تعريف درخت تفصيلي ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا

آدرس اشتراک گذاری
Embed Code
اشتراک از طریق ایمیل
ارسال به وب سایت های اجتماعی
گزارش این ویدیو به عنوان محتوای نامناسب اگر محتوای این ویدئو نامناسب می باشد ، گزارش آن را ارسال کنید. انتخاب دلیل خود
Sexual Content محتوای زننده یا خشونت آمیز
Hateful or Abusive Content اعمال خطرناک و مضر
Child Abuse اسپم
آپلود شده توسط Content_Manager on 1396/08/10
در اين ويدئوي آموزشي با نحوه ي تعريف ساختار تفصيلي ها به عنوان بخشي از پيش نيازهاي کار با نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا آشنا خواهيد شد.

فیلمهای مشابه

فیلمهای مرتبط
Screenshot راهنماي تهيه پشتيبان در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 718 views | 2 سال پیش
Screenshot تعريف درخت حساب ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 2,955 views | 2 سال پیش
Screenshot ايجاد سال مالي جديد در سيستم مالي يکپارچه نوسا 2,585 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم سند افتتاحيه حسابداري 2,992 views | 2 سال پیش
Screenshot بررسي صحت اطلاعات در نرم‌افزار حسابداري نوسا 1,873 views | 2 سال پیش
Screenshot تهيه و آزمايش صحت پشتيبان 1,010 views | 2 سال پیش
Screenshot بازيابي پشتيبان 948 views | 2 سال پیش
Screenshot تعریف درخت حساب‌ها و تفصیلی‌های شناور 426 views | 6 ماه پیش
Screenshot جا‌به‌جایی حساب و تفصیلی‌ها در سطوح مختلف درخت حساب‌ها 177 views | 6 ماه پیش
Screenshot تعیین ویژگی‌های اختصاصی برای هر حساب و یا تفصیلی 195 views | 6 ماه پیش
Screenshot درج همزمان یک حساب و پنج تفصیلی شناور در هر سطر سند 197 views | 6 ماه پیش
Screenshot پشتیبانی از حالات مختلف گردش اسناد در سازمان‌ها و شرکت 130 views | 6 ماه پیش
Screenshot درج همزمان رویداد ارزی در هر سطر سند با واحد پولی دلخواه 177 views | 6 ماه پیش
Screenshot اصلاح یکباره اسناد 173 views | 6 ماه پیش
Screenshot تنظیم خودکار اسناد سود و زیان و اختتامیه 375 views | 6 ماه پیش
دات نت نیوک فارسی