همایش سیستم‌های ERP و سیستم‌های یکپارچه مالی، نقاط تمایز و وجوه اشتراک (دی90، کرمان)

همایش سیستم های ERP و سیستم های یکپارچه مالی ، نقاط تمایز و وجوه اشتراک (دی90 - کرمان)

همایش "سیستم‌های ERP و سیستم‌های یکپارچه مالی نقاط تمایز و وجوه اشتراک" با استقبال کم‌سابقه جامعه حسابداری و با حضور جمع کثیری از مدیران و کارشناسان این رشته در سالن کاخ شهر کرمان برگزار شد.
 
 
 مطالب ارائه شده در این همایش:

     آقای احمد محمدزاده

  • آشنایی با مفهوم تمرکز اطلاعات
  • مفهوم یکپارچگی در ساختارهای مالی
  • اهمیت تمرکز اطلاعات در شرکت‌هایی با پراکندگی جغرافیایی
  • ریشه یابی مشکلات کاربران در زمینه پشتیبانی نرم افزارها

    آقای حسین اسدزاده

شایان ذکر است در انتهای این همایش از مشتریان محترم شرکت نوسا تقدیر به عمل آمد و به کلیه شرکت کنندگان در همایش مذکور سیستم مالی هدیه نوسا ارائه گردید.
 

نظرات و پیشنهادات شما