تنظيم برگه موجودي ابتداي دوره انبار

آدرس اشتراک گذاری
Embed Code
اشتراک از طریق ایمیل
ارسال به وب سایت های اجتماعی
گزارش این ویدیو به عنوان محتوای نامناسب اگر محتوای این ویدئو نامناسب می باشد ، گزارش آن را ارسال کنید. انتخاب دلیل خود
Sexual Content محتوای زننده یا خشونت آمیز
Hateful or Abusive Content اعمال خطرناک و مضر
Child Abuse اسپم
آپلود شده توسط Content_Manager on 1396/08/09
در اين ويدئوي آموزشي با نحوه تنظيم برگه موجودي ابتداي دوره انبار به عنوان بخشي از فرآِيند آغاز سال مالي جديد آشنا خواهيد شد.

فیلمهای مشابه

فیلمهای مرتبط
Screenshot ايجاد سال مالي جديد در سيستم مالي يکپارچه نوسا 2,573 views | 2 سال پیش
Screenshot تهيه و آزمايش صحت پشتيبان 1,007 views | 2 سال پیش
Screenshot بازيابي پشتيبان 944 views | 2 سال پیش
Screenshot انبارگرداني در نرم‌افزار انبار و کنترل موجودي نوسا 1,893 views | 2 سال پیش
Screenshot راهنماي تهيه پشتيبان در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 716 views | 2 سال پیش
Screenshot استفاده از ساختار درختی قابل تعمیم تا 20 سطح برای درخت کالا و مراکز تامین و مصرف 163 views | 6 ماه پیش
Screenshot تدوین مشخصات کالا 184 views | 6 ماه پیش
Screenshot امکان استفاده از چند واحد فرعی برای کالا 110 views | 6 ماه پیش
Screenshot پشتیبانی از بهای استاندارد 109 views | 6 ماه پیش
Screenshot امکان تخصیص بچ به کالا 128 views | 6 ماه پیش
Screenshot پشتیبانی از انواع رخدادها و تعریف انواع برگه‌های انبار 118 views | 6 ماه پیش
Screenshot پشتیبانی از انواع برگه‌های درخواست 120 views | 6 ماه پیش
Screenshot پیاده سازی انبار قرنطینه 118 views | 6 ماه پیش
Screenshot چاپ تگ های انبارگردانی و عملیات شمارش کالا 125 views | 6 ماه پیش
Screenshot ثبت رویداد مالی ما به ازای هر رخداد انبار 178 views | 6 ماه پیش
دات نت نیوک فارسی