• در نرم‌افزار دستمزد نوسا، امکان اخذ گزارش سرجمع

    بر اساس کلیه‌ی فیلدهای "معین‌کننده" وجود دارد؟
  • در نرم‌افزار فروش نوسا، کلیه‌ی علمیات مربوط به

    درخواست و انجام "خدمات" قابل پیاده سازی است؟
  • تهیه‌ی دوره‌ای و منظم پشتیبان از اطلاعات و نگهداری

    از آن در محلی امن، ریسک از دست دادن اطلاعات را

    به حداقل می‌رساند؟
  • در نرم‌افزار اموال و دارایی‌های ثابت نوسا

    عملیات "تجدید ارزیابی" و "کاهش ارزش"

    بطور کامل پوشش داده می‌شود؟
  • نرم‌افزار حسابداری هدیه نوسا

    به منظور انجام رایگان امور حسابداری شخصی

    قابل استفاده است؟
  • ویدئوی آموزشی

    "بررسي صحت اطلاعات در نرم‌افزار حسابداري نوسا"

    در بخش فیلم های آموزشی قابل مشاهده است؟
  • در نرم‌افزارهای حسابداری و دریافت و پرداخت،

    امکان "تلفیق اسناد" فراهم شده است؟

راهنمای نرم‌افزار مالی نوسا

پروژه‌ نوسا ویکی، به عنوان یکی از فازهای تکمیلی سامانه‌های پشتیبانی، با هدف فراهم آوردن بستری قابل گسترش، سلسله مراتبی و در دسترس، جهت آموزش مفاهیم و مباحث مرتبط با نرم‌افزار مالی یکپارچه نوسا آغاز گردیده و مطابق وظیفه‌ی ذاتی خود، گسترده‌ و بروزرسانی خواهد شد.

  • انجمن‌ها

     این انجمن‌ها محلی جهت تبادل اطلاعات و بیان سوال، اشکال یا ابهام در مورد مفاهیم مرتبط با نرم‌افزار مالی نوسا، نصب یا کاربری آن‌ها است.

  • فیلم‌های آموزشی

    جستجو، ملاحظه و دریافت فیلم‌های آموزشی مربوط به نرم‌افزار مالی یکپارچه نوسا

  • ضوابط فروش و خدمات نوسا

    معرفی ضوابط فروش و انواع خدمات پس از فروش برای مشتریان نرم‌افزار مالی یکپارچه نوسا 

آخرین موضوع‌ها در انجمن‌های نرم‌افزار مالی

روکش سند 2 ارتباط با مدیران سامانه
مانده درخواست خرید نرم افزار انبار و کنترل موجودی
مشکل timeout در ارسال اطلاعات از طریق API وب سرویس SOAP و ابزار ارتباطی API Server
تراز های حساب و تفصیلی نرم افزار حسابداری و حسابداری تعهدی (دولتی)
ایجاد روال های دلخواه نرم افزار دریافت و پرداخت
عدم نمایش چاپ ویرایش فاکتور فروش در کاربران soap نرم افزار فروش کالا و خدمات
پیش فرض فرم ها (کاربر فعلی) پیشنهادها، انتقادها و گزارش خطاها
موردی در تعیین محدوده تاریخ در گزارش محوری مالی نرم افزار حسابداری و حسابداری تعهدی (دولتی)