فیلم‌های آموزشی (قدیمی)


واحد آموزش و تولید محتوای نوسا در راستای ارائه ی خدمات مناسب به مشتریان، اقدام به تولید ویدئوهای آموزشی با موضوعات گوناگون کرده است. در ادامه طبقه بندی موضوعی این ویدئوها را ملاحظه می نمایید. می توانید با مراجعه به هر بخش، از ویدئوهای مربوطه استفاده نمایید. چنانچه به منظور انجام مراحل مربوط به هر ویدئو، با مشکلی مواجه شدید، در مورد نرم افزار حسابداری هدیه، می توانید با مراجعه به سامانه پشتیبانی سیستم مالی یکپارچه نوسا، پاسخ خود را در مطالب موجود جستجو و در صورت لزوم به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنید، تا کارشناسان پشتیبانی به آن پاسخ دهند. در مورد سیستم مالی یکپارچه نوسا، علاوه بر مراجعه به سامانه پشتیبانی، می توانید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.


عملیات بستن سال قبل و افتتاح سال جدید در سیستم مالی یکپارچه نوسا