چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 21 آبان 1390 05:08 ب.ظ توسط Etemadi
نسخه 3.00 (300)
�0 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
Etemadi
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته

--
21 آبان 1390 05:08 ب.ظ
  سلام خدمت همکاران و دوستان گرامی

  نسخه 300 در تاریخ 1389/02/29 آماده شد و در این نسخه ، نرم افزار فروش هم به سیستم مالی یکپارچه نوسا اضافه شد و همراه با یکسری تغییرات ، در آخرین ویرایش این نسخه امکانات زیر به برنامه اضافه شد :


  •    گزارش‌هاي فروش

  •    تكميل تنظيمات سيستم براي پشتيباني از بخش‌هاي فروش (پيش‌فرض گزارش‌ها و عمليات)

  •    كنترل محدوده‌ها و اعداد منفي در تعريف انواع قوانين سيستم

  •    
  كنترل اعتبار مركز (طرف بدهكار)

  •    پياده سازي الگوهاي عمليات مالي فروش در سرور (در زمان عملياتي كردن برگه فروش، حساب و تفصيلي‌ها مطابق قوانين بازنويسي شوند)

  •    تعريف امكانات كاربران در زمينه كار با بخش‌هاي فروش


  •    اعمال مدل‌هاي S، M و L در فرم‌هاي فروش (محاوره حساب و تفصيلي‌هاي الگوهاي عمليات مالي فروش؛ محاوره حساب و تفصيلي‌هاي قوانين مكمل بها؛ محاوره قانون طرف حساب برگه‌هاي فروش؛ فرم ويرايش فاكتور؛ محاوره سطر اصلي فاكتور؛ محاوره يك سطر از كسور و اضافات فاكتور؛ محاوره يك سطر از پورسانت‌هاي فاكتور؛ محاوره يكي از طرف حساب‌هاي فاكتور؛ فرم ويرايش صورت حساب برگشت از فروش؛ محاوره سطر اصلي برگشت؛ محاوره يك سطر از كسور و اضافات برگشت؛ محاوره يك سطر از پورسانت‌هاي برگشت؛ محاوره يكي از طرف حساب‌هاي برگشت؛ فرم‌هاي چاپي ويرايش فاكتور و صورت حساب برگشت از فروش - براي حذف شماره سند دوبل و بخش)

  •    اعمال محدوديت‌هاي لازم براي حالت "فقط اخذ گزارش" در سيستم فروش

  •    فعال كردن HotKeyهاي كالا و مركز در صفحات فروش

  •    استخراج كالا يا خدمت يا مركز تحت مكان‌نما براي استفاده در گزارش‌هاي فروش از نوع عمليات فروش و كنترل اعتبار

  •    تكمه‌هاي جديد در ToolBar براي گزارش‌هاي فروش

  •    نمودارهاي فروش

  •    تكميل انواع فراخواني از پيش‌فاكتور براي پشتيباني از انتقال واحد فرعي و "فروش بر حسب واحد فرعي"

  •    يك محاوره ساده براي ارائه صورت حساب دريافتني مختصر (سرجمع اطلاعات مالي) در حين تنظيم برگه فروش

  •    انبار - برگه نقل و انتقال: اطلاعات رخداد طرف نقل و انتقال به صورت پيش‌فرض با اطلاعات رخداد نقل و انتقال پر مي‌شود.

  •    پياده‌سازي امكان Drag and Drop بين انواع رخدادهايي كه داراي ماهيت مالي هستند و سند حسابداري يا دريافت و پرداخت - از اين امكان مثلا مي‌توان براي تنظيم سند دريافت و پرداخت ما به ازاي يك فاكتور فروش استفاده كرد. كافي است سطر طرف دريافتني فاكتور را به يك سند دريافت و پرداخت Drag and Drop نماييد. عمل فوق را مي‌توان از موارد ديگر هم به مقصد سند حسابداري يا دريافت و پرداخت انجام داد: هر سند دلخواه؛ گزارش خلاصه اسناد؛ انواع ريز عمليات؛ انواع دفتر (در حالت بدون سرجمع)؛ انواع تفكيك عمليات بر حسب تاريخ سررسيد؛ انواع تفكيك عمليات به مدارك دريافت و پرداخت (گروه‌بندي شده)؛ ريزعمليات مدرك دريافت و پرداخت؛ انواع تفكيك حساب و تفصيلي‌ها به يكديگر (گروه‌بندي شده)؛ هر برگه انبار؛ فهرست رخدادهاي انبار؛ هر برگه فروش (به جز سطرهاي جنبي)؛ فهرست سطرهاي اصلي فروش؛ كسور و اضافات؛ پورسانت‌ها؛ عمليات انبار كالا و مركز و مانند آنها (دفاتر انبار)؛ جستجو در شرح اسناد؛ عمليات فروش كالا و مشتري و مانند آنها در حالت بدون سرجمع.

  •    تلاش براي پشتيباني از امكان صدور و فراخواني فايل صادره به صورتي كه لزوما (مانند نسخه قبلي) همواره قرار به ثابت ماندن مسير انتقال داده‌ها نباشد - توضيح اينكه اصولا در سيستم بنا براين بوده كه اطلاعات "همواره" از يك منبع به يك مقصد منتقل شوند - مثلا همواره از انبار به دفتر مركزي - اما با مطرح شدن فروش و داستان درخواست كالا؛ انتظار حركت دايره‌اي يا به هر شكل حركت از منابع و مقاصد متعدد به يكديگر پيش آمده است. فعاليت‌هاي زيادي در اين زمينه انجام شده كه البته به همان فايل صادره قبلي (حاوي برگه‌هاي انبار و درخواست كالا) متمركز بوده است - يعني صدور و فراخواني اطلاعات فروش هنوز انجام نشده است - در همان برگه‌ها، ارتباط برگه‌هاي انبار به يكديگر (مرجع برگشت يا تعديل و مانند آنها) و ارتباط برگه‌هاي انبار به درخواست و ارتباط برگه‌هاي درخواست به انبار (مرجع درخواست‌هاي برگشت) مورد توجه قرار گرقته‌اند و تلاش شده تا محدوديت "يك جهتي" فايل صادره برداشته شود. اين داستان نياز به تست و بررسي بسيار جامعي دارد.

  •    كاربرگ‌هاي محاسبه رأس - موجودات مستقل در منوي تصفيه براي دريافت و پرداخت مدل M يا L - افزودن سطر با Drag and Drop، اولويت تعيين تاريخ موثر، اصلاح تاريخ در يك سطر يا اصلاح گروهي سطرهاي علامت گذاري شده

  •    پيش فرض مشخصات سطرهاي برگه‌هاي فروش در تنظيمات سيستم (تمام كاربران و كاربر جاري) - اين تنظيمات در سطرهاي اصلي و جنبي جديد در پيش فاكتورها، قراردادها، فاكتورهاي فروش و صورت حسابهاي برگشت از فروش استفاده مي‌شوند

  •    امكان بازنمايي يادداشت در فرم نهايي برگه‌هاي فروش

  •    امكان بازنمايي واحد ديگر و مقدار ديگر در فرم نهايي برگه‌هاي فروش - يكي از مقدارهاي اصلي يا جنبي به عنوان مقدار فروش لحاظ شده و مقدار ديگري، به همراه واحد به عنوان مقدار و واحد ديگر قابل بازنمايي خواهند بود

  •    امكان درج دستي يك سطر در محاوره تعيين تعرفه - به اين منظور از تكمه + استفاده مي‌شود - در صورت انتخاب سطري كه به صورت دستي درج شده است، مبداء بهاي سطر به جاي تعرفه، دستي خواهد بود

  •    تغيير رفتار در تعيين تعرفه براي سطرهاي اصلي برگه‌هاي فروش - پيش از اين، هر تغييري كه منجر به حذف تعرفه مي‌شد، با يك پيغام اخطار به اطلاع كاربر مي‌رسيد (تغيير مقدار اصلي يا فرعي يا فروش برحسب واحد فرعي). اين پيغام اخطار را برداشتيم و البته حذف انجام مي‌شود. در عوض ترتيبي داديم كه در زمان درج نهايي سطر (تصويب محاوره يا خروج از سطر)، اگر روش تعيين بها تعرفه باشد و تعرفه تعيين نشده باشد به صورت خودكار تعيين شود.

  •    امكان جديد "آزمايش صحت پايگاه اطلاعاتي" در admin - يك سري از خطاهايي كه در ساختار كلي يك پايگاه (از ديد SQL Server) ممكن است پيش بيايد را تشخيص داده و گزارش مي‌دهد. من جمله، در هر پايگاه يك option به نام recursive triggers وجود دارد كه اگر برداشته شود سيستم ما با مشكل مواجه مي‌شود. در همين فرآيند آزمايش صحت، نبودن اين option در پايگاه كنترل مي‌شود و همانجا براي درست كردن مشكل هم اقدام مي‌گردد.

  •    كنترل فعال بودن nested triggers و recursive triggers در زمان login - در صورت وجود مشكل، كاربر امكان استفاده از پايگاه يا كل سرور را نخواهد داشت. در پيغام خطاي ارائه شده، روش رفع مشكل با استفاده از admin اعلام مي‌شود.

  •    امكان كپي مستقيم يك تعرفه در فهرست تعرفه‌ها - پيش از اين فقط سطرهاي يك تعرفه در فهرست سطرها قابل كپي بود.

  •    در اصلاح يكباره سطرهاي تعرفه، امكان افزودن يا كاستن يكباره از بها(ها)ي سطرها (مقدار مشخص يا درصد) پياده گرديد.

  •    تغيير رفتار سيستم در زمان اصلاح سري و شماره آخرين فاكتور دستي (در admin) - در صورتي كه فاكتورهاي موجود از همان سري، همگي غيرقطعي (فاقد شماره) باشند خطا نخواهد گرفت.

  •    افزودن فيلدهاي حساب و تفصيلي طرف حساب (عمومي يا اختصاصي) در فهرست فيلدهاي رخداد انبار در انواع گزارش‌هاي مبتني بر رخدادهاي انبار. اين فيلدها به صورت مستقيم در فرم گزارش‌ها قابل احضار هستند. در تنظيم شرايط، فيلدهاي مزبور به تفكيك طرف حساب عمومي و طرف حساب اختصاصي در اختيار خواهند بود.

  •    تغيير گزارش "عمليات انبار يك تركيب حساب و تفصيلي" - حساب و / يا تفصيلي‌هاي تعيين شده مي‌توانند در نقش حساب و تفصيلي‌هاي اصلي (مثل نسخه قبل) يا در نقش طرف حساب عمومي يا طرف حساب اختصاصي باشند. با استفاده از اين امكان مي‌توان فهرست رخدادهايي كه به يك طرف حساب به خصوص رفته‌اند را بدست آورد و يا به صورت دلخواه از آنها سرجمع گرفت.

  •    امكان جديد "كپي تفصيلي‌هاي عملياتي به زيرگروه كالا" و "مركز" در درخت‌هاي كالاها و مراكز

  اين امكان دقيقا از روي امكان مشابهي كه تفصيلي‌ها را در زيرگروه "حساب" كپي مي‌كرد پياده شده است. تفصيلي فروش كالا و تفصيلي مركز در اين فرآيند مساوي همان تفصيلي مبداء قرار خواهد گرفت. در مورد كالاها اطلاعات كالاي جديد از سرگروه كپي مي‌شود (واحد، الگوهاي عمليات مالي، ارتباط با بچ، نوع كالا يا خدمت، قابل فروش بودن). در مورد مراكز، نقش مركز جديد از سرگروه كپي مي‌شود.

  •    افزودن فيلدهاي شماره و سري برگه انبار، شماره و سري برگه انجام خدمات و تاريخ برگه تحويل (انبار يا خدمات) به فهرست فيلدهاي سطرهاي برگه‌هاي فروش. اين فيلدها در تعريف فرم‌هاي مبتني بر رخدادهاي فروش (فهرست يا انواع گزارش) و نيز در شرايط و ترتيب قابل استفاده خواهند بود.

  •    اصلاح يكباره سطرهاي برگه‌هاي درخواست و انجام خدمات - مشابه آنچه قبلا در انبار داشتيم (اصلاح يكباره در پيش‌فاكتور و برگه‌هاي فروش براي نسخه بعد ماند).

  •    به ياد ماندن اتصال از طريق SOAP در تنظيمات رايانه كاربر

  •    اضافه كردن فيلدهاي ارز بدهكار و بستانكار (و بدهكار مثبت و بستانكار مثبت) به چاپ اسناد

  •    افزودن فيلد "ظهرنويس" مدرك دريافت و پرداخت به فيلدهاي قابل استفاده در تنظيم شرح روال‌هاي دريافت و پرداخت

  •    انتقال مكان نماي برگه درخواست كالا به رخداد تحت مكان نما در زمان احضار يك برگه از فهرست رخدادهاي درخواست

  •    افزودن گزينه حفاظت اسناد (برگه‌هاي) قبلي از اصلاح به منوي "انبار" - اين گزينه فقط در انبارهاي مقداري فاقد حسابداري ديده خواهد شد و همانند گزينه هم نام از منوي سند عمل مي‌كند

  •    افزودن گزينه‌هاي تفكيك حساب به تفصيلي‌هاي 2 تا 5 در تراز و ساير گزارش‌هاي 4 ستوني و 8 ستوني حسابها

  •    كنترل لزوم وجود فيلدهاي مبداء بها و نوع بها (و چند فيلد ديگر) در زمان درج سطرهاي برگه‌هاي فروش - مربوط به پاك كردن محتواي آنها به صورت صريح در متن برگه

  •    افزودن فيلدهاي مربوط به سند حسابداري تاييد شده در گزارش‌هاي فهرست اسناد ساير نرم‌افزارها

  •    افزودن تاريخ خاتمه به امكان صدور اطلاعات موجودي كالاها  با تشکر
  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.