تمرکز اطلاعات و یکپارچه‌سازی جهت شرکت‌های هلدینگ و یا مجموعه‌های دارای شعب (آذر 90 - قم)

یک خطای بحرانی اتفاق افتاده است

همایش تمرکز اطلاعات و یکپارچه‌سازی جهت شرکت‌های هلدینگ و یا مجموعه‌های دارای شعب (آذر 90 - قم)

تصاویر همایش

نظرات و پیشنهادات شما