ضوابط فروش و خدمات پس از فروش نرم‌افزارهای مالی نوسا

 

شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران در راستای ارائه هرچه بهتر خدمات نرم‌افزاری، اقدام به تبیین و تنظیم مجموعه ضوابط و قواعد فروش و پس از فروش نموده است. این ضوابط به کمک لینک‌های زیر قابل دریافت می‌باشند.

لازم به ذکر است، مستندات مربوط به ضوابط فروش و پس از فروش که جزء لاینفک فروش نرم‌افزارها، نسخه‌ها، و سرویس‌های ابری مالی نوسا می باشد با توجه به شرایط جاری تهیه شده و در طول زمان تغییرات احتمالی خواهد داشت. این تغییرات به صورت نسخه‌های جدید ارائه شده و شماره سریال ضوابط مربوط به صورتحساب مشتری همواره در پیش‌فاکتور درخواستی و از اول سال 1398 در فاکتورهای صادره به اطلاع مشتریان خواهد رسید. لذا خواهشمند است کاربران گرامی پس از مراجعه به پیش فاکتور دریافتی، اقدام به دریافت و مطالعه نسخه ضوابط مربوطه نمایند. ضوابط پس از فروش برای مشتریان همواره مطابق شماره درج شده در آخرین پیش‌فاکتور و یا فاکتور تایید شده توسط مشتری اعمال می‌گردد.

 

فهرست ضوابط پس از فروش نرم‌افزارها، نسخه ‌ها، و سرویس‌های ابری مالی نوسا: