اخبار

اخبار و مطالب خبری

تير1395

باعنایت به بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۳ و...

[ادامه خبر]

دات نت نیوک فارسی