چنانچه در هریک از مراحل نصب یا کاربری نرم‌افزارها به مشکلی برخورد کرده‌اید یا هر سوال، اشکال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید پاسخ خود را ابتدا در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند.

به منظور ثبت سوال جدید و یا پاسخ به موضوعات موجود، ابتدا می بایست از طریق صفحه مربوطه به سامانه وارد شوید. چنانچه نام کاربری دریافت نکرده اید، به صورت رایگان و از طریق صفحه مربوطه، ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

قبليقبلي Go to previous topic
بعديبعدي Go to next topic
آخرين ارسال 30 خرداد 1390 08:10 ق.ظ توسط kayalha
تعاریف اولیه سیستم دریافت و پرداخت
�29 پاسخ
مرتب:
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
صفحه 2 از 2 << < 12
مولف پيغام ها
kayalha
کاربر با تجربه
کاربر با تجربه

--
11 خرداد 1390 11:09 ق.ظ

در این قسمت 4 گزارش که در سیستم دریافت و پرداخت بیشترین استفاده را دارد، بصورت کامل توضیح داده می شود.

  1. فهرست چک های نزد صندوق که سررسید شده اند (باید جهت وصول به بانک واگذار شوند).
  2. فهرست چک هایی که جهت وصول به بانک واگذار کرده ایم، ولی هنوز وصول نشده اند.
  3. فهرست چک هایی که صادر کرده ایم و تاریخ سررسیدشان رسیده است.
  4. فهرست کل مدارک موجود در صندوق

1-  فهرست چک های نزد صندوق که سررسید شده اند (باید جهت وصول به بانک واگذار شوند).

فرض کنید می خواهید از چک های موجود در نهاد صندوق ریالی که تاریخ سررسیدشان بین 1/4/85 تا 21/4/85 است گزارش بگیرید. برای این کار از منوی تحلیل، تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت (سرجمع) را انتخاب کنید. در صفحه باز شده کد نهاد (مانند نهاد اسناد نزد صندوق) و محدوده تاریخ سررسید را وارد نموده و تصویب می کنیم.

اگر فقط فهرست چک های نزد صندوق که سررسید شده اند را بخواهیم، ترتیبی می دهیم که مدارک فاقد مانده، فاقد سررسید، سررسید گذشته و سررسید آینده در گزارش ظاهر نشوند.

2- فهرست چک هایی که جهت وصول به بانک واگذار کرده ایم، ولی هنوز وصول نشده اند.

فرض کنید می خواهید از چک هایی که جهت وصول به بانک واگذار کرده ایم و تاریخ سررسیدشان بین 1/4/85 تا 21/4/85 است گزارش بگیرید. برای این کار از منوی تحلیل، تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت(سر جمع) را انتخاب کنید. در صفحه باز شده کد نهاد (مانند نهاد اسناد در جریان وصول بانک ها) و محدوده تاریخ سررسید را وارد نموده و تصویب می کنیم.

اگر فقط فهرست چک هایی که جهت وصول به بانک واگذار کرده ایم را بخواهیم، ترتیبی می دهیم که مدارک فاقد مانده، فاقد سررسید، سررسید گذشته و سررسید آینده در گزارش ظاهر نشوند.

kayalha
کاربر با تجربه
کاربر با تجربه

--
18 خرداد 1390 02:10 ب.ظ

3- فهرست چک هایی که صادر کرده ایم و تاریخ سررسیدشان رسیده است.

فرض کنید می خواهید از چک هایی که از بانک خاصی صادر کرده ایم و تاریخ سررسیدشان بین 1/4/85 تا 21/4/85 است گزارش بگیرید. برای این کار از منوی تحلیل، تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت(سر جمع) را انتخاب کنید. در صفحه باز شده کد نهاد (مانند نهاد اسناد پرداختنی بانک ها) و محدوده تاریخ سررسید را وارد نموده و تصویب می کنیم.

اگر فقط فهرست چک هایی که صادر کرده ایم و تاریخ سررسیدشان رسیده، ولی نقد نشده اند، را بخواهیم، ترتیبی می دهیم که مدارک فاقد مانده، فاقد سررسید، سررسید گذشته و سررسید آینده در گزارش ظاهر نشوند.

4- فهرست کل مدارک موجود در صندوق

فرض کنید می خواهید از مدارک موجود در صندوق گزارش بگیرید. برای این کار از منوی تحلیل، تفکیک عملیات نهاد به مدارک دریافت و پرداخت(سر جمع) را انتخاب کنید. در صفحه باز شده کد نهاد (مانند نهاد اسناد نزد صندوق) را وارد می کنیم و ترتیبی می دهیم که مدارک فاقد مانده در گزارش ظاهر نشوند.

نکته ای که در مورد گزارشات دریافت و پرداخت بسیار اهمیت دارد، محدوده عملیات است. در تمامی گزارشاتی که در صفحات گذشته مرور شد، هدف اخذ گزارش از اسناد نرم افزار دریافت و پرداخت بود. به این منظور می بایست در تمامی گزارشات در قسمت محدوده فقط اسناد دریافت و پرداخت را تیک بزنیم.

همانگونه که در قسمت های قبلی گفته شد، در صورت تایید اسناد دریافت و پرداخت، یک سند حسابداری معادل آنها ایجاد می شود. بدیهی است در گزارشات مختلف، سند ابتدایی فقط به عنوان سند یکی از نرم افزارها محسوب می شود و به این ترتیب از دو برابر شدن گردش اسناد دریافت و پرداخت تایید شده، در گزارشات جلوگیری می شود. اگر گزینه ”اسناد تایید شده به صورت اسناد حسابداری دیده شوند“ تیک خورده باشد، گردش مالی سند دریافت و پرداخت تایید شده بصورت گردش اسناد حسابداری دیده می شود.

در تمامی گزارشاتی که تا اینجا مرور شد، برای رسیدن به نتیجه مطلوب، می بایست نهاد – محدوده تاریخ سررسید - نوع مدارک و رخدادهای مورد نظر را انتخاب می کردیم.

یکی از امکانات سیستم دریافت و پرداخت نوسا، ذخیره کردن این تنظیمات (نهاد – محدوده تاریخ سررسید - نوع مدارک و رخدادهای مورد نظر) با یک نام دلخواه و در دسترس بودن برای استفاده های آتی است.

با استفاده از امکان ”پیگیری مدارک دریافت و پرداخت“ در منوی تحلیل می توان با ”تعریف گزارش“، تنظیمات مربوط به یک گزارش را ذخیره و در مواقع نیاز استفاده کرد.

kayalha
کاربر با تجربه
کاربر با تجربه

--
21 خرداد 1390 11:28 ق.ظ

پیگیری مدارک دریافت و پرداخت

با انتخاب گزینه ”تعریف گزارش“  از قسمت ”پیگیری مدارک دریافت و پرداخت“ در منوی تحلیل پنجره ”تعریف گزارش های پیگیری مدارک دریافت و پرداخت“ ظاهر می شود. به منظور تعریف گزارش جدید، روی آیکون  مربوطه کلیک می کنیم.

به این ترتیب، یک گزارش جدید در لیست گزارش ها اضافه می شود نام دلخواهی برای گزارش انتخاب می کنیم.

برای تعریف تنظیمات مربوط به این گزارش، روی نام گزارش Double Click می کنیم. به این ترتیب پنجره زیر نمایش داده می شود. در این پنجره تنظیمات مورد نظرمان را انتخاب می کنیم.

این تنظیمات شامل دو بخش است:

1- موضوع و محتوی گزارش: تعیین می کنیم که گزارش را از کدام حساب، تفصیلی و یا نهاد اخذ خواهیم کرد و این گزارش شامل چه مدارکی خواهد بود. بعنوان مثال از نهاد ”اسناد نزد صندوق“ و فقط از چک های دریافتنی گزارش می خواهیم.

2- محدوده و وضعیت سررسید: محدوده تاریخ سررسید مورد نظر و اینکه عملیات فاقد مانده، فاقد سررسید، سررسید گذشته و سررسید آینده در گزارش ظاهر بشوند، ظاهر نشوند و یا بصورت سرجمع ظاهر شوند، را مشخص می کنیم.

محدوده تاریخ سررسید مورد نظر را می توانیم بر اساس تاریخ ”امروز“ در گزارش محاسبه کنیم. در این صورت هر روز که این گزارش را اخذ می کنیم، محدوده تاریخ سررسید بر اساس تاریخ امروز سیستم محاسبه می شود. در این مثال هر روز که از این گزارش استفاده کنیم، از یک روز قبل تا 6 روز بعد (یک محدوده یک هفته ای) به عنوان محدوده تاریخ سررسید لحاظ می شود.

به این ترتیب تعریف گزارش به پایان می رسد. برای استفاده از این گزارش، کافی است از منوی تحلیل، از قسمت ”پیگیری مدارک دریافت و پرداخت“، گزارشی را که تعریف کردیم، انتخاب کنیم.

حال اگر بروی گزارشی که تعریف کردیم، در منوی تحلیل، کلیک کنیم. در این مثال، فهرست چک های نزد صندوق که باید جهت وصول به بانک واگذار شوند را می بینیم.

kayalha
کاربر با تجربه
کاربر با تجربه

--
23 خرداد 1390 10:36 ق.ظ

تنظیم سند اختتامیه دریافت و پرداخت

جهت تنظيم سند اختتاميه مربوط به دريافت و پرداخت، ابتدا مجموعهاي حاوي حسابهاي دريافت و پرداخت تعريف می کنیم. اين مجموعه شامل حسابهايي نظير صندوق، بانک، اسناد وصولي، اسناد در جريان وصول، اسناد پرداختني و ساير موارد مثل حسابهاي انتظامي و وام و... ميباشد. براي بدست آوردن ليست حسابهاي اين مجموعه ميتوان از تراز و سایر گزارش های 4 ستونی حساب ها کمک گرفت.

از آنجا که براي بستن حسابهاي دريافت و پرداخت، نياز به طرف حساب خواهيد داشت، بدين منظور حسابي با عنوان "تراز اختتاميه" که از نوع حسابهاي انتظامي ميباشد را در درخت حسابها تعريف نمائيد.

براي استفاده از تراز و سایر گزارش های 4 ستونی حساب ها، ابتدا از منوي تراز، گزينه "تراز و سایر گزارش های 4 ستونی حساب ها" را انتخاب نمائيد. حال در پنجره باز شده، در قسمت محدوده، فقط اسناد "دريافت و پرداخت" را انتخاب کنید. سپس تيک گزينه "اسناد تاييد شده به صورت اسناد حسابداري ديده شوند" را برداشته و کليد تصويب را انتخاب کنيد.

در گزارش ظاهر شده، ليست حساب های به کار رفته در اسناد دريافت و پرداخت ملاحظه ميشود. اين حسابها، حسابهايي هستند که بايد در مجموعه گفته شده تعريف شوند.

حال از منوي "سند"، گزينه "تنظيم سند اختتاميه يا سود وزيان" را انتخاب کرده و "نوع عمليات (سند)" را بر روي "تنظيم سند سود و زيان"، قرار دهيد. سپس در قسمت "نوع نرمافزار سند حاصله"، "دريافت و پرداخت" را تيک زده، در قسمت "مجموعه حسابهاي سود و زياني"، مجموعه حسابهاي دريافت و پرداختي که تعريف کردهايد را انتخاب نموده و در قسمت "کد طرف حساب (سود و زيان)"، حساب "تراز اختتاميه" تعريف شده را انتخاب نمائيد. حال بر روي کليد "مرحله بعدي" کليک کنيد.

در نسخه های 1.04 به بعد، تنظيمات مذکور به اين ترتيب است که: "نوع عمليات (سند)" را بر روي گزينه "سند بستن حسابهاي دريافت و پرداخت" قرار دهيد (با اين انتخاب "نوع نرمافزار سند حاصله" بر روي دريافت و پرداخت قرار خواهد گرفت)، در قسمت "مجموعه حسابهاي دريافت و پرداخت"، مجموعه حسابهاي دريافت و پرداختي که تعريف کردهايد را انتخاب نموده و در قسمت "کد طرف حساب (تراز اختتاميه)"، حساب "تراز اختتاميه" تعريف شده را انتخاب نمائيد. حال بر روي کليد "مرحله بعدي" کليک کنيد.

همانگونه که در مرحله ”تعيين محدوده اسناد تراز“، ملاحظه ميکنيد، به دليل اينکه دريافت و پرداخت، در مرحله قبلي، به عنوان "نرمافزار سند حاصله" انتخاب گرديد، قسمت محدوده اسناد، بر روي عبارت ”دريافت و پرداخت“ قرار گرفته است (به عبارتي جهت تنظيم سند مذکور تنها رخدادهاي اسناد دريافت و پرداخت دخالت دارند). تيک گزينه ”اسناد تاييد شده به صورت اسناد حسابداري ديده شوند“ نيز برداشته شده است. در اين مرحله فقط کليد مرحله بعدي را انتخاب نمائيد.

در مرحله "تعيين مشخصات سند حاصله”، شرح سند را تايپ نموده، "نوع سند" را بر روي "اختتاميه" قرار داده و کليد "مرحله بعدي" را انتخاب نمائيد.

در مرحله "نحوه تفکيک عمليات به تفصيليها، واحدهاي مقدار و انواع ارز”، در صورت تمايل ميتوانيد ترتيبي دهيد که مبالغ مندرج در اسناد براي هر حساب، بر حسب تفصيليها تفکيک شوند. اين تفکيک بر حسب شماره تفصيليها (آنگونه که در اسناد حسابداري وارد شدهاند – از يک تا 5) قابل تنظيم است. تفکيک عمليات بر حسب واحدهاي پول (ارز) نيز ميسر است. همچنین امکان تفکيک بر حسب مدارک دريافت و پرداخت را نيز در اختيار خواهيد داشت. در اين مرحله پس از تعيين نحوههاي تفکيک عمليات به تفصيلي، مقدار- تعداد، ارز و مدارک دريافت و پرداخت (در صورت نياز)، کليد "مرحله بعدي" را انتخاب نمائيد.

در مرحله "نحوه تفکيک عمليات به تصفيه شده يا نشده”، در صورت تمايل ميتوانيد ترتيبي دهيد که مبالغ مندرج در اسناد، بر حسب وضعيت تصفيه عمليات تفکيک شوند. درصورت درخواست چنين پردازشي، عمليات تصفيه شده به صورت سرجمع در سند درج خواهند شد و عمليات تصفيه نشده به ريز منعکس خواهند گرديد. اين تفکيک براي رخدادهاي مربوط به حسابهاي يک مجموعه يا مربوط به تفصيليهاي يک مجموعه يا ترکيبي از اين دو حالت قابل انجام است. درصورت درخواست انجام تفکيک، لازم است تا حسب مورد، يک مجموعه حساب يا تفصيلي (يا هر دو) را نيز انتخاب نمائيد. پس از انجام اين تنظيمات (در صورت نياز)، کليد "مرحله بعدي" را انتخاب کنيد.

در مرحله "تعيين حداکثر تعداد سطرهاي سند ايجاد شده”، چون اسناد اختتاميه يا سود و زيان معمولا بسيار بزرگ هستند (تعداد زيادي سطر دارند)، در صورت تمايل ميتوانيد ترتيبي دهيد که تعداد سطرهاي سند تنظيم شده، از حد دلخواه شما بيشتر نشوند. در اين حالت، سيستم پس از ايجاد تعداد مشخص شده سطرهاي سند، سند را ذخيره ميکند و ساير سطرها را در سند جديدي درج مينمايد. با پر شدن سند دوم، همين کار را ادامه داده و به اين ترتيب عمليات مورد نظر در تعدادي سند که هيچيک بيش از تعداد مشخصي سطر نداشته باشند، ذخيره خواهد شد. لازم به ذکر است که براي ذخيره هر سند نيمه تمام، از يک "حساب" براي تراز کردن سند استفاده خواهد شد. با صدور درخواست محدود کردن تعداد سطرهاي اسناد ايجاد شده، لازم است تا تعداد سطر مورد نظر و حساب مورد استفاده براي تراز نمودن هر سند را تعيين نمائيد. پس از انجام تنظيمات اين قسمت (در صورت نياز)، کليد "مرحله بعدي" را انتخاب نمائيد.

به اين ترتيب اکنون سيستم آماده تشکيل سند مورد نظر شما است. در اين صفحه، تنظيمات انجام شده نمايش داده ميشوند.  در صورت صحت اين موارد، کليد "تشکيل سند" را فشار دهيد.

حال سند را تاييد می نماییم تا در فهرست اسناد حسابداري ظاهر شود.

لازم به توضیح است که حتماَ قبل از تنظیم سند اختتامیه حسابداری، می بایست سند اختتامیه  دریافت و پرداخت را تایید کرد تا در غالب یک سند حسابداری نمایش داده شود.

در اين مرحله سند اختتاميه دريافت و پرداخت را به سال بعدي منتقل نموده با معکوس کردن مبالغ، اين سند را، به سند افتتاحيه تبديل نمائيد (لازم به ذکر است که سند افتتاحيه دريافت و پرداخت بايد قبل از سند افتتاحيه حسابداري تنظيم شود). بدين منظور چنانچه سال مالی جدید در پایگاه اطلاعاتی جداگانه ای قرار دارد، ابتدا از سند مذکور به شيوهاي که توضيح داده خواهد شد، فايل صادره ايجاد نموده، در سال بعد فراخواني نمائيد. چنانچه سال مالی جدید، در همان پایگاه اطلاعاتی موجود ایجاد شود، می توان با استفاده از امکان فراخوانی یک سند موجود در سند جدید (Crtl + I) ، سند اختتاميه دريافت و پرداخت را به سال مالی بعدي منتقل نمایید.

از منوي "سيستم"، "ايجاد فايل صادره"، "اسناد" را انتخاب نمائيد. حال براي ايجاد فايل صادره از سند اختتاميه دريافت و پرداخت، در "محدوده"، "تنظيم براي اخذ گزارش از” را "دريافت و پرداخت" انتخاب نموده (به خاطر داشته باشيد که با انتخاب اين گزينه، در قسمت دريافت و پرداخت، گزينه "اسناد تاييد شده به صورت اسناد حسابداري ديده شوند" تيک نخورده باشد)، سپس فلش کنار کادري که در زير گزينه "فقط اسناد سال مالي ...." قرار گرفته را فشار داده و از ليست ظاهر شده، "محدودهاي از اسناد" را انتخاب نمائيد. حال با کليک بر روي عبارت دريافت و پرداخت، در هر دو کادر نمايش داده شده براي تعيين "محدوده اسناد"، شماره سند اختتاميه دريافت و پرداخت را وارد نمائيد (تا فقط از همين سند فايل صادره ايجاد شود). در اين مرحله کليد تصويب را انتخاب نمائيد. نام و مسیر ذخيره فايل صادره ايجاد شده را مشخص و فایل را ذخیره نمایید.

kayalha
کاربر با تجربه
کاربر با تجربه

--
24 خرداد 1390 09:14 ق.ظ

تنظیم سند افتتاحیه دریافت و پرداخت

در مورد تنظیم سند افتتاحیه دریافت و پرداخت، دو حالت زیر را در نظر می گیریم:

1- تنظیم سند افتتاحیه دریافت و پرداخت، با استفاده از سند اختتامیه دریافت و پرداخت سال مالی گذشته

2- تنظیم سند افتتاحیه دریافت و پرداخت، به صورت دستی (برای شرکت هایی که در سال مالی گذشته از نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا استفاده نکرده اند)

در ادامه هر دو حالت بالا را بررسی خواهیم کرد.

1- تنظیم سند افتتاحیه دریافت و پرداخت، با استفاده از سند اختتامیه دریافت و پرداخت سال مالی گذشته:

ابتدا با استفاده از مديريت سيستم (Admin) از سال مالي فعلي يک کپي بدون سند می گیریم.

در صورت نیاز مشخصات اين سال مالي، شامل نام و تاريخ شروع سال مالي را تغيير دهيد.

در اين مرحله به سال مالي ايجاد شده، وارد شوید و به ترتيب زير سند اختتامیه سال قبل را فراخواني نمائيد:

جهت فراخواني سند اختتاميه دريافت و پرداخت، از منوي سيستم گزينه "فراخواني يک فايل صادره" را انتخاب نمائيد. پنجره "انتخاب يک فايل XML نمايش داده ميشود. فايل XML ساخته شده در مراحل قبل را انتخاب نموده و بر روي کليد Open کليک نمائيد.

پنجره فراخواني فايل صادره XML نمايان ميشود. در قسمت "موارد زير فراخوانده شوند (به سيستم اضافه شوند)" گزينههاي اسناد حسابداري و اسناد دريافت و پرداخت را تيک بزنيد. حال گزينه "تاريخ اسنادي که داراي تاريخ نادرست هستند به طور خودکار اصلاح شود" را تيک زده و در کادر مقابل "در صورت نياز از تاريخ مقابل استفاده شود" تاريخ سند افتتاحيه دريافت و پرداخت را وارد نمائيد. حال از کادر مقابل "اسناد دريافت و پرداخت تاييد شده"، گزينه "به صورت اسناد دريافت و پرداخت تاييد نشده خوانده شوند" را انتخاب نموده گزينه "مبالغ موجود در اسناد معکوس شوند" را نيز تيک بزنيد. حال ابتدا کليد بررسي صحت را انتخاب نموده در صورت نمايان شدن پيغام پايان بررسي صحت، کليد فراخواني را انتخاب نمائيد.

در اين مرحله، سند مذکور به صورت سند دريافت و پرداخت تاييد نشده، در سال مالی جديد فراخواني گرديد. حال سند را در وضعيت اصلاح باز می کنیم و در پنجره "اطلاعات عمومي سند دريافت و پرداخت"، از کادر مقابل نوع سند، گزينه "افتتاحيه" را انتخاب می کنیم. در اين پنجره ميتوانيد بقيه مشخصات سند از جمله شرح سند را نيز به دلخواه تغيير داده و تصويب نمائيد.

در اين مرحله سند مذکور را تاييد نموده تا در فهرست اسناد حسابداري قرار گيرد.

نکته ای که باید به آن توجه کرد، این است که وقتی از سال مالی قبل یک کپی بدون اسناد تهیه می کنیم، تمام مدارک سال مالی قبل به سال مالی جاری منتقل می شود. از آنجا که اسناد همراه با مدارک منتقل نمی شوند، تمام مدارک در وضعیت ”جدید“ قرار خواهند گرفت. پس از فراخوانی سند افتتاحیه، تمام مدارک ”موجود“ سال مالی قبل، در سال مالی جدید به ”موجود“ تبدیل می شوند. اما مدارک خارج شده سال مالی قبل نیز به مدارک جدید تبدیل می شوند. برای حل این مشکل، باید تمام مدارک خارج شده سال مالی قبل را، در سال مالی جدید، حذف کنیم. برای این منظور می توان در پنجره مدارک، با استفاده از کلید Ctrl و کلیک جهت دار مدرک را انتخاب و یکجا حذف نماییم.

kayalha
کاربر با تجربه
کاربر با تجربه

--
28 خرداد 1390 09:05 ق.ظ

2- تنظیم سند افتتاحیه دریافت و پرداخت، به صورت دستی:

در اغلب موارد شرکت ها در میانه فعالیت مالی خود تصمیم به استفاده از نرم افزار دریافت و پرداخت می گیرند. به این معنی که می خواهند به گونه ای از نرم افزار استفاده کنند که رخدادهای سررسیدی که در تاریخ های قبلی در سیستم ثبت کرده اند را، در برنامه دریافت و پرداخت پیگیری کنند.

طبیعتا شرکت مورد نظر، به عنوان مثال در مورد اسناد پرداختنی خود، مدرکی تعریف نکرده است. بنابراین باید ترتیبی دهیم که گردش های مربوط به حساب های سررسیدی ( مانند اسناد پرداختنی، اسناد دریافتنی، اسناد در جریان وصول و... ) از نرم افزار حسابداری به نرم افزار دریافت و پرداخت منتقل شوند.

به این منظور ابتدا لازم است تا مدرک مورد نیاز هر کدام از گردش های مذکور را در سیستم دریافت و پرداخت تعریف کنیم.

در ادامه با یک مثال با چگونگی کار آشنا می شویم.

پرداخت چکی به تاریخ 01/06/86 در وجه آقای احمدی به مبلغ 12.000.000 بابت خرید مواد اولیه

حال می خواهیم این گردش را به نرم افزار دریافت و پرداخت منتقل کنیم.

در ابتدا لازم است مدرک مربوط به این رخداد را تعریف کنیم. به این منظور لازم است تا مرکز عملیات مالی مربوطه و دسته چک آن را تعریف کنیم.

حال سند دریافت و پرداختی تنظیم می کنیم که طی آن ابتدا حساب 01/01/211 را بدهکار می کنیم و سپس همان حساب را با مدرک بستانکار می کنیم.

با این کار، عملا گردش مورد نظر را از نرم افزار حسابداری به نرم افزار دریافت و پرداخت منتقل کرده ایم. بدیهی است اکنون می توانیم گزارشهای مورد نظر را از چک های صادره بگیریم.

در مورد تمام گردش های مورد نظرمان، لازم است تا همین مراحل را انجام دهیم.

به این شکل که ابتدا تمام مدارک مورد نیاز را بهمراه مراکز عملیات مالی و دسته چک ها تعریف می کنیم. همچنین می توان نهاد های مورد نیازمان را هم برای سهولت در تنظیم اسناد تعریف کنیم. حال مشابه سندی که در صفحه قبل تنظیم کردیم را، برای تمام گردش های مورد نظر،  تنظیم می کنیم. می توانیم برای کاهش تعداد اسناد، تمام این رخدادها را در غالب یک سند، که در واقع همان سند افتتاحیه دریافت و پرداخت است، تنظیم کنیم.

حال اگر سند مذکور را تاييد نموده تا در فهرست اسناد حسابداري قرار گيرد، گردش هایی که در این سند ثبت کرده ایم، مجدداً به حسابداری منتقل و گردش برخی حساب ها دو برابر می شود. البته مانده حساب ها تغییری نخواهد کرد، اما توصیه می شود که سند مذکور تایید نشود.

molaei
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته

--
29 خرداد 1390 12:12 ب.ظ
ارسال توسط kayalha در 21 خرداد 1390 11:28 ق.ظ
<!--[if gte mso 9]> Normal 0 unctuationKerning/> false false false oNotPromoteQF/> EN-US X-NONE FA ontGrowAutofit/> ontVertAlignCellWithSp/> ontBreakConstrainedForcedTables/> ontVertAlignInTxbx/> MicrosoftInternetExplorer4 پیگیری مدارک دریافت و پرداخت

1- موضوع و محتوی گزارش: تعیین می کنیم که گزارش را از کدام حساب، تفصیلی و یا نهاد اخذ خواهیم کرد و این گزارش شامل چه مدارکی خواهد بود. بعنوان مثال از نهاد ”اسناد نزد صندوق“ و فقط از چک های دریافتنی گزارش می خواهیم.

.

با توجه به اینکه در قسمت محدوده، امکان مشخص کردن محدوده اسناد (اعم از نوع و نرم افزار ) را نداریم، باید در زمان اخذ این نوع گزارشات (پیگیری مدارک) به محدوده نرم افزار های مشخص شده در قسمت کاربر توجه ویژه نماییم:
زیرا چنانچه در این قسمت، تیک مربوط به نرم افزار دریافت و پرداخت را نزده باشیم، در گزارشی که از سیستم اخذ می کنیم، اسناد تایید نشده دریافت و پرداخت ظاهر نخواهند شد.
molaei
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته

--
29 خرداد 1390 12:16 ب.ظ
ارسال توسط kayalha در 23 خرداد 1390 10:36 ق.ظ

در اين مرحله سند اختتاميه دريافت و پرداخت را به سال بعدي منتقل نموده با معکوس کردن مبالغ، اين سند را، به سند افتتاحيه تبديل نمائيد (لازم به ذکر است که سند افتتاحيه دريافت و پرداخت بايد قبل از سند افتتاحيه حسابداري تنظيم شود). بدين منظور چنانچه سال مالی جدید در پایگاه اطلاعاتی جداگانه ای قرار دارد، ابتدا از سند مذکور به شيوهاي که توضيح داده خواهد شد، فايل صادره ايجاد نموده، در سال بعد فراخواني نمائيد. چنانچه سال مالی جدید، در همان پایگاه اطلاعاتی موجود ایجاد شود، می توان با استفاده از امکان فراخوانی یک سند موجود در سند جدید (Crtl + I) ، سند اختتاميه دريافت و پرداخت را به سال مالی بعدي منتقل نمایید.


جناب آقای کیالها، ممنون از متن بسیار مفیدتان.
یک سوال برایم پیش آمد: آیا تقدم و تاخر سند افتتاحیه حسابداری و دریافت و پرداخت نسبت به هم، دلیل خاصی دارد؟
momeni
کاربر ارشد
کاربر ارشد

--
29 خرداد 1390 01:48 ب.ظ
سلام

با کسب اجازه از صاحب‌خانه، جناب آقای کیالهای عزیزم - ضمن اینکه از این موضوع بسیار مفید سپاسگزارم

جناب مولایی، دقت و حضور ذهن جنابعالی واقعا مثال‌زدنی است - پاینده باشید

در مورد "پیگیری مدارک" چند نکته به نظرم رسید

این گزارش‌ها برای تسهیل اخذ اطلاعات از مسیر گزارش‌های عادی سیستم تعریف می‌شوند. داستان این است که پارامترهای لازم برای اخذ گزارش‌ها را تا حد توان تعریف کنیم و در سیستم حفظ کنیم تا بازنمایی گزارش مورد نظر با سادگی بیشتری میسر باشد

در ماهیت اصلی آنچه در این گزارش‌ها تعریف می‌شوند سعی شده حالت "مستقل از زمان" قابل پیاده شدن باشد. یعنی بتوان ترتیبی داد که به تاریخ اخذ گزارش یا حتی سال مالی وابسته نباشند. به همین دلیل با دو مفهوم انحصاری یعنی "تعداد روز قبل از امروز" و "تعداد روز بعد از امروز" در تعیین محدوده (در زمان تعریف گزارش) مواجه هستیم. این ماهیت، با فریم استاندارد محدوده که سال مالی و محدوده اسناد مورد پردازش و نرم‌افزارها در آن تعریف می‌شوند سازگاری نداشته است.

در تعریف گزارش یک Option داریم برای اینکه "پیش از ارائه گزارش محاوره پارامترها نمایش داده شود"

به هر حال همانند هر پارامتر دیگری، نرم‌افزارها نیز در زمان اخذ گزارش به صورت پیش فرض لحاظ می‌شوند و همانطور که به درستی اشاره فرمودید این پیش فرض در دریچه "گزارش‌ها شامل" تعیین می‌شود. البته این فقط پیش‌فرض است و اولا اگر محاوره پارامترها نمایش داده شود، می‌توان آن‌را پیش از اخذ گزارش "پیگیری" تغییر داد و ثانیا پس از اخذ گزارش (در حالتی که محاوره از ابتدا نمایش داده نشود) نیز می‌توان با تکمه "تغییر شرایط گزارش (Ctrl+F3)" تغییرات مورد نیاز را اعمال نمود.

با تجدید سپاس و ارادت

kayalha
کاربر با تجربه
کاربر با تجربه

--
30 خرداد 1390 08:10 ق.ظ
سلام
ممنون از پاسخ کامل آقای مومنی

درمورد تقدم و تاخیر اسناد باید عرض کنم، سیستم حسابداری همواره به عنوان سیستم مرکزی در نظر گرفته شده است که سایر سیستم ها ابتدا باید اسناد خود را در سیستم حسابداری وارد نمایند( دیده شود).


ممنون

پایان
شما مجاز به پاسخ به اين پست نمي باشيد.
صفحه 2 از 2 << < 12