تعريف درخت حساب ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا

آدرس اشتراک گذاری
Embed Code
اشتراک از طریق ایمیل
ارسال به وب سایت های اجتماعی
گزارش این ویدیو به عنوان محتوای نامناسب اگر محتوای این ویدئو نامناسب می باشد ، گزارش آن را ارسال کنید. انتخاب دلیل خود
Sexual Content محتوای زننده یا خشونت آمیز
Hateful or Abusive Content اعمال خطرناک و مضر
Child Abuse اسپم
آپلود شده توسط Content_Manager on 1396/08/10
در اين ويدئوي آموزشي با نحوه ي تعريف ساختار حساب ها به عنوان بخشي از پيش نيازهاي کار با نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا آشنا خواهيد شد.

فیلمهای مشابه

فیلمهای مرتبط
Screenshot راهنماي تهيه پشتيبان در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 552 views | 2 سال پیش
Screenshot تعريف درخت تفصيلي ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 1,653 views | 2 سال پیش
Screenshot ايجاد سال مالي جديد در سيستم مالي يکپارچه نوسا 2,141 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم سند افتتاحيه حسابداري 2,416 views | 2 سال پیش
Screenshot بررسي صحت اطلاعات در نرم‌افزار حسابداري نوسا 1,649 views | 2 سال پیش
Screenshot تهيه و آزمايش صحت پشتيبان 852 views | 2 سال پیش
Screenshot بازيابي پشتيبان 781 views | 2 سال پیش
Screenshot تعریف درخت حساب‌ها و تفصیلی‌های شناور 230 views | 3 ماه پیش
Screenshot جا‌به‌جایی حساب و تفصیلی‌ها در سطوح مختلف درخت حساب‌ها 92 views | 3 ماه پیش
Screenshot تعیین ویژگی‌های اختصاصی برای هر حساب و یا تفصیلی 94 views | 3 ماه پیش
Screenshot درج همزمان یک حساب و پنج تفصیلی شناور در هر سطر سند 98 views | 3 ماه پیش
Screenshot پشتیبانی از حالات مختلف گردش اسناد در سازمان‌ها و شرکت 73 views | 3 ماه پیش
Screenshot درج همزمان رویداد ارزی در هر سطر سند با واحد پولی دلخواه 110 views | 3 ماه پیش
Screenshot اصلاح یکباره اسناد 90 views | 3 ماه پیش
Screenshot تنظیم خودکار اسناد سود و زیان و اختتامیه 226 views | 3 ماه پیش
دات نت نیوک فارسی