بازيابي پشتيبان

آدرس اشتراک گذاری
Embed Code
اشتراک از طریق ایمیل
ارسال به وب سایت های اجتماعی
گزارش این ویدیو به عنوان محتوای نامناسب اگر محتوای این ویدئو نامناسب می باشد ، گزارش آن را ارسال کنید. انتخاب دلیل خود
Sexual Content محتوای زننده یا خشونت آمیز
Hateful or Abusive Content اعمال خطرناک و مضر
Child Abuse اسپم
آپلود شده توسط Content_Manager on 1396/08/09
در اين ويدئوي آموزشي، با نحوه بازيابي پشتيبان در سيستم مالي يکپارچه نوسا آشنا خواهيد شد.

فیلمهای مشابه

فیلمهای مرتبط
Screenshot تهيه و آزمايش صحت پشتيبان 910 views | 2 سال پیش
Screenshot انبارگرداني در نرم‌افزار انبار و کنترل موجودي نوسا 1,699 views | 2 سال پیش
Screenshot بررسي صحت اطلاعات در نرم‌افزار حسابداري نوسا 1,741 views | 2 سال پیش
Screenshot بررسي صحت اطلاعات در نرم‌افزار دريافت و پرداخت نوسا 969 views | 2 سال پیش
Screenshot ايجاد سال مالي جديد در سيستم مالي يکپارچه نوسا 2,312 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم سند افتتاحيه حسابداري 2,613 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم سند افتتاحيه دريافت و پرداخت 1,417 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم برگه موجودي ابتداي دوره انبار 1,258 views | 2 سال پیش
Screenshot راهنماي تهيه پشتيبان در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 609 views | 2 سال پیش
Screenshot تعريف درخت حساب ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 2,615 views | 2 سال پیش
Screenshot تعريف درخت تفصيلي ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 1,757 views | 2 سال پیش
Screenshot تعریف درخت حساب‌ها و تفصیلی‌های شناور 300 views | 4 ماه پیش
Screenshot جا‌به‌جایی حساب و تفصیلی‌ها در سطوح مختلف درخت حساب‌ها 121 views | 4 ماه پیش
Screenshot تعیین ویژگی‌های اختصاصی برای هر حساب و یا تفصیلی 128 views | 4 ماه پیش
Screenshot درج همزمان یک حساب و پنج تفصیلی شناور در هر سطر سند 131 views | 4 ماه پیش
دات نت نیوک فارسی