چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 27 اسفند 1393 04:52 ب.ظ توسط Etemadi
نسخه 4.06 (406)
�0 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
Etemadi
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته

--
27 اسفند 1393 04:52 ب.ظ
  سلام خدمت همکاران و دوستان گرامی

  نسخه 406 در اسفند ماه 1393 آماده شد و شامل تغییرات و امکانات زیر می باشد :


  امکانات اضافه شده  در نسخه 406 :


  •    کد معادل برای حسابها – در فایل Excel مورد درخواست توسط دیوان محاسبات کشور (طرح سنا) برای هر حساب اعم از طبقه، گروه و کل لازم است تا کد حساب در سیستم سلسله مراتبی دیوان محاسبات درج شود. از آنجا که لزوما کدهای تعریف شده در سیستم‌های کاربران با کدهای دیوان محاسبات مطابقت ندارد، برای حسابها امکان تعیین کد معادل را پیاده کردیم.

  •    کدهای ربط برای حسابها و تفصیلی‌ها – برای هر حساب یا تفصیلی 4 کد به عنوان کد ربط پیش‌بینی شده است. از این کدها می‌توان در گزارش تراز آزمایشی جامع استفاده کرد. کاربرد اصلی این کدها در زمانی است که از تراز آزمایشی جامع به همراه سیستم متمرکز صدور اطلاعات به Excel استفاده می‌شود.

  •    تراز آزمایشی جامع

  •    سیستم متمرکز صدور اطلاعات به Excel

  •    پیش از این برای ویرایش مبلغ ارزی در اسناد، امکان تبدیل مبلغ ارز به واحد پول اصلی سیستم را پیاده‌سازی کرده بودیم. در محاوره مربوط، دو تکمه به صورت سوییچ اضافه شده‌اند (در هر زمان یکی از آنها فعال‌اند): حفظ مبلغ ارز و یا حفظ مبلغ برحسب واحد پول اصلی. در صورت فعال بودن هر یک از این تکمه‌ها (که هر یک مربوط به یکی از اعداد موجود در محاوره‌اند) در صورت تغییر عدد مربوط، سیستم سایر اعداد موجود در محاوره را از روی عدد حفظ شده محاسبه می‌کند. به این ترتیب مثلا امکان محاسبه مبلغ ارز از روی مبلغ برحسب واحد پول اصلی سیستم هم وجود خواهد داشت.

  در شروع احضار محاوره در صورتی که مبلغ ارز وارد نشده باشد ولی مبلغ برحسب واحد پول اصلی وارد شده باشد، سیستم به وضعیت "حفظ مبلغ برحسب واحد پول اصلی" می‌رود و در غیراین صورت به وضعیت "حفظ مبلغ ارز" خواهد رفت (یعنی رفتار آن مشابه نسخه 405 خواهد شد).

  در صورت تغییر مبلغ ارز، اگر در وضعیت "حفظ مبلغ برحسب واحد پول اصلی" باشیم، نرخ تبدیل دوباره محاسبه می‌شود (یعنی سیستم فرض می‌کند که کاربر هر دو مبلغ ارز و مبلغ برحسب واحد پول اصلی سیستم را وارد می‌کند و انتظار دارد که نرخ تبدیل توسط سیستم محاسبه شود).

  در صورت تغییر مبلغ ارز، اگر در وضعیت "حفظ مبلغ ارز" باشیم، با استفاده از نرخ تبدیل درج شده در محاوره، مبلغ برحسب واحد پول اصلی سیستم محاسبه می‌شود (همان رفتار نسخه 405).

  در صورت تغییر نرخ تبدیل، هر مبلغی که قرار است حفظ شود تشخیص داده می‌شود و مبلغ دیگر (حسب مورد ارز یا واحد پول اصلی سیستم) دوباره محاسبه می‌شود.

  در صورت تغییر مبلغ برحسب واحد پول اصلی سیستم، اگر در وضعیت "حفظ مبلغ ارز" باشیم، نرخ تبدیل دوباره محاسبه می‌شود وگرنه مبلغ ارزی با توجه به نرخ تبدیل کنونی محاوره دوباره محاسبه می‌شود.

  •    در گزارش فهرست اسناد، فیلد نام انبار اضافه شد. این فیلد برای سندهای انبار دارای محتوی خواهد بود. از آنجا که کاربرد اصلی آن در تنظیم شرط برروی اسناد انبار است، این فیلد به صورت "نام انبار (قابل انتخاب)" تعریف شده است. به این ترتیب استفاده از عملگرهای اختصاصی فیلدهای قابل انتخاب ("یکی از" و "هیچیک از") در تنظیم شرط برروی انبار میسر شده است.

  •    در برگه نقل و انتقال، امکان انتقال کالای سطر تحت مکان‌نما (یا سطرهای انتخاب شده) به یک انبار دیگر پیاده‌سازی شده است. یک گزینه به همین منظور در منوی پرش قرار داده شده است (در کنار اصلاح یکباره سطرها). برای استفاده از این امکان کاربر باید رخدادهای نقل و انتقال را به دلخواه تنظیم کند؛ سپس آنها را علامت‌گذاری (انتخاب) نماید و از گزینه مزبور استفاده کند. با این‌کار انبار مقصد انتخاب خواهد شد و رخدادهای طرف نقل و انتقال برای انتقال کالاها به انبار مورد نظر تنظیم می‌شوند. کالاها باید با انبار مقصد ارتباط داشته باشند. برای استفاده از این امکان در رخدادهای نقل و انتقال بدون تغییر بها، طرف نقل و انتقال نباید از قبل برای سطرهای مورد نظر درج شده باشند.

  •    در انتخاب سطر دفتر تلفن و نشانی برای یک تفصیلی، در صورتی که تفصیلی از قبل دارای سطر تلفن و نشانی باشد، مکان‌نمای دفتر تلفن و نشانی روی همان سطر قرار خواهد گرفت.

  •    در قوانین شرح رخدادهای انبار، امکان استفاده از فیلدهای مشخصات کالا و شماره سریال پیاده‌سازی شده است.

  •    در کاربرگ رخدادهای دستمزد امکان کپی رخداد تحت مکان‌نما را از قبل داشتیم. در نسخه 406 در صورت صدور فرمان کپی، ابتدا از کاربر خواسته می‌شود تا یکی از پرسنل را برای درج در رخداد جدید انتخاب نماید و به این ترتیب می‌توان رخداد را برای یک پرسنل دیگر هم کپی نمود. امکان "کپی سطر تحت مکان‌نما با حفظ پرسنل" هم به صورت جداگانه حفظ شده است (با همان رفتار نسخه 405) ولی کلیدهای Alt+Enter برای امکان جدید (کپی رخداد برای یک پرسنل دیگر) لحاظ شده است.

  •    در امکانات کاربران، گزینه‌های "تنظیم رخدادهای خرید کالا مستقل از رسید موقت" و "تنظیم سایر رخدادهای ورود کالا مستقل از رسید موقت" پیاده شده‌اند. طبق معمول، امکانات جدید کاربران برای هیچیک از کاربران قبلی مجاز نیستند و لازم است تا در صورت نیاز به کاربران مجاز اختصاص داده شوند.

  •    در الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)، در قوانین طرف حساب، امکان تعریف قانون برای رخدادهای کسری انبارگردانی و مازاد انبارگردانی پیاده شد.

  •    در گزارش فهرست کالاها و خدمات، امکان ارائه "فهرست کدهای میله‌ای تکراری" پیاده‌سازی شد. عمل بررسی فقط در بین سطرهایی که در گزارش بازنمایی شده‌اند (تحت تاثیر پارامترهای گزارش و شرایط) انجام می‌شود.

  •    در گزارش‌های فهرست رخدادهای انبار و فهرست رخدادهای رسید موقت، امکان ارائه "فهرست شماره سریال‌های تکراری" پیاده‌سازی شد. عمل بررسی فقط در بین سطرهایی که در گزارش بازنمایی شده‌اند (تحت تاثیر پارامترهای گزارش و شرایط) انجام می‌شود.

  •    در زمان ذخیره برگه‌های ورود کالا به انبار، چنانچه مبلغ رخدادها تعیین شده باشد، مبلغ بستانکار طرف حساب‌های اختصاصی و عمومی تعیین می‌شوند. به این ترتیب در سندهای انبار پیش‌نویس مربوط به رسید انبارهایی که بهای کالاها در آنها تعیین شده است، سطرهای بستانکار مربوط به طرف حساب اختصاصی و عمومی دارای مبلغ خواهند بود. واضح است که این عمل برای رخدادهای برگشت خروج دوره جاری قابل انجام نیست (بهای آنها در فرآیند عملیاتی شدن برگه تعیین می‌شود). همچنین در رخدادهای برگشت تحویل به تولید دوره قبل کالاهایی که دارای بهای استاندارد باشند، امکان محاسبه انحراف نرخ مصرف همزمان با ذخیره برگه وجود ندارد و به همین دلیل همه بهای درج شده برای رخداد به طرف حساب منتقل می‌شود. لذا در این رخدادها، مبلغ بستانکار درج شده برای طرف حساب ممکن است با مبلغ نهایی طرف حساب (ناشی از عملیاتی کردن برگه در آینده) متفاوت باشد.

  •    سطرهایی از برگه‌های ورود کالا به انبار که دارای بها باشند، سطرهای "غیرمقداری" فرض می‌شوند. اصلاح و حذف این سطرها برای کاربرانی که فقط با اطلاعات مقداری برگه‌های انبار کار می‌کنند (با برگه‌های انبار مقداری کار می‌کنند) غیرمجاز شده است.

  •    در برگه‌های ورود کالا به انبار، در اصلاح یکباره سطرهای برگه، امکان اصلاح "وضعیت برآوردی یا واقعی" پیاده‌سازی شده است.

  •    در گزارش خلاصه اسناد (فهرست رخدادهای مالی) و همه گزارش‌های مشابه (ریزعملیات، تحلیل‌های دارای گروه‌بندی و مانند آنها) فیلد "ارتباط رخداد با مدرک دریافت و پرداخت" اضافه شده است. کاربرد اصلی این فیلد در تنظیم شرایط برای این گزارش‌ها است و به همین دلیل این فیلد را به صورت چند گزینه‌ای تعریف کرده‌ایم تا بتوانیم از عملگر "برخی از" در شرایط استفاده کنیم.

  •    در برگه‌های شمارش کالا همیشه چنین بوده (و هست) که مقادیر شمارش نهایی خالی (پاک شده) در فرآیند ثبت برگه انبارگردانی تاثیر داده نمی‌شوند. دلیل این رفتار این است که کاربران در زمان پرکردن اولیه برگه شمارش با حساسیت کمتری مواجه باشند و مطمئن باشند که موجودی کالاهایی که عمل شمارش برای آنها انجام نشده است دستخوش تغییر نمی‌شوند. پس از گذشت 9 سال از ارائه سیستم انبار به نظر می‌رسد که برخی از کاربران با این وضعیت مشکل دارند. در نظر آنها، هر کالایی که در برگه فراخوانده شده باشد خود به خود شمارش شده فرض می‌شود. به این ترتیب تفاوتی بین سطرهایی که شمارش نهایی آنها خالی مانده است و سطرهایی که عدد صفر در شمارش نهایی آنها وارد شده است نمی‌بینند! تغییر رفتار کلی سیستم را بطور اصولی صحیح نمی‌دانیم – به خصوص که کاربران بیشماری با همین تعریف از سیستم استفاده می‌کنند یا حداقل همین رفتار را از سیستم انتظار دارند.

  یک امکان برای صفر کردن مقادیر شمارش نهایی خالی (وارد نشده) در برگه شمارش نهایی پیاده‌سازی کردیم. این امکان برای صفر کردن مقادیر خالی در همه سطرهای نمایش داده شده یا سطرهای انتخاب شده قابل استفاده است.

  •    در شرایط برگه شمارش کالا، امکان استفاده از فیلدهای شمارش و شرح شمارش پیاده‌سازی شد. هدف اصلی این بوده که سطرهایی که شمارش آنها وارد نشده است را بتوان با شرط "وجود ندارد" بازنمایی کرد.

  •    در افزودن یکباره تعدادی کالا به برگه موجودی ابتدای دوره کالاها، یک امکان به صورت "کالاهای تکراری فراخوانی نشوند" پیاده‌سازی شده است. در صورت استفاده از این امکان، فقط کالاهایی که از قبل در برگه درج نشده باشند به برگه افزوده خواهند شد.

  •    در Admin، در تعیین مشخصات یک سیستم اطلاعاتی، امکان تعیین وضعیت "تعطیل آخر هفته" پیاده‌سازی شده است. گزینه‌های جمعه / پنجشنبه و جمعه / یکشنبه / شنبه و یکشنبه / جمعه و شنبه قابل انتخاب‌اند. این وضعیت در روزهای تعطیل بازنمایی شده در تقویم و همچنین در مکانیزم تشخیص روزهای تعطیل سیستم تاثیر خواهد داشت.

  •    در منوی "ملاحظه" دو گزینه به صورت سوییچ با عنوان‌های "تقویم هجری شمسی" و "تقویم میلادی" اضافه شده‌اند. با انتخاب هر یک، نحوه بازنمایی تقویم حسب مورد تغییر خواهد نمود.

  •    در محاوره تعیین تعرفه (مورد استفاده در پیش‌فاکتورها و برگه‌های فروش) در انتهای محاوره، بهای نهایی سطر (حاصل بهای کالا یا خدمت، تخفیف مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی) بازنمایی می‌شود.

  •    در کاربرگ رخدادهای دستمزد و گزارش فهرست رخدادهای دستمزد امکانی برای بازنمایی فقط آخرین رخداد هر پرسنل پیاده‌سازی شده است. در محاوره‌های مربوط، دریچه‌ای با عنوان "فقط آخرین سطر هر پرسنل بازنمایی شود" دیده می‌شود. توجه کنید که در یک کاربرگ یا گزارش اخذ شده در محدوده خاص و با پارامترها، شرایط و ترتیب دلخواه ممکن است به ازای هر یک از پرسنل تعدادی رخداد دستمزد بازنمایی شوند. این گزینه باعث خواهد شد که از بین رخدادهای مختلف هر شخص، فقط آخرین سطر بازنمایی شود. این آخرین سطر، با توجه به محدوده، پارامترها، شرایط و ترتیب خواهد بود - یعنی آخرین سطر بازنمایی شده در گزارش اولیه باقی می‌ماند (که لزوما آخرین رخداد تنظیم شده برای پرسنل نخواهد بود – حتی ممکن است اولین رخداد باشد).

  •    در صدور اطلاعات فروش به فایل Access، امکان سرجمع کردن سطرهایی که جمع بهای فاکتور در آنها کمتر از حد نصاب معینی باشد پیاده‌سازی شده است.

  •    در صدور اطلاعات فروش به فایل Access، امکان صادر کردن اطلاعات کالاها یا خدمات سرگروه (به جای کالاها یا خدمات عملیاتی) پیاده‌سازی شده است. شماره سطح مورد نظر در درخت کالاها و خدمات باید تعیین شود.

  •    وضعیت پیش‌فرض پارامترهای جدید در صدور اطلاعات فروش به فایل Access در تنظیمات سیستم (برای همه کاربران) قابل تعیین است.

  •    یک امکان جداگانه برای سرجمع کردن اطلاعات فروش صادر شده به Access برحسب کالا و مشتری یا فقط برحسب مشتری پیاده‌سازی شده است. به این منظور یک گزینه جدید به منوی صدور اطلاعات فروش (قابل دسترسی از گزارش فهرست سطرهای برگه‌های فروش) اضافه شده است. عملیات شامل انتخاب فایل Access (که قبلا عملیات صدور اطلاعات در آن انجام شده است) و تنظیمات بعدی فرآیند با محاوره اختصاصی است. در این محاوره نحوه محاسبه سرجمع قابل تعیین است. در صورتی که از گزینه سرجمع برحسب مشتری استفاده شود، لازم است تا عبارت دلخواهی برای درج به عنوان نام کالا یا خدمت تعیین شود.

  •    در ذخیره گزارش چاپی به صورت فایل html، امکان صدور تصاویر اضافه شده است.

  •    در ذخیره گزارش چاپی به صورت فایل html، امکاناتی برای تفکیک اطلاعات مربوط به سوژه‌های  مختلف در فایل‌های جداگانه پیاده‌سازی شده است. در مورد امکانات جدید صدور گزارش چاپی به فایل html در یک متن جداگانه توضیحات کامل داده شده است.

  •    در تنظیم خودکار برگه‌های درخواست و تحویل همزمان با تنظیم فاکتور فروش، در پیغام‌های خطا، نام کالا اضافه شده است.  مشکلات رفع شده:

  •    در فراخوانی فایل صادره حاوی برگه‌های تحویل و فروش یک مشکل بسیار نادر وجود داشت که در روال‌های عادی استفاده از سیستم تقریبا هرگز قابل مشاهده نبوده است؛ اما در فرآیندهایی از جنس بازیابی اطلاعات از پایگاه معیوب یا تبدیل اطلاعات از سیستم‌های دیگر احتمال بروز آن زیاد است: اگر یک پایگاه خالی داشته باشیم که اطلاعاتی را در آن فراخوانی کنیم، سپس از این اطلاعات فایل صادره بگیریم و در یک پایگاه خالی دیگر فراخوانی کنیم، سپس یک پایگاه خالی سوم داشته باشیم و همانند پایگاه اول با آن رفتار کنیم و سپس از این پایگاه سوم هم فایل صادره بگیریم و در پایگاه دوم (پایگاه مقصد) فراخوانی نماییم به احتمال زیاد برگه‌های تحویل مربوط به فراخوانی دوم در حین فراخوانی برگه‌های فروش مربوط به آنها یافت نمی‌شوند (برگه‌های مربوط به فراخوانی اول به جای آنها منظور می‌شوند که چون از قبل فاکتور شده‌اند منجر به بروز خطا می‌شوند). این سلسله عملیات در کاربردهای عادی بسیار نادر است ولی در Convert اطلاعات و یا بازیابی اطلاعات معیوب بسیار محتمل است. با اینکه رفع صد در صدی این مشکل میسر نیست، ترتیبی دادیم که احتمال بروز آن بسیار کمتر از قبل شود. روش اساسی برای ممانعت از بروز این اشکال این است که پیش از فراخوانی، پایگاه مقصد را از وضعیت "خالی اولیه" خارج کنیم. کافی است یک برگه انبار (و یک برگه تحویل خدمات) تنظیم کنیم و سپس آنرا حذف کنیم. مشکل برطرف خواهد شد.

  •    در گزارش گردش فروش محل‌های جغرافیایی با خطا مواجه می‌شدیم.

  •    در ایجاد فایل صادره از مشخصات پایه پرسنلی و اطلاعات متغیر ماهانه با خطا مواجه می‌شدیم.

  •    در تعریف قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش، در مواقعی، فهرست حساب و تفصیلی‌های قانون تحت مکان‌نما درست بازنمایی نمی‌شد.

  •    در فهرست اسناد، در اسنادی که دارای سطرهای سرجمع بودند، مبلغ سطرهای سرجمع، دوبار در جمع مبلغ سند منعکس می‌شد.

  •    در فراخوانی رسید موقت در برگه انبار، شماره سریال خوانده نمی‌شد.

  •    در اصلاح یکباره سطرهای پیش‌فاکتور، ملاحظات به صورت چپ به راست بود.

  •    فیلدهای متنی (از قبیل فیلد نشانی در دفتر تلفن و نشانی) قابل جستجو با Ctrl+F نبودند.

  •    به نظر می‌رسد Windows 8 و 8.1 از فایل‌های دارای فرمت wmf پشتیانی نمی‌کنند. این، یک فرمت بسیار قدیمی است که از زمان Windows 95 با فرمت مشابهی به نام Enhanced Meta File جایگزین شده است. به همین دلیل از این پس ذخیره پیش‌نمایش گزارش‌های چاپی را به جای wmf به صورت emf ذخیره خواهیم کرد. هیچ تفاوتی در کاربرد فایل‌های emf به جای wmf (در سایر نرم‌افزارها) وجود ندارد.

  •    در تفکیک عملیات تفصیلی برحسب تاریخ سررسید، اگر در محاوره گزارش، در صفحه "محدوده"، گزارش حاوی عملیات یک حساب خاص درخواست شده باشد و آن حساب عملیاتی نباشد با خطا مواجه می‌شدیم.

  •    در جدول مقادیر ثابت (در روش‌های محاسبه دستمزد)، تکراری بودن شماره مقادیر ثابت کنترل نشده بود.

  •    در سیستم دستمزد، اگر فیلدهای مدت توسط برنامه محاسبه شده باشند، در گزارش‌ها ممکن بود که به اندازه یک روز (24 ساعت) کمتر نمایش داده شوند.

  •    در قوانین تغییر تعرفه، اگر نوع قانون کسر یا اضافه باشد و نتایج محاسبات قانون فقط حاوی گزینه "درصد" باشد، اعمال آن همیشه باعث می‌شد که روش تعیین بها به "بهای کل" تغییر یابد.

  •    کاربرانی که از SOAP برای ارتباط با سرور استفاده می‌کنند، در ابطال فاکتور فروش با خطا مواجه می‌شدند.

  •    کاربرانی که از SOAP برای اتصال به سرور استفاده می‌کنند، درمواردی در صدور اطلاعات با خطا مواجه می‌شدند. این خطا ناشی از کپی کردن فیلد کد در سایر فیلدهای حرفی بود (مثلا کپی کردن کد کالا در کد میله‌ای). این مشکل رفع شده است.

  •    در بسیاری از کاربردهای برنامه Admin در رایانه‌هایی که Win 7 یا Win 8 دارند، مجبور به استفاده از گزینه Run as administrator بودیم. ترتیبی داده شده که این برنامه همیشه به این صورت اجرا شود و نیازی به استفاده از گزینه مزبور نباشد.  با تشکر
  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.