تعريف درخت حساب ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا

آدرس اشتراک گذاری
Embed Code
اشتراک از طریق ایمیل
ارسال به وب سایت های اجتماعی
گزارش این ویدیو به عنوان محتوای نامناسب اگر محتوای این ویدئو نامناسب می باشد ، گزارش آن را ارسال کنید. انتخاب دلیل خود
Sexual Content محتوای زننده یا خشونت آمیز
Hateful or Abusive Content اعمال خطرناک و مضر
Child Abuse اسپم
آپلود شده توسط Content_Manager on 1396/08/10
در اين ويدئوي آموزشي با نحوه ي تعريف ساختار حساب ها به عنوان بخشي از پيش نيازهاي کار با نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا آشنا خواهيد شد.

فیلمهای مشابه

فیلمهای مرتبط
Screenshot راهنماي تهيه پشتيبان در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 609 views | 2 سال پیش
Screenshot تعريف درخت تفصيلي ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 1,758 views | 2 سال پیش
Screenshot ايجاد سال مالي جديد در سيستم مالي يکپارچه نوسا 2,312 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم سند افتتاحيه حسابداري 2,614 views | 2 سال پیش
Screenshot بررسي صحت اطلاعات در نرم‌افزار حسابداري نوسا 1,742 views | 2 سال پیش
Screenshot تهيه و آزمايش صحت پشتيبان 910 views | 2 سال پیش
Screenshot بازيابي پشتيبان 836 views | 2 سال پیش
Screenshot تعریف درخت حساب‌ها و تفصیلی‌های شناور 301 views | 4 ماه پیش
Screenshot جا‌به‌جایی حساب و تفصیلی‌ها در سطوح مختلف درخت حساب‌ها 122 views | 4 ماه پیش
Screenshot تعیین ویژگی‌های اختصاصی برای هر حساب و یا تفصیلی 129 views | 4 ماه پیش
Screenshot درج همزمان یک حساب و پنج تفصیلی شناور در هر سطر سند 131 views | 4 ماه پیش
Screenshot پشتیبانی از حالات مختلف گردش اسناد در سازمان‌ها و شرکت 93 views | 4 ماه پیش
Screenshot درج همزمان رویداد ارزی در هر سطر سند با واحد پولی دلخواه 126 views | 4 ماه پیش
Screenshot اصلاح یکباره اسناد 133 views | 4 ماه پیش
Screenshot تنظیم خودکار اسناد سود و زیان و اختتامیه 282 views | 4 ماه پیش
دات نت نیوک فارسی