چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 04 اردیبهشت 1390 10:03 ق.ظ توسط saffarzadeh
مفاهیم در نرم افزار حقوق و دستمزد
�2 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
مولف پيغام ها
saffarzadeh
کاربر با تجربه
کاربر با تجربه

--
03 اردیبهشت 1390 05:28 ب.ظ

  مفاهیم در نرم افزار حقوق و دستمزد

  1- مشخصات پایه پرسنلی : جهت تعریف پرسنل شرکت لازم است فیلدهایی را تعریف کنیم که تمام مشخصات مورد نیاز هر یک از پرسنل را بتوانیم در این فیلدها تعیین کنیم . از لحاظ نوع این فیلدها به عددی ، معین کننده ، تاریخی و حرفی تقسیم بندی می شوند.
  فیلد عددی : حقوق پایه ، حق جذب ، کدپستی و ...
  فیلد تاریخی : تاریخ تولد،تاریخ شروع بکار و ...
  فیلد حرفی : نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و ...
  فیلد از نوع معین کننده : درقسمت معین کننده ها توضیح داده خواهد شد.
  و همچنین از لحاظ نحوه عملکرد به مشخصات ، حکمی و تجمعی تقسیم بندی می شوند.
  مشخصات : نام ، نام خانوادگی و ...
  حکمی : حقوق پایه ، حق جذب و ...
  تجمعی : جمع کل درآمد مشمول مالیات ماهها ، کل مالیات پرداختی ماهها ، جمع ماههای کار، مانده وام ، مانده پس انداز و ... تعریف فیلدهای مشخصات پایه پرسنلی در منوی طراحی انجام می شود.

  2- اطلاعات متغییر ماهانه : فیلدهای اطلاعات پرسنل که بصورت ماهیانه تغییر می کنند.از لحاظ نوع این فیلدها به عددی ، تاریخی و معین کننده تقسیم بندی می شوند.
  فیلد عددی : کارکرد ماهانه(روز) ، ساعت اضافه کاری ، ...
  2 نوع دیگر مشابه مشخصات پایه پرسنلی است با این تفاوت که هر ماه تغییر می کنند.
  تعریف فیلدهای اطلاعات متغییر ماهانه در منوی طراحی انجام می شود.

  3- اطلاعات اصلی حقوق : جهت نگهداری یک کپی از فیلدهای مشخصات پایه پرسنلی و اطلاعات متغییر ماهانه ( جهت مراجعه به گزارشهای ماههای گذشته )  این نوع از فیلدها تعریف می شوند . از لحاظ نوع به عددی  و تاریخی و معین کننده تقسیم می شوند و از لحاظ وضعیت ارجاع جهت تعیین مقدار آنها 3 نوع هستند.
  بدون ارجاع : مقدار این فیلدها از محاسبات حقوق بدست می آیند.
  ارجاع از مشخصات پایه : جهت نگهداشتن کپی از مشخصات پایه
  و ارجاع از اطلاعات متغییر ماهانه : جهت نگهداری کپی از اطلاعات متغییر ماهانه
  تعریف فیلدهای اطلاعات اصلی حقوق در منوی طراحی انجام می شود.

  4- معین کننده ها : جهت دسته بندی پرسنل به دو یا چند حالت معین کننده ها مورد استفاده قرار می گیرند.اعضای معین کننده مقادیر معلومی  هستند که تحت عنوان یک گروه معین کننده تعریف می شوند. هر عضو معین کننده دارای یک شماره و یک نام عضو معین کننده است که شماره نمی تواند تکراری باشد . هنگام ورود اطلاعات و استفاده از معین کننده ها از این شماره ها استفاده می کنیم .به عنوان مثال نام گروه معین کننده : وضعیت تاهل . اعضای معین کننده : مجرد ، متاهل. برای هر عضو معین کننده می توان یک شماره حساب و یک شماره مرکز هزینه معرفی کرد تا از این طریق بتوان اسناد حسابداری ایجاد شده در سیستم حقوق و دستمزد را درنرم افزار حسابداری نوسا فراخوانی کرد. کاربرد اصلی معین کننده ها در نوشتن برنامه های حقوق و ایجاد مجموعه شرایط،برای فیلتر کردن اطلاعات  است.گروههای معین کننده در منوی طراحی و اعضای آن در منوی اطلاعات قابل مشاهده اند.
  گروههای معین کننده در منوی طراحی(وضعیت تاهل ، جنسیت و...) و اعضای هر گروه (مجرد ، متاهل ویا زن ، مرد  و...)در منوی اطلاعات قابل تعریف اند.

  saffarzadeh
  کاربر با تجربه
  کاربر با تجربه

  --
  04 اردیبهشت 1390 10:00 ق.ظ

  5- برنامه ثبت حقوق(poste): برنامه ای است که به زبان برنامه نویسی خاص حقوق دستمزد نوسا نوشته می شود و در هنگام ثبت حقوق برای تمام پر سنل اجرا می شود . در آن روش محاسبه حقوق را برای یک نفر به طور کامل می نویسیم در این برنامه تمام حالات ممکن برای یک نفر در نظر گرفته می شود به نحوی که برای تمام پرسنل قابل اجراباشد.در این برنامه فیلدهای ارجاعی را می توان به تر تیب با استفاده از دستورات Ref و Clear از مراجعشان پر و خالی کرد.ولی نمی توان از طریق محاسبه تغییر داد . برعکس فیلدهای غیر ارجاعی چون مرجعی ندارند مقادیرشان را از طریق محاسبه بدست می آورند.این گزینه درمنوی محاسبات قابل مشاهده است.

  6- برنامه حذف حقوق(DePoste): برنامه ایست که معکوس برنامه ثبت حقوق عمل می کند و هنگام حذف حقوق برای تمام پرسنل اجرا می شود.برنامه حذف حقوق  فیلد های تجمعی اطلاعات پایه پرسنلی را به حالت قبل از ثبت حقوق برمی گرداند. هنگام حذف حقوق فیلدهای ارجاعی و غیر ارجاعی اطلاعات اصلی حقوق بدون نیاز به برنامه صفر می شوند .بطور مثال مانده وامی پس از ثبت حقوق 1000 ریال است و قسط وام 200ریال می باشد . پس از حذف حقوق مانده وام می بایست مجددا 1000 ریال باشد.این گزینه درمنوی محاسبات قابل مشاهده است.

  7- جدول مقادیر ثابت : تمام مزایا و کسورات ثابت ، سقف های بیمه ، معافیت های مالیاتی و تمام ضرایب ثابت در این جدول تعریف می شوند.بطور مثال حق مسکن مقداری ثابت برای تمامی پرسنل است(100000ریال) یا مقدار بن (280000) ریال یا مقدار حق اولاد برای یک فرزند مقدار330300ریال می باشد.این مقادیر در جدول مقادیر ثابت قابل تعریف و اصلاح می باشند.این جدول در منوی طراحی پس از انتخاب تدوین روشهای محاسبه حقوق ماههای سال و سپس اینتر(enter) در ماه مورد نظر و انتخاب گزینه اصلاح جدول مقادیر ثابت قابل ملاحظه است.

  8- کاربرگ و محاوره : برای ورود اطلاعات پرسنل از 2 روش در سیستم حقوق نوسا استفاده می شود.ورود اطلاعات بوسیله کاربرگ و ورود بوسیله محاوره.
  کاربرگ : جهت درج اطلاعات پرسنل بصورت حرکت افقی مورد استفاده است . مثلا می خواهیم فیلد شماره شناسنامه و سپس نام پدر را برای یکی از پرسنل وارد کنیم با استفاده از کاربرگ ابتدا در سطر مربوط به این پرسنل شماره شناسنامه وارد و با اینتر(enter) به خانه مجاور بعدی در سمت چپ جهت درج نام پدر می رویم.
  محاوره : جهت درج بصورت حرکت عمودی مورد استفاده قرار می گیرد.در مثال قبلی با زدن همزمان کلیدهای شیفت(shift) و اینتر(enter) باکس ورود اطلاعات بصورت عمودی(محاوره)قابل استفاده است ، که پس از درج شماره شناسنامه و زدن اینتر(enter) به خانه پایینی رفته و می توانیم فیلد نام پدر را تعیین کنیم.
  در نوسا کاربرگ و محاوره مشخصات پایه پرسنلی و همچنین اطلاعات متغییر ماهانه در منوی تعریف قابل تعریف هستند.
  لازم به توجه است که پس از تعریف فیلدهای مشخصات پایه پرسنلی و اطلاعات متغییر ماهانه جهت درج اطلاعات پرسنل از کاربرگ و محاوره استفاده می نماییم.ما می توانیم از میان تمامی فیلدهای تعریف شده در مشخصات پایه پرسنلی فقط چند فیلد خاص را جدا کنیم و در یک کاربرگ یا محاوره بیاوریم.مثلا کاربرگی بسازیم که شامل مبالغ حکمی پرسنل باشد(حقوق پایه ، حق جذب ، بهره وری و ...)
  برای اطلاعات متغییر ماهانه نیز دقیقا مشابه است.

  saffarzadeh
  کاربر با تجربه
  کاربر با تجربه

  --
  04 اردیبهشت 1390 10:03 ق.ظ

  9- امور مربوط به استفاده کنندگان : جهت تعریف کاربران و امکانات آنهاو همچنین تعیین کلمه عبور برای هر کاربر به منوی سیستم و این گزینه مراجعه می نماییم.

  10- تعیین مشخصات سیستم : جهت تعیین نام موسسه یا شرکت و همچنین سال مالی که قراراست حقوق نوسا در آن پیاده سازی شود به منوی سیستم و این گزینه مراجعه می شود. قابل ذکر است شروع سال مالی از فرودین ماه هر سال می باشد.

  11- تعیین نوع و پورت چاپگر : جهت تعیین چاپگری که قراراست سیستم حقوق نوسا از آن استفاده نماید به منوی سیستم و این گزینه مراجعه می کنیم.لازم به ذکر برای تمامی است چاپگرهای لیزری از گزینه چاپگر لیزری HP استفاده می کنیم.

  12- امور مربوط به دیسکت پشتیبان : جهت گرفتن Back Up از حقوق و بازیابی اطلاعات و ... از این گزینه در منوی سیستم استفاده می نماییم.

  13 – تدوین روشهای محاسبه حقوق ماههای سال : جهت ملاحظه و یا اعمال تغییرات در برنامه ثبت حقوق و حذف حقوق و جدول مقادیر ثابت از این گزینه در منوی طراحی کمک می گیریم.

  14- گزارشات کنترلی قبل از ثبت : قبل از ثبت حقوق پرسنل در هر ماه جهت کنترل صحت محاسبات همه فیلدهای حقوقی از این گزینه استفاده می کنیم(البته باید گزارشی از قبل طراحی شده باشد که شامل همه فیلدهای حقوقی در مزایا و کسورات باشد). بطور مثال ممکن است در فرمول محاسبه اضافه کار مواردی در نظر گرفته نشده باشند که نرخ اضافه کار و در نتیجه مبلغ آن با مقدار مورد نظر(محاسبه دستی) همخوانی نداشته باشد.در این موارد به فرمول محاسباتی در برنامه ثبت حقوق جهت اصلاح فرمول مراجعه می کنیم و اصلاحات لازم را انجام می دهیم. گزارشات کنترلی قبل از ثبت در منوی گزارش قابل دسترسی است.

  15- برنامه : به جز برنامه های ثبت حقوق و حذف حقوق برنامه های دیگری را هم می توان ایجاد نمود .مجموعه ای از فرمول ها و محاسبات که می توان از آنها در گزارشات و یا تغییر یکباره اطلاعات استفاده نمود.این ابزار در منوی طراحی قابل مشاهده و ایجاد است.

  16- پردازه اضافی : جهت تغییر یکباره فیلدهای پایه پرسنلی و یا متغییر ماهانه از این ابزار استفاده می شود .لازم به ذکر است هر پردازه فقط در صورت وجود برنامه قابل اعمال است ، بنابراین اول برنامه مورد نظر جهت تغییر اطلاعات باید طراحی شود و سپس به پردازه جهت اعمال چسبانده شود و در نهایت در ماه مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد. بطور مثال می خواهیم در ابتدای سال به حقوق پایه افراد 10 درصد اضافه شود . برنامه ای می نویسیم که در آن حقوق پایه جدید 110 درصد حقوق پایه قبلی است و پس از ایجاد پردازه و چسباندن آن به برنامه مورد نظر قید می کنیم که می خواهیم در اثر اجرای این پردازه اطلاعات پایه پرسنلی افراد تغییر یابند . تعریف و تدوین پردازه اضافی از منوی طراحی و اعمال پردازه در ماه مورد نظر از منوی محاسبات انجام می پذیرد.

  شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.