Go to previous topic
Go to next topic
آخرين ارسال 12 شهریور 1391 02:10 ب.ظ توسط accplus.blog.ir
چکیده مشخصات سیستم دریافت و پرداخت نوسا
�8 پاسخ
مرتب:
مولف پيغام ها
accplus.blog.ir
کاربر پیشرفته
کاربر پیشرفته

--
12 شهریور 1391 01:49 ب.ظ
  1.    پیش بینی و پیاده سازی کلیه عملیات روتین دریافت پرداخت (اعم از نقدی، پرداختنی، دریافتنی، انتظامی) در قالب روال‌های دریافت و پرداخت، جهت ثبت اتوماتیک سند دریافت و پرداخت


  accplus.blog.ir
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  12 شهریور 1391 01:51 ب.ظ
  2.    کنترل و بررسی درستی ثبت‌های صورت گرفته توسط کاربر از نظر ماهیت حسابداری در سیستم دریافت و پرداخت و امکان ردیابی و اصلاح خطا


  accplus.blog.ir
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  12 شهریور 1391 01:53 ب.ظ
  3.    چاپ چک‌های صادره و پشتیبانی از فرم‌های چک متداول در بانک‌ها، با امکان تعریف فرم چاپ چک جدید توسط کاربر


  accplus.blog.ir
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  12 شهریور 1391 01:55 ب.ظ
  4.    تعریف و صدور انواع رسید دریافت و پرداخت و امکان ابطال آن‌ها (با حفظ سابقه)


  accplus.blog.ir
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  12 شهریور 1391 01:58 ب.ظ
  5.    محاسبه راس اقلام دریافتنی یا پرداختنی و حفظ کاربرگ‌های مربوط


  accplus.blog.ir
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  12 شهریور 1391 02:01 ب.ظ
  6.    اخذ گزارش‌های تحلیلی متنوع  و به هنگام با امکان تفکیک بر اساس میزان چک‌های نقد شده، سررسید گذشته نقد نشده سر رسید آینده با توجه به محدوده زمانی دلخواه


  accplus.blog.ir
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  12 شهریور 1391 02:03 ب.ظ
  7.    امکان برآورد نقدینگی شرکت با توجه به تاریخ سر رسید در محدوده زمانی دلخواه به تفکیک بر اساس دریافتی ها ، پرداختی ها و اسناد در جریان وصول بانک‌های مختلف


  accplus.blog.ir
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  12 شهریور 1391 02:04 ب.ظ
  8.    امکان ساخت گزارشات پارامتریک دلخواه بصورت آماده برای دسترسی آسان کاربر در جهت پیگیری سریع مدارک دریافت و پرداخت


  accplus.blog.ir
  کاربر پیشرفته
  کاربر پیشرفته

  --
  12 شهریور 1391 02:10 ب.ظ
  9.    یکپارچگی کامل نرم افزار دریافت و پرداخت با سیستم حسابداری و تاثیر بلادرنگ رخدادهای ثبت شده در هر یک از نرم افزارها در گزارشات  جهت دریافت مشخصات کامل سیستم دریافت و پرداخت به عنوان بخشی از سیستم مالی یکپارچه نوسا به لینک زیر مراجعه کنید.  ---