان فروشنده ببریم. در این وضعیت طرف بستانکار در برگه و سطرها (رخدادها) خالی خواهد بود و در هر سطر تفصیلی فروشنده‌ی مورد نظر را درج خواهیم کرد.
  •  یک کاربرد قابل تصور دیگر این است که هزینه‌هایی از فروشنده‌های مختلف داشته باشیم و بخواهیم همه‌ی آنها را به یک طرف بستانکار مشترک (مثلا تنخواه) ببریم. در این وضعیت طرف بستانکار مورد نظر را در برگه درج خواهیم کرد و طرف بستانکار سطرها را خالی خواهیم گذاشت. مجددا در هر سطر تفصیلی فروشنده‌ی مورد نظر را درج خواهیم کرد. به یاد داریم که در شناسایی تفصیلی طرف بستانکار نهایی، طرف بستانکار (برگه یا رخداد) نسبت به فروشنده (برگه یا رخداد) اولویت دارد. این اولویت در این کاربرد مفید واقع می‌شود.
  •  بالاخره این امکان هم وجود دارد که بخواهیم در هر سطر فروشنده و طرف بستانکار اختصاصی داشته باشیم. واضح است که به این منظور می‌توانیم تفصیلی‌های مورد نظر را به دلخواه در سطرهای برگه درج کنیم.

   


  پارامترهای جدید در گزارش‌های هزینه

  پیش از این در گزارش‌های سیستم هزینه امکان تعیین محدوده و الگوی کد تفصیلی‌ها به تفکیک فروشنده و طرف بستانکار فراهم بود. از این پس محدوده و الگوی کد برای مفهوم جدیدی از تفصیلی به نام "طرف بستانکار یا فروشنده" نیز در اختیار خواهد بود. در گزارش‌های مبتنی بر برگه‌های هزینه، برای کنترل پارامترهای جدید ابتدا به تفصیلی طرف بستانکار برگه توجه می‌شود و اگر این تفصیلی وارد نشده باشد از تفصیلی فروشنده استفاده خواهد شد. در گزارش‌های مبتنی بر رخدادهای هزینه، به همان ترتیبی که در بند قبل در مورد تفصیلی طرف بستانکار نهایی رخداد گفتیم عمل خواهد شد و به ترتیب به طرف بستانکار رخداد / طرف بستانکار برگه / فروشنده‌ی رخداد / فروشنده‌ی برگه توجه خواهد شد.
  -- پایان

  گروه توسعه سیستم‌های مالی نوسا

  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.