اخبار

اخبار و مطالب خبری

15

پیرو بخشنامه شماره 253994 مورخ 95/12/28 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1396 به صورت زیر می باشد

بخشنامه

خلاصه دستمزد 1396Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating