چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 23 آبان 1390 09:13 ق.ظ توسط Etemadi
نسخه 3.01 (301)
�0 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
Etemadi
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته

--
23 آبان 1390 09:13 ق.ظ
  سلام خدمت همکاران و دوستان گرامی

  نسخه 301 در تاریخ 1389/07/05 آماده شد و شامل امکانات زیر می باشد :  •    كنترل اتصال رخدادهاي انبار به يكديگر - در انواع اتصال‌هاي رخدادها (برگشت، تعديل، اصلاح بها و مانند آنها) حتما بايد كنترل شود كه هر دو سمت اتصال مربوط به يك سال مالي باشند.

  •    پشتيباني از طرف حساب‌هاي عمومي متعدد براي برگه‌هاي انبار - پيش از اين در حين استفاده از طرف حساب‌هاي عمومي، تنها يك طرف حساب براي هر برگه يافت و منظور مي‌شد. اين وضعيت هم در زمان تعيين طرف حساب و هم در استفاده از شرح قانون مربوط وجود داشت. در حال حاضر ترتيبي داديم كه در صورت يافت شدن بيش از يك طرف حساب مناسب براي برگه، فهرستي براي انتخاب طرف حساب آورده شود. همچنين در زمان استفاده از شرح قوانين نيز شرح همه قوانيني كه با برگه جاري منطبق باشند لحاظ مي‌شوند.

  •    گزارش فروش جديد - گردش فروش كالاها و خدمات يك مجموعه.

  •    امكانات جديد در فهرست قوانين مكمل بهاي برگه‌هاي فروش براي بازنمايي كاربردهاي اين قوانين در انواع برگه‌هاي فروش - به تفكيك نوع برگه، فهرست برگه‌هايي كه قانون در آنها بكار رفته باشد ارائه مي‌شود.

  •    فيلد جديد براي چك‌هاي صادره با عنوان "تاريخ چك چاپ نشود".

  •    فيلد جديد براي دسته چك‌ها با عنوان "غيرفعال" - اين نوع از دسته چك‌ها به صورت پيش‌فرض در فهرست بازنمايي نمي‌شوند و براي اعلام خاتمه دسته چك‌هاي ناتمام (مثلا انتقالي از سال قبل) قابل استفاده مي‌باشد.

  •    گزارش جديد در منوي ترازبا عنوان "تراز گروه‌بندي شده كلان" - در اين نوع از تراز، مي‌توان هر نوع گروه‌بندي دلخواهي از حساب‌ها و تفصيلي‌ها (عملياتي يا سطح خاص) را تعريف كرد و گزارش مربوط را اخذ نمود. امكان تعريف شرايط براي ستون‌ها نيز وجود دارد. با استفاده از اين شرايط مي‌توان با تعريف فرم‌هاي مناسب گزارش‌ها، عمليات را برحسب محدوده اسناد يا وضعيت، بخش، نرم‌افزار و مانند آنها تفكيك نمود. پيش‌ فرض نحوه گروه‌بندي در اين گزارش در تنظيمات سيستم براي كاربر فعلي / پيش فرض پارامترهاي گزارش قابل تعيين مي‌باشد.

  •    امكان ممانعت از احضار كالاهاي راكد (فاقد رخداد) در برگه‌هاي شمارش كالاي انبار - در افزودن يكباره تعدادي كالا به اين برگه‌ها يك امكان به 3 گزينه اضافه شد: تمام كالاها فراخواني شوند (حالت قبل) / فقط كالاهاي داراي رخداد فراخواني شوند / كالاهاي داراي رخداد (بجز موجودي ابتداي دوره) فراخواني شوند. حالت آخر از احضار كالاهايي كه فقط موجودي ابتداي دوره دارند و به جز آن هيچ رخداد ديگري ندارند ممانعت مي‌كند.

  •    افزودن فيلد كلمه عبور به اطلاعات كاربر. فيلد مزبور در فرم پيش فرض فهرست كاربران اضافه نشده است و فقط امكان استفاده از آن در سيستم تعبيه شده است.

  •    گزارش جديد در منوي گزارش با عنوان "تفكيك اسناد به اجزاء" - هر سطر از اين گزارش، يك "سند" است و اجزاء مورد نظر از سند به صورت ستون‌هاي قابل تعريف گزارش (و به عنوان شرايط ستون) تعريف مي‌شوند. مثلا حسابها يا تفصيلي‌هاي خاصي به عنوان اجزاء مورد توجه مي‌باشند و در ستون‌ها عنوان مي‌شوند. استفاده از محدوده اسناد، بخش و ساير پارامترهاي متداول در شرايط ستون‌ها (براي تعريف اجزاء) نيز فراهم است. به صورت پيش‌فرض، اسناد فاقد اجزاء بازنمايي نمي‌شوند. اينها اسنادي هستند كه شرايط هيچيك از ستون‌ها را برآورده نمي‌كنند.


  •    افزودن تفصيلي به مدرك دريافت و پرداخت - به هر يك از مدارك دريافت و پرداخت، مي‌توان يك تفصيلي نسبت داد. اين تفصيلي قاعدتا مربوط به شخصي است كه طرف حساب ما در مورد مدرك قرار دارد. در فهرست مدارك مي‌توان از محدوده و الگوي كد تفصيلي براي محدود كردن مدارك و مثلا ارائه مدارك يك يا چند تفصيلي خاص استفاده نمود. اين امكان همچنين در گزارش‌هاي تحليل سرجمع مبتني بر مدارك نيز وجود دارد.

  •    استفاده از تفصيلي مدرك در حين كار با سند دريافت و پرداخت - در زمان تعيين مستقيم مدرك، مي‌توان ترتيبي داد كه تفصيلي مدرك در يكي از تفصيلي‌هاي 1 تا 5 درج شود. اين امكان در زماني كه از مدرك موجود استفاده مي‌كنيم و قاعدتا حساب و تفصيلي بايد مطابق با آخرين رخداد همان مدرك باشد فعال نيست.

  •    استفاده از تفصيلي مدرك در روال دريافت و پرداخت - در تعريف روال دريافت و پرداخت، يك Tab جديد با عنوان "استفاده از تفصيلي مدرك" اضافه شد. در اين Tab استفاده از تفصيلي مدرك طرف اصلي در يكي از تفصيلي‌هاي طرف اصلي و فرعي و نيز استفاده از تفصيلي مدرك طرف فرعي در يكي از تفصيلي‌هاي همان طرف فرعي ميسر شده است. چند عامل ممكن است منجر به غيرفعال شدن اين امكانات شوند كه همگي به تعريف روال مربوط هستند: فاقد مدرك بودن يك طرف يا استفاده از مدارك موجود (كه تفصيلي‌ها را به همراه خود مي‌آورند) و مواردي از اين دست منجر به غيرفعال شدن امكانات مزبور مي‌شوند. در اجراي روال مطابق تعريف انجام شده عمل مي‌شود. در روال‌هايي كه "امكان ثبت چند رخداد مالي در يكبار اجرا" را داشته باشند  و در آنها قرار باشد "عمليات طرف اصلي به صورت سرجمع در طرف فرعي ظاهر شوند"، تفصيلي مدارك طرف اصلي فقط در صورتي در طرف فرعي قابل درج مي‌باشند كه تمام مدارك طرف اصلي مربوط به يك تفصيلي باشند. در تنظيم شرح‌هاي روال نيز مي‌توان از اطلاعات تفصيلي مدرك استفاده كرد.

  •    در گزارش‌هاي تحليلي تفكيك عمليات به مدارك دريافت و پرداخت (سرجمع) امكان "گروه‌بندي برحسب تفصيلي مدرك" اضافه شد.

  •    فراخواني فايل حاوي صورت‌حساب بانك - در تصفيه رخدادهاي مالي در زمان خواندن اطلاعات از DBF يا فايل متن وقتي در يك بار استفاده بيش از يك فايل فراخواني شوند.

  •    افزودن HotKey براي برگه‌هاي فروش: ملاحظه فرم نهايي (Ctrl+F5) - محاسبه كسور و اضافات (Shift+F9) - خلاصه مبالغ برگه (Alt+F5). در ضمن Ctrl+F9 براي عملياتي كردن برگه هم اضافه شد.

  •    افزودن گزينه جديد در تنظيمات سيستم براي كاربر فعلي / پيش‌فرض پارامترهاي گزارش‌ها / تنظيمات عمومي گزارش‌هاي حسابداري و دريافت و پرداخت با عنوان "اسناد پيش‌نويس در گزارش‌ها لحاظ شوند".

  •    خلاصه اطلاعات كالا در بازنمايي موجودي كالا در انبارها - در سيستم‌هاي مقداري كه فاقد برگه موجودي انتهاي دوره هستند، در اين گزارش، موجودي ابتداي دوره با موجودي سنوات قبل جمع مي‌شود و به اين ترتيب به تعداد برگه‌هاي ابتداي دوره، موجودي افزايش پيدا مي‌كند. براي رفع اين مشكل در حال حاضر فقط موجودي آخرين سال مالي انبار نمايش داده مي‌شود. همچنين مانده درخواست‌ها نيز فقط از سال آخر انبار مي‌آيد اما پيش‌فاكتورها و قراردادها كماكان مربوط به تمام سال‌ها هستند.

  •    افزودن به امكانات قابل اختصاص به كاربران: تغيير الگوي عمليات مالي انبار كالاها  و تغيير الگوي عمليات مالي و تفصيلي فروش كالاها و خدمات

  •    افزودن فيلد شرح به سطرهاي يك مجموعه كالا يا خدمت - بازنمايي آن در خلاصه اطلاعات كالا (كاربرد در مجموعه‌ها - به همراه مقدار در مجموعه) - بازنمايي آن در گزارش‌هاي مبتني بر مجموعه كالا (تراز انبار و گردش فروش) - استفاده از شرح سطر مجموعه در شرح سطرهاي برگه‌هاي درخواست كالا، انبار، درخواست و انجام خدمات در زمان فراخواني يك مجموعه.

  •    در اصلاح يكباره سطرهاي برگه‌هاي انبار (بهاي واحد) و نيز در گزارش گردش و موجودي كالاها با فرم "بهاي دلخواه" امكان استفاده از آخرين و بيشترين بهاي وارده كالا وجود داشت. اين در حالي است كه بهاي وارده كالا ممكن است شامل هزينه‌هاي جانبي (اجزاء بهاي وارده) نيز باشد. در هر دو مورد ذكر شده، امكان استفاده از آخرين و بيشترين بهاي خالص كالا نيز لحاظ شد.

  •    در صدور برگه‌هاي انبار به فرم XML و فراخوني، اجزاء بهاي وارده لحاظ مي‌شوند.

  •    در فراخواني اطلاعات صورت‌حساب بانكي در تصفيه رخدادهاي مالي، ترتيبي داده شد كه اگر فراخواني از فايل متني انجام مي‌شود و فايل مزبور به صورت يونيكد ذخيره شده باشد، عمل فراخواني بدون توجه به استاندارد تعريف شده حروف فارسي و به صورت مستقيم از يونيكد انجام شود. براي بانكهايي كه فايل Excel به مشتريان مي‌دهند، كافي است آن فايل را به صورت Unicode Text (مثلا جدا شده با tab) ذخيره نمايند.

  •    به تمام فرم‌هايي كه داراي يك جدول (Grid) بوده‌اند، امكان صدور اطلاعات به صورت مستقيم به نرم‌افزار Excel اضافه شد. تكمه مربوط به اين عمل همواره در كنار تكمه چاپ ديده مي‌شود. براي برگه‌هاي انبار و فروش كه ساختار پيچيده و غيرجدولي دارند اين امكان برداشته شده است. براي صدور اطلاعات اين موارد، مي‌توان از فهرست سطرهاي مربوط استفاده كرد.

  •    تلاش براي بهتر كردن رفتار سيستم در مواجهه با شماره مدرك تكراري در فراخواني فايل صادره - علاوه بر شماره مدرك، مبلغ و نوع مدرك نيز جستجو مي‌شوند و اگر مدركي يافت شود كه مبلغ و نوع آن با مدرك موجود در فايل صادره منطبق نباشد، همان مدرك فرض نشده و مدرك صادر شده يك مدرك جديد فرض خواهد شد.

  •    در سطرهاي برگه‌هاي درخواست كالا، مركز برگه به عنوان پيش‌فرض در مركز سطر درج مي‌شود .

  •    در كنترل اعتبار مشتريان، در زمان برداشتن تاثير فاكتور جاري از مبالغ مربوط به پيش‌فاكتورهاي قبلي موجود در گزارش، مبالغ مربوط به تخفيف مستقيم، عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده لحاظ شدند و مبالغ آنها از بهاي پيش‌فاكتورها كسر مي‌شود .


  ممانعت از اصلاح مشخصات مدارك دريافت و پرداخت داراي رخداد

  •    نوع و شماره مدرك دريافت و پرداخت داراي رخداد غيرقابل تغيير است.
  •    ماهيت، مبلغ، تاريخ و مبلغ ارزي مدارك دريافتني يا دريافت نقدي داراي رخداد غيرقايل تغيير است.
  •    ماهيت، مبلغ، تاريخ و مبلغ ارزي مدارك داراي رخداد نقدي يا نقد شده غيرقابل تغيير است.
  •    تغيير ماهيت مدارك پرداختني يا پرداخت نقدي داراي رخداد به دريافتني يا دريافت نقدي ميسر نيست.
  •    ماهيت، مبلغ، تاريخ، تفصيلي و مبلغ ارزي مدارك موجود (داراي مانده) غيرقابل تغيير است.

  •    درفهرست مدارک دریافت و پرداخت امکان چاپ مدارک علامت‌گذاری شده یا تحت مکان‌نما اضافه شد. با تعریف فرم چاپی مناسب برای مدارک، می‌توان از این امکان برای چاپ پشت چک‌ها یا چاپ تاییدیه چک (برای بانک) استفاده نمود.

  •    فیلدهای زیر به اطلاعات مرکز عملیات مالی دریافت و پرداخت اضافه شدند: نام بانک، نام شعبه، نوع حساب بانکی، شماره حساب بانکی، نام مسئول مرکز (صندوق‌دار، صادر کننده چک و مانند آن). این اطلاعات علاوه بر فهرست مراکز، در فهرست دسته‌چکها، نهادهای دریافت و پرداخت، رسیدها و مدارک دریافت و پرداخت نیز قابل استفاده می‌باشند.

  •    سخت افزار محافظ نرم‌افزار از نوع قابل اتصال به USB - البته در نخستین بار استفاده از این سخت افزار نیاز به معرفی درایور به سیستم وجود دارد. در برنامه Admin دو گزینه برای نصب سرور خواهیم داشت: یکی برای سخت افزار محافظ Lpt و دیگری برای USB.

  •    در برگه‌ها انبار و فروش، ترتیبی دادیم که فیلد کد میله‌ای کالا (بارکد) شبیه به کد کالا رفتار نماید - یعنی کاربر قادر باشد کد میله‌ای را مستقیما در سطر ورود اطلاعات یا ستون جدول وارد کند و در ضمن اگر خواست از Ctrl+Enter برای انتخاب استفاده نماید. قبلا این فیلد شبیه نام کالا بود (فقط با Ctrl+Enter قابل استفاده بود). این روش برای کاربرانی که از بارکد اسکنر استفاده می‌کنند مناسب‌تر است.

  •    افزودن یک امکان جدید به نحوه تعریف سطر ورود اطلاعات و ستون جدول در تعریف فرم‌های نمایشی در مورد کلید Enter. سه گزینه در اختیار است که می‌تواند رفتار کلید Enter را تعیین نماید: رفتار عادی داشته باشد - مانند کلید tab عمل کتد - منجر به ثبت رکورد و آغاز رکورد جدید شود. با استفاده از این امکانات و تعریف فرم‌های مناسب، استفاده از بارکد اسکنر برای کاربران ساده‌تر خواهد بود. این اسکنرها معمولا در انتهای بارکد، کلید Enter را شبیه‌سازی می‌کنند.

  •    افزودن انبار و مقدار به اطلاعات پیش فرض سطرهای برگه‌های فروش (در تنظیمات فروش) - این موارد نیز برای بارکد مناسب هستند - مثلا اگر مقدار را یک فرض کنیم و فیلد کد میله‌ای را در جدول بازنمایی کنیم و ترتیبی دهیم که در آن ستون کلید Enter منجر به ثبت رکورد و آغاز رکورد جدید شود، کافی است برای تنظیم سطر فاکتور فقط یک بارکد خوانده شود.

  •    کنترل تطابق تفصیلی مدرک با حساب در زمان درج تفصیلی مدرک در سطرهای سند در روال‌های دریافت و پرداخت اضافه شد.

  با تشکر
  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.