ايجاد سال مالي جديد در سيستم مالي يکپارچه نوسا

آدرس اشتراک گذاری
Embed Code
اشتراک از طریق ایمیل
ارسال به وب سایت های اجتماعی
گزارش این ویدیو به عنوان محتوای نامناسب اگر محتوای این ویدئو نامناسب می باشد ، گزارش آن را ارسال کنید. انتخاب دلیل خود
Sexual Content محتوای زننده یا خشونت آمیز
Hateful or Abusive Content اعمال خطرناک و مضر
Child Abuse اسپم
آپلود شده توسط Content_Manager on 1396/08/09
در اين ويدئوي آموزشي با نحوه ايجاد سال مالي جديد در سيستم مالي يکپارچه نوسا به عنوان بخشي از فرآيند آغاز سال مالي جديد آشنا خواهيد شد.

فیلمهای مشابه

فیلمهای مرتبط
Screenshot تنظيم سند افتتاحيه حسابداري 2,981 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم سند افتتاحيه دريافت و پرداخت 1,538 views | 2 سال پیش
Screenshot تنظيم برگه موجودي ابتداي دوره انبار 1,370 views | 2 سال پیش
Screenshot بررسي صحت اطلاعات در نرم‌افزار حسابداري نوسا 1,867 views | 2 سال پیش
Screenshot بررسي صحت اطلاعات در نرم‌افزار دريافت و پرداخت نوسا 1,070 views | 2 سال پیش
Screenshot تهيه و آزمايش صحت پشتيبان 1,007 views | 2 سال پیش
Screenshot بازيابي پشتيبان 944 views | 2 سال پیش
Screenshot انبارگرداني در نرم‌افزار انبار و کنترل موجودي نوسا 1,895 views | 2 سال پیش
Screenshot راهنماي تهيه پشتيبان در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 716 views | 2 سال پیش
Screenshot تعريف درخت حساب ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 2,946 views | 2 سال پیش
Screenshot تعريف درخت تفصيلي ها در نرم‌افزار حسابداري هديه نوسا 1,930 views | 2 سال پیش
Screenshot تعریف درخت حساب‌ها و تفصیلی‌های شناور 421 views | 6 ماه پیش
Screenshot جا‌به‌جایی حساب و تفصیلی‌ها در سطوح مختلف درخت حساب‌ها 175 views | 6 ماه پیش
Screenshot تعیین ویژگی‌های اختصاصی برای هر حساب و یا تفصیلی 195 views | 6 ماه پیش
Screenshot درج همزمان یک حساب و پنج تفصیلی شناور در هر سطر سند 196 views | 6 ماه پیش
دات نت نیوک فارسی