نصب نرم‌افزار حسابداری هدیه نوسا


نصب MS SQL Server 2008 R2-Express Edition -نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا

در اين ويدئوي آموزشي با نحوه ي نصب MS SQL Server 2008 R2-Express Edition به عنوان پيش نياز نصب نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا، آشنا خواهيد شد.