دومین جشنواره فناوری اطلاعات صنعت آب و فاضلاب کشور

یک خطای بحرانی اتفاق افتاده است

دومین جشنواره فناوری اطلاعات صنعت آب و فاضلاب کشور (اسفند 90 - تهران)

تصاویر همایش

نظرات و پیشنهادات شما