راهنماي تهيه پشتيبان در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا

آدرس اشتراک گذاری
Embed Code
اشتراک از طریق ایمیل
ارسال به وب سایت های اجتماعی
گزارش این ویدیو به عنوان محتوای نامناسب اگر محتوای این ویدئو نامناسب می باشد ، گزارش آن را ارسال کنید. انتخاب دلیل خود
Sexual Content محتوای زننده یا خشونت آمیز
Hateful or Abusive Content اعمال خطرناک و مضر
Child Abuse اسپم
آپلود شده توسط Content_Manager on 1396/08/10
در اين ويدئوي آموزشي با روش تهيه پشتيبان در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا آشنا خواهيد شد.

فیلمهای مشابه

فیلمهای مرتبط
Screenshot تعريف درخت حساب ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 2,091 views | 2 سال پیش
Screenshot تعريف درخت تفصيلي ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 1,465 views | 2 سال پیش
Screenshot ايجاد سال مالي جديد در سيستم مالي يکپارچه نوسا 1,836 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم سند افتتاحيه حسابداري 1,970 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم سند افتتاحيه دريافت و پرداخت 1,188 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم برگه موجودي ابتداي دوره انبار 1,070 views | 2 سال پیش
Screenshot بررسي صحت اطلاعات در نرم‌افزار حسابداري نوسا 1,458 views | 2 سال پیش
Screenshot بررسي صحت اطلاعات در نرم‌افزار دريافت و پرداخت نوسا 844 views | 2 سال پیش
Screenshot تهيه و آزمايش صحت پشتيبان 760 views | 2 سال پیش
Screenshot بازيابي پشتيبان 695 views | 2 سال پیش
Screenshot انبارگرداني در نرم‌افزار انبار و کنترل موجودي نوسا 1,420 views | 2 سال پیش
Screenshot تعریف درخت حساب‌ها و تفصیلی‌های شناور 85 views | 1 ماه پیش
Screenshot جا‌به‌جایی حساب و تفصیلی‌ها در سطوح مختلف درخت حساب‌ها 36 views | 1 ماه پیش
Screenshot تعیین ویژگی‌های اختصاصی برای هر حساب و یا تفصیلی 34 views | 1 ماه پیش
Screenshot درج همزمان یک حساب و پنج تفصیلی شناور در هر سطر سند 31 views | 1 ماه پیش
دات نت نیوک فارسی