انجمن‌ها

این سامانه، بانک اطلاعاتی جامعی از مفاهیم مرتبط با نرم افزار مالی نوسا و سوالات متداول استفاده‌کنندگان در اصناف مختلف از جمله دولتی، تولیدی، بازرگانی و خدماتی می‌باشد. این انجمن‌ها همچنین محلی جهت تبادل اطلاعات و بیان سوال، اشکال یا ابهام در مورد نصب یا کاربری در نرم افزار مالی یکپارچه نوسا است. 

آخرین موضوع‌ها در انجمن‌های نرم‌افزار مالی

مقدار بر حسب واحد اصلی نرم افزار فروش کالا و خدمات
گزارش از دارایی نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
ذخیره کردن برگه های انبار با ردیفهای خالی نرم افزار انبار و کنترل موجودی
ثبت واحد فرعی در موجودی ابتدای دوره برای کالاهای شتاسایی ویژه نرم افزار انبار و کنترل موجودی
مغایرت در کارت حساب کالا و بیلان نرم افزار انبار و کنترل موجودی
فروش کالای امانی نرم افزار انبار و کنترل موجودی
امکان تعریف وضعیت برای کالاها در نرم افزار انبار نرم افزار انبار و کنترل موجودی
گزارش های تفکیکی مدارک دریافت و پرداخت نرم افزار دریافت و پرداخت
دات نت نیوک فارسی